Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Acetylsalicylsyre

 

Formål

 • • At sikre en ensartet og standardiseret behandling efter gældende retningslinjer for specifikke tilstande.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

 • • Læger på akutlægebiler (Region Nordjylland)

 • • Paramedicinere ansat i ØPE (Region Nordjylland)

 

Indikation

 • • Verificeret OM/STEMI hvor peroralt ASA ikke er muligt.

 • • AKS efter konkret ordination fra kardiolog/ALB hvor peroralt ASA ikke er muligt.

 

Kontraindikation

 • • Kendt allergi for acetylsalisylsyre (ASA) eller non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)

 • • Frisk gastrointestinal blødning

 

Dosering

 • • 500 mg svarende til 5ml (100mg/ml)

 

Bivirkninger

 • • Allergiske reaktioner

 • • Kvalme

 • • Irritation af mave-tarm slimhinden

 • • Øget blødningstendens

 

Beskrivelse/Virkemåde

 • • Hæmmer virkningen af Tromboxan A2 i koagulationskaskaden

 • • Hæmmer trombocytternes aggregation

 

Opbevaring

 • • Pulver med tilhørende sterilt vandopbevares i original emballage.

 

Klargøring

 • • Ampul med sterilt vand tømmes i hætteglas med ASA pulver, den samlede mængde er nu 5 ml af 100mg/ml. Der optrækkes 5 ml svarende til 500mg.

 

Referencer

Den akutte patient, Munksgaard.

 

Dansk Kardiologisk Selskab (www.cardio.dk/aks).