Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obstetrisk Ambulatorium/Obstetrisk Akutstue

 

For at optimere patientforløb, afstemme arbejdsgange og for nemmere at kunne hjælpe i en presset hverdag, har vi valgt at nedfælde strukturen i Obstetrisk Ambulatorium/Akutstue.

 

1: Obstetrisk Ambulatorium OBA

2: Obstetrisk Akutstue ODA

3: CTG-stuen

4: Visitation

5: Booking

6: Bookingskabelon

 

GENERELT

 

Før første konsultation skal der være fyldt op på stuerne, og computer og skanner skal være tændt. Eksisterende ikke-elektroniske journaler og henvisning samt evt. indsendte BS- og BT-målinger skal være til stede.

Tjek altid Fremtidige Aftaler inden patienten går for at undgå dobbeltbooking.

 

Journaler med akutnotater skal afleveres direkte til sekretærerne.

 

I dagsprogrammet vil vi forsøge at tage hensyn til hvilken erfaring den enkelte læge, sygeplejerske og jordemoder har med henblik på hurtigst og bedst muligt at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at fungere selvstændigt i Obstetrisk Ambulatorium/Obstetrisk Akutstue.

Det vil altid være muligt at kalde supervisor/ældre kollega til hjælp.

 

En lukket dør skal respekteres, og en konsultation bør kun afbrydes ved uopsættelige problemstillinger.

 

Som udgangspunkt bør der være både sygeplejerske/jordemoder og en læge, indtil sidste patient er gået, da der skal være mulighed for GU o.l. Når koordinatoren går hjem, overdrages tlf.: 66001 til senvagterne, der er til stede til kl. 16.00.

 

 

TELEFONENUMRE:

Reception

63000

Koordinator/senvagt

63001

Obstetrisk Akutstue

63004

CTG-jordemoder

63005

Undersøgelse 1

63006

Undersøgelse 3

63003

Deletelefon

56335

 

SUPERVISOR: 88 405

 

 

Ferie, vakancer og sygdom (kun efter forudgående aftale)

 

Hvis der kun er 1 sygeplejerske til 2 ambulatoriestuer, gælder følgende:

Sygeplejerske/jordemoder stixer urin og fører det på ”skuffesedlen” og er medmindre andet aftales, når hun er ledig, inde ved den yngste af ambulatorielægerne.

 

Hun kan i øvrigt kaldes (56335), når der er brug for assistance til f.eks. Astraia, bookning, blodprøvebestilling, GU, vaginale undersøgelser og sygeplejefaglig vejledning.

 

Computere, skannere og lys slukkes ved arbejdsophør.

 

Obstetriske ambulatoriestuer (OBA)

Planlagte kontroller samt telefon efter aftale.

 

For at sikre at lægen har alle tilgængelige oplysninger om den gravide og har mulighed for at afklare evt. tvivlsspørgsmål inden konsultationen, er det vigtigt, at relevant journalmateriale er skrevet og ikke-elektronisk journalmateriale er til stede.

 

Da man oftest har sat sig ind i en patients journal og planlagt et sandsynligt forløb, sker udveksling af patienter mellem stuerne kun efter forudgående aftale med den læge, der skulle have haft patienten.

 

For at optimere forløbene er det vigtigt, at kompetencer til at booke og bestille prøver af alle slags, så tidligt som muligt, opnås af alle sygeplejersker/jordemødre

 

Undersøgelsesstue 4 (kælderen)

Anvendes som buffer ved behov for åbning af ekstra Obstetrisk Ambulatorie, hjælp ved bølgeambulatorie og studenterpatienter.

 

OB-EX

Kan anvendes ved behov for booking ”uden for program”.

 

Obstetrisk akutstue/dagafsnit (ODA)

Akutte, subakutte kontroller, UK samt telefon efter aftale.

Planlægning af dagens konsultationer sker fra morgenstunden kl. 8.20 og igen kl. 13.45 i samråd mellem ODA-lægen, jordemoder på CTG-stuen og sygeplejerske/jordemoder på ODA.

Det tilstræbes at respektere sidste CTG-tid kl. 14.30 (senere kan aftales med jordemoderen), så kvinderne kan færdiggøres på ODA.

 

ODA-sygeplejersken/jordemoderen er, som udgangspunkt, på stuen mhp. assistance til Astraia, booking, blodprøvebestilling, GU, vaginale undersøgelser og sygeplejefaglig vejledning.

 

Med henblik på at mindske risikoen for at misse tiltag omkring den gravide, er det vigtigt, at der er lægelig tovholder, og at så få som muligt involveres i den enkelte gravide.

 

CTG-stuen

Varetager CTG og ”hvile-BT” for ODA og OBA.

Ambulante infusioner og injektioner.

Ambulante p.p. med.

41+3-kontrol (ved behov kan kaldes hjælp fra OBA-personale)

 

Hvis CTG er normal, kan følgende afsluttes af jordemoder uden konference med læge:

  • • Mindre liv med i øvrigt normalt graviditetsforløb, blank urin, normalt BT og fosterskøn. Hvis kvinden mærker normale fosterbevægelser herinde.

  • • OBS føtal takycardi hvis der i øvrigt er normale forhold som ovenstående.

  • • Graviditas prolongata ¤¤¤ uden komplicerende faktorer, med normal CTG og fostervand#, normalt klinisk fosterskøn, blank urin og normalt BT.

