Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestop under operation i bugleje – actioncard Frederikshavn

 

Baggrund

Ved rygoperationer ligger patienten ofte i bugleje, og dette kan vanskeliggøre den normale hjertestopbehandling, på grund af patientens lejring. Der er i flere case reports beskrevet vellykket hjerte-lungeredning med patienten i buglejeposition.

 

Indikation

Hjertestop hos en patient vendt i bugleje.

 

Beskrivelse

  • • Anæstesisygeplejerske informerer personale på stuen om ”HJERTESTOP/DÅRLIG PATIENT”

  • • Sygeplejerske ”i vask” starter hjertemassage. Placer hænderne på rygsøjlen på niveau af Th 7, svarende til en linje trukket ned mellem spidserne af de to scapulae. Se billede 1.

 

Billede 3

 

  • • Vanlig hjertestopbehandling, hvor ALS-algoritmen følges.

  • • Patienten er intuberet, FiO2 øges til 100%.

  • • Ved massage fra ryggen kan der placeres en pose med 1000 ml væske mellem sternum og leje, med henblik på at skabe mulighed for bedre kompressioner. Der masseres kontinuerligt.

  • • Pads placeres under venstre armhule og øverst på højre side af ryggen. Se billede 2

 

Billede 1

 

  • • Sideløbende med opstart af ALS lukkes OP-feltet efter operatørens forskrifter.

  • • Når defibrillator hjertestopvogn er på stuen, påsættes pads hurtigt.

  • • Når OP-feltet er lukket, vendes patienten i rygleje, pads flyttes ikke, hvis de er påsatte.

 

Portører:
Der ankommer to portører med hjertestopholdet, én hjælper med massage, og én henter leje til at vende patienten over på ryggen.

 

Flowchart

 

Billede 4

Referencer

Cardiopulmonary resuscitation and posterior defibrillation in the prone position

SOP Hjertestopbehandling i bugleje

Hjertestopbehandling - Regionshospital Nordjylland