Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG skulder Sportsmedicinsk Center

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Billeder efter aftale med Søren Kaalund, januar 2023.

Standardoptagelser

AP-billede indad- og udadroteret + Y-billede.

Positionering

1. AP-billede: Patienten står eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Drejes 45 grader mod aktuelle side/skulder. Scapula skal flugte detektorpladen. Armen holdes i ”slyngeposition”.

2. AP-billede: Patienten står eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Drejes 45 grader mod aktuelle side/skulder. Scapula skal flugte detektorpladen. Armen udadroteres.

3. Y-billede: PA-position med kroppen drejet 45 grader, så den dårlige skulder kommer tæt ind mod detektorpladen.

Centrering

AP-billede: Røret kippes 15 grader cranio-caudalt. Centrer på det ”bløde sted” under og medialt for caput humeri.

Skulderkile på rum 4.

PA Y-billede: Røret kippes 15 grader cranio-caudalt. Centrering ca. 1 cm lateralt fra scapulas kant – i højde med klaviklen.

Billedkriterier

 

1. AP-billede: Leddet skal være friprojiceret. Ca. 1/3 af proximale humerus skal være medfotograferet. Tuberculum major skal kunne ses.

2. AP-billede: Leddet skal være friprojiceret. Ca. 1/3 af proximale humerus skal være medfotograferet. Tuberculum minor skal kunne ses.

3. Y-billede: Scapula i profil skal ligne et Y. Caput humeris øverste kant skal kunne ses i ’gaflen på y-et’, så man kan vurdere en evt. luksationsretning. Det meste af scapula skal medfotograferes, men bunden behøver ikke at være med.

 

OBS leddet skal som minimum være friprojiceret på ét af billederne.

 

Indadroteret

Udadroteret

 

 

Billede 4

Billede 5

 

 

Y-billede

 

Billede 6