Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedr. diktering i NordEPJ
 

Formål

  1. 1) Opdeling af diktater i ”journalnotat”, ”virtuel” og ”journalnotat” markeret som ”haste”, således at sekretærerne nemmere kan prioritere hastenotatet til hurtig afskrivning, mens journalnotater ikke markeret som haste afskrives senere

  2. 2) At opnå en mere præcis registrering og statistik af vores kontakttyper og undgå de mange fejlregistreringer i NordEPJ.


Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Læger, genetiske vejledere og lægesekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling.
 

Beskrivelse

Opdeling af diktater i ”journalnotat”, ”virtuel”, ”konference”. Hvis et journalnotat haster, da skal dette markeres som ”haste”.

Hvis der for en patient (pt.) laves et almindeligt journalnotat, og der samtidig dikteres korrespondance (f.eks. brev til pt./henviser, epikrise, henvisning el.lign.), markeres notatet som ”haste”.

Et almindeligt journalnotat uden korrespondance ud af huset markeres blot med kategorien ”journalnotat”. PGT-diktater markeres som ”tilsyn/assistance” med anmærkning ”PGT” i kommentarfeltet.

OBS: tilsyn gået på anden afdeling (f.eks. Børneafdelingen) skal ikke markeres som ”tilsyn/assistance”, men markeres på ovenfor beskrevet ift. alm./haste notater.

Notater til afskrivning markeres tydeligt med korrekt kontaktform; Det vil sige, om der er tale om en virtuel kontakt (video/telefon) eller en fremmødekontakt.

Journalnotat = Fremmøde

Virtuel = telefon-/videokonsultation

Virtuelle kontakter (telefon-/videokonsultationer) markeres med ”virtuel”, når I vælger kategori ved diktering.

Det er dog fortsat vigtigt, at I også fortsætter med at diktere hvilken kontaktform, der er tale om, idet telefonkonsultation og videokonsultation (BVAA33A/BVAA33D) har forskellige procedurekoder.

OBS: Husk i starten af diktatet altid at diktere om det er fremmødekontakt eller virtuel kontakt samt diktere procedurekoder og diagnoser.

 

Ansvarlig for denne instruks
Karina Thomsen og Betina Gjeruldsen.