Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

stroke dagafsnit - henvisninginstruks

Henvisning

 • • TIA/minor stroke <48 timer eller recidiverende TIA/minor stroke <30 dage ses akut i Stroke Dagafsnit.

 • • TIA/minor stroke >48 timer og <7 dage ses på næstkommende hverdag i Stroke Dagafsnit.

 • • TIA/minor stroke >7 dage ses hurtigst muligt <30 dage i Neurovaskulært Ambulatorium

 • • Amaurosis Fugax (AF) - med diagnosen bekræftet af praktiserende øjenlæge eller via Øjenafdelingen, ses på næstkommende hverdag i Stroke Dagafsnit.

Obs!

Ikke selvhjulpne patienter modtages på Stroke Sengeafsnit 6Ø til indlæggelse.

TIA/minor stroke overruler AF mht. henvisningsalgoritme og valg af pakkeforløb.

Ovenstående kan hos enkelte patienter efter en konkret vurdering individuelt tilpasses.

Pakkeforløb TIA/minor stroke

Stroke Dagafsnit

 • • Neurologisk anamnese med særligt fokus på vaskulære risikofaktorer, tidligere TIA/ stroke, AFLI, indikation og kontraindikationer for sekundærprofylakse.

 • • Neurologisk undersøgelse.

 • • MR-cerebrum (TIA-pakke).

 • • UL-halskar – hvis UL viser stenose/inkonklusiv, da kontakt til neurovaskulær seniorlæge.

 • • EKG -hvis EKG er uden AFLI/patient er ikke kendt med AFLI, suppleres med Holter.

 • • Blodprøver (stroke-pakke).

 • • Opstarter sekundærprofylakse under hensyn til patientens komorbiditet og aktuelle medicin.

 • • Stroke Dagafsnit, journalnotat via YL og NEVA (ultralyd-) journalnotat via neurovaskulær SL.

Pakkeforløb Amaurosis fugax (AF)

Øjenlæge (praktiserende læge/øjenlæge eller øjenafdeling, Aalborg Universitetshospitalet)

 • • Stiller diagnosen AF/central retinal artery occlusion (CRAO).

 • • Vurderer, om der er mistanke om artritis mm., som kræver oftalmologisk ekspertise.

 • • Vurderer, om der er anamnestiske holdepunkter for fokale neurologiske udfald (som kræver scanning af hoved forud for opstart af sekundærprofylakse).

 • • Opstarter sekundærprofylakse, hvis anamnesen er uden holdepunkter for fokale neurologiske udfald og under hensyn til patientens komorbiditet og aktuelle medicin.

 • • Henviser patienten til Stroke Dagafsnit på næstkommende hverdag.

Stroke Dagafsnit

 • • Neurologisk anamnese med særlig fokus på vaskulære risikofaktorer, tidligere TIA/ stroke, AFLI, indikation og kontraindikationer for sekundærprofylakse.

 • • UL-halskar – hvis UL viser stenose/inkonklusiv, da kontakt til neurovaskulær seniorlæge.

 • • EKG -hvis EKG er uden AFLI/patient er ikke kendt med AFLI, suppleres med Holter.

 • • Blodprøver (stroke-pakke).

 • • Sikre/opstarte sekundærprofylakse under hensyn til patientens komorbiditet og aktuelle medicin.

 • • Stroke Dagafsnit, journalnotat via YL og NEVA (ultralyd-) journalnotat via neurovaskulær SL.

 

Praktiske informationer omkring visitation:

Patienten visiteres til:

 • • hurtigst mulig ankomst, dog senest kl. 14:00 på samme dag

 • • kl. 8:00 på næste hverdag

 

Ved visitation bedes henvisende læge om:

 • • Afstemme FMK.

 • • Metalskema.

 • • Dagligt funktionsniveau.

 • • Behov for tolk.

 

FAQ - neurovaskulær:

 

Gamle stroke på billeddiagnostik:

Tilfældigt fund af stroke på billeddiagnostik (ikke akutte forandringer og ingen stroke-suspekte symptomer inden for de sidste 6 mdr) anbefales udredet for vaskulær risikofaktorer (blodtryk, diabetes, hyperkolesterolæmi) og for kardiel embolikilde (EKG, Holter), samt rygestop. Udredning og opstart af sekundærprofylakse kan med fordel placeres i primærsektoren. Ultralyd-halskar af halskar vil have en terapeutisk konsekvens (operation) og anbefales ikke.

Mislyd over carotis/halskar.

Udredning for vaskulær risikofaktorer (blodtryk, diabetes, hyperkolesterolæmi) anbefales i primærsektor. Operation tilbydes symptomatiske carotisstenoser (lateraliserende, carotis-relaterede symptomer inden for de sidste 6 mdr.) og supplerende ultralyd a halskar har som regel ingen terapeutisk konsekvens ud over medicinsk behandling (gældende danske karkirurgisk guideline).

Vertebrobasilær insufficiens

Henvisning til udredning for vertebrobasilær insufficiens udbedes med information om symptomerne er stillingsafhængig, blodtryk i begge arme, orthostatisk blodtryksmåling og gennemgang af medicin

Amaurosis fugax

Bør konfereres med øjenlæge, som i første omgang vurderer og evt. viderehenviser til neurologisk afdeling.

Skift fra Clopidogrel til Magnyl eller vise versa

Dobbeltpladehæmmende behandling vælges ofte i en kortere periode efter akut iskæmisk stroke (se nNBV.dk). Clopidogrel anvendes som aktuel fortrukket præparat til livslang sekundærprofylakse. Ved bivirkninger/mistanke om nedsat Clopidogrel-respons kan Magnyl anvendes som alternativ behandling eller vise versa.

Kørekort efter stroke

Kørselsforbud på grund af SP-II kriterier eller funktionsnedsættelse efter stroke skal noteres stopdato for kørselsforbuddet i epikrisen med.

Ved behov for neurologisk vurdering inden kørselsforbuddet ophæves (ofte efter 6 mdr.) henvisning til praktiserende neurolog (se også venligst opdateret vejledning er på nNBV.dk.