Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Svar til godkendelse i NordEPJ

Beskrivelse

Når man er i organisatorisk kontekst, kan man under Afdelingsopgaver finde listen Svar til godkendelse

Billede 4

 

Listen indeholder biokemiske, mikrobiologiske, billeddiagnostiske og patologiske svar til godkendelse, hvis de er rekvireret på enheden eller tilhører patienter, der er indlagt på enheden.

Der vises også svar fra parakliniske systemer med integration til NordEPJ samt dokumenter fra arkiv, hvis disse skal godkendes.

Et svar, der ikke er godkendt, vises med fed skrift.

 

Det vises vha. ikoner, hvor svaret kan godkendes.

 

Svaret er rekvireret af anden afdeling, men vises, fordi patienten er indlagt her, eller det administrative ansvar er overdraget til os.

Billede 2

 

Svaret er rekvireret af os, men vises også på en anden afdeling, fordi patienten er indlagt der, eller det administrative ansvar er overdraget til dem.

Billede 10

 

Svaret ligger i arkivet. Når du klikker på svaret, bliver du sendt til arkivet, hvor dokumentet kan godkendes.

Billede 11

 

Hvis der ikke er noget ikon, er svaret rekvireret af enheden og kan godkendes her.

 

 

 

Godkendelse af svar

 

Når et svar skal godkendes, højreklikkes på det, og der vælges ’Vis svar’, der viser det konkrete svar, som kan godkendes direkte

Billede 12

 

Det er også muligt at gå til de enkelte parakliniske oversigter på den konkrete patient. Der højreklikkes på svaret og for biokemi vælges ’Gå til biokemi’, for patologi vælges ’Gå til patientens patologi’, for mikrobiologi vælges ’Gå til patientens mikrobiologi’ og for billeddiagnostik vælges ’Gå til patientens billeddiagnostik’.

Billede 13

 

Hvis man derefter taster F9 og går til enhedskontekst, vender man tilbage til listen ’Svar til godkendelse’.

 

 

 

Filtrering

 

Det er muligt at filtrere listen, så kun bestemte svar vises.

 

Klik på tragten

Billede 14

 

Herefter kan vælges, hvilke parakliniske systemer, man ønsker at se svar fra, ligesom der kan vælges mellem godkendte og ikke-godkendte svar.

Det er også muligt udelukkende at se svar, der skal godkendes på enheden.

Billede 6

 

Filtreringen fastholdes i den aktuelle session.

 

 

 

Venneenheder

 

Det er muligt at få opsat venneenheder, dvs. andre kliniske enheder, som man så kan se svar fra.

 

 

For at se svar fra en venneenhed klikkes på tragten

 

Billede 1

 

Herefter markeres i feltet Vis svar fra tilknyttede parakliniske venneenheder.

Markering fastholdes til fremtidige sessioner

Billede 3

 

Ved at klikke på prikkerne, kan du se, hvilke parakliniske svar, der vises, fra din venneenhed

Billede 5

 

Opsætning af venneenheder kan ske ved at kontakte ITsupport@rn.dk