 

¤¤¤ 41+5(raske uden tidligere sectio), 41+0(BMI, diæt GDM, alder)

#måles af jordemoder, hvis denne har kompetencen. Ellers kaldes ODA-lægen.

 

Gravide meldt udelukkende med forhøjet BT eller proteinuri uden symptomer kommer i hvilestol og kan afsluttes ved jordemoder/sygeplejerske derfra, såfremt både BT og urin er normaliseret.

 

Samtalerum:

Benyttes til vejledning, læge-jordemoderambulatorium, endo-obstetrisk ambulatorium samt missed abortion og opfølgende samtaler fra ULS.

 

 

ODA-visitation

 

Samme dag:

  • • Henvendelser med mindre liv.

  • • Spontan henvendelse med markante smerte.

  • • Henvendelse med vaginal blødning.

  • • OBS præeklampsi med BT over 150/100, 2+ for protein eller subjektive symptomer.

 

Øvrige anbefales henvist elektronisk eller lægges til lægevisitation.

 

Nyopståede/uerkendte tilstande der erkendes ved NF-skanning.

 

Tilstande, der kræver akut vurdering, konfereres med ultralydslæge eller bookes samme dag på ODA.

 

Gemelli: Dikoriske medgives en tid på Obstetrisk Ambulatorie inden for 14 dage, medmindre der er ledig tid samme dag. Monokoriske konfereres med ultralydslæge samme dag.

 

Øvrige medicinske og anamnestiske tilstande lægges til lægevisitation mhp. vurdering af behov for specifik kontrol, evt. tid sendes til pt., medmindre ledig tid haves samme dag.

 

Booking

 

Generelt bookes de tidlige tider først.

Overbooking bør undgås og aldrig uden forudgående aftale med lægen på stuen,

 

Som udgangspunkt er der 2 obstetriske ambulatorier samt 1 ODA-stue åbent alle hverdage.

 

Speciallægerne kan rulles ud, så snart deres ambulatoriefordeling er kendt. Ferier, fridage og kongresser meldes ud til skemalægger samt bookingansvarlig sekretær, så tidligt som muligt.

 

Øvrige stuer rulles ud som reservelæge (10 patienter). Kan senere opgraderes til obstetriker med 12 patienter.

Ambulatorier er, hvis andet ikke er meldt ud, reservelægebemandede (10 patienter) og kan bookes med alle patienter, der ikke er markeret OBSTETRIKER eller specifik obstetriker.

Hvis disse ambulatorier senere bemandes af obstetrikere, lades de eksisterende bookinger stå, men kan fremadrettet bookes i specifikt navn med i alt 12 patienter.

 

Som udgangspunkt bookes:

 

GDM: bookes som udgangspunkt på OBA med efterfølgende kort vejledning

Jern- infusion: Bookes primært fredag morgen på CTG-stuen.

UK: Møder som udgangspunkt kl. 9.30 og 12.30 på ODA, den tidlige tid bookes først.

P.p. med: Første, gerne graviditas prolongata, møder som udgangspunkt kl. 8.30.

Anti-D: Bookes på CTG- stuen fra morgenstunden tirsdag og fredag. Varetages af jordemoder eller sygeplejerske.

Sphinktersamtaler: 8.30 og 8.45 (varetages af koordinator)

 

Øget behov kan ændre denne prioritering.

 

Bookingskabelon

 

ODA

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

 

8.30

Ktr

 

Ktr

Ktr

 

 

9.00

Ktr

 

Ktr

Ktr

Ktr

 

9.30

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

 

10.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

10.30

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

Ktr (UK)

 

11.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

11.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

PAUSE

 

 

 

 

 

 

12.30

Ktr (UK)

Ktr

Ktr (UK)

Ktr

Ktr (UK)

 

13.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

13.30

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

 

13.45

Ktr (UK)

Ktr.

Ktr (UK)

Ktr.

Ktr (UK)

 

14.15

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

14.45

Ktr.

Ktr.

Ktr.

Ktr.

Ktr.

 

15.15

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ODA er et akut ambulatorie, vil der til tider være patienter, der falder udenfor bookingrammerne. De patienter, der ikke er afsluttede, når ODA lukker, overgår til Fødemodtagelsen og vagtholdet.

Eftermiddagstiderne bruges primært til tilstande med UK og tilstande, der ikke kan vente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBA (S)

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

 

8.30

Ktr

 

Ktr

Ktr

 

 

9.00

Ktr

 

Ktr

Ktr

Ktr

1. fre. i mdr. lukkes denne til Obst. Møde.

9.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

10.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

10.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

11.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

11.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

PAUSE

 

 

 

 

 

 

12.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

13.00

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

Ingen GDM-tider onsdage

13.30

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

 

13.45

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

14.15

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

14.45

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

15.15

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBA (R)

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

 

8.30

Ktr

 

Ktr

Ktr

 

 

9.00

Ktr

 

Ktr

Ktr

Ktr

1. fre. i mdr. lukkes denne til Obst. Møde.

9.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

10.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

10.30

 

Ktr.

 

 

Ktr

 

11.00

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

11.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

PAUSE

 

 

 

 

 

 

12.30

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

13.00

GDM

GDM

GDM

GDM

GDM

Ingen GDM-tider onsdage

13.30

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

Konf.

 

13.45

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

14.15

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

Ktr

 

14.45

 

 

 

 

 

 

15.15

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

Tlf. x 2

 

 

 

Nov 2022