Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition i NordEPJ (opret, ret, aflys og slet rekvisition) - biokemi

Opret rekvisition

 

Vælg patientkontekst, Rekvisition og svar, Biokemi

Billede 1

 

Højreklik og vælg Opret rekvisition, Uden valgte analyser

Billede 3

 

Klik på blyanten for at tilføje analyser

Billede 22

 

Vælg Materialetype (eks. Blod eller EKG).

Der kan kun rekvireres på en materialetype ad gangen, dvs. at ønsker man f.eks. at rekvirere blodprøver og ekg, skal der oprettes to rekvisitioner.

 

Billede 5

 

Vælg ønskede analyser eller analyseprofiler.

 

 

 

 

Enkeltanalyser fremsøges i nederste vindue

Der kan søges på hele eller dele af analysenavnet, som det fremgår af laboratorievejledningen, og der kan søges på gængse søgeord (eks. ’crea’, ’hb’, ’asat’).

Billede 37

 

 

 

Analyseprofiler fremsøges i øverste vindue

Billede 13

 

Dobbeltklik på analysen/analyseprofilen eller brug knappen tilføj

Billede 16

 

Der kan vælges profiler fra andet afsnit ved at klikke på prikkerne og vælge afsnittet

Billede 26

 

Hvis profilen åbnes ved at klikke på +, kan enkeltanalyser fra profilen vælges

Billede 27

 

Vælg evt. Svarhastighed.

Feltet er forudfyldt med Rutine.

Billede 8

 

Klik på OK

Billede 28

 

Får du en advarsel om, at der er tidligere analysesvar på valgte analyser, betyder det, at de pågældende analyser ikke giver klinisk værdi ved gentagelse.

Billede 29

 

Vælg Nej og fjern analyserne fra rekvisitionen.

 

Dette gøres ved at markere analysen (1) og klikke på knappen fjern (2)

Billede 31

 

Klik på OK igen

 

 

 

Vælg prøvetager

Billede 15

 

Hvis du vælger Klinisk Biokemisk Afdeling, skal du udfylde Prioritet, Tidspunkt og Prøvetagningssted

Billede 17

 

Prioritet er automatisk sat til runde, men kan ændres til livsvigtig eller udenfor runde.

Hvis du vælger livsvigtig, kan du vælge printer til udskrift af prøvetagningsblanket.

 

Hvis du har bestilt prøver udenfor runde, skal du udskrive en prøvetagningsblanket. Du kan vælge blandt de samme printere som i Labka til udskrivning af prøvetagningsblanketren. Afdelingens standardprinter er forvalgt. Har du lavet en personlig printeropsætning, er det denne printer, der er forvalgt.

Billede 10

 

Tidspunkt er automatisk sat til tidspunktet for næste runde på kontaktafdelingen, men datoen kan ændres, ligesom en senere runde kan vælges, såfremt en sådan findes.

 

 

 

OBS Prøver til runde kan senest bestilles 90 minutter før runden starter.

 

Enkelte afdelinger har særlige aftaler, i så fald er det disse, der er gældende.

 

 

 

Prøvetagningssted er automatisk sat til kontaktafdelingen. Dette skal ændres, hvis patienten fysisk opholder sig et andet sted.

 

Udfyld stue og seng

 

 

 

OBS Prøvetagningssted skal være patientens fysiske placering på prøvetagningstidspunktet. Hvis dette er angivet forkert, bliver prøverne ikke taget

 

 

 

Hvis du vælger Rekvisitionshotel, skal du udfylde tidspunkt

Billede 24

 

Hvis du vælger Rekvirent, skal du udfylde tidspunkt og vælge printer til udskrift af prøvetagningsblanket

Billede 23

 

Hvis du vælger Patient, skal du udfylde tidspunkt og give patienten prøvetagningsblanketten med.

Billede 25

 

Klik på OK

Billede 12

 

 

 

Opret rekvisition med gentagelse af analyser

 

Det er også muligt at oprette en rekvisition med gentagelse af allerede tagne prøver. Marker en eller flere analyser på en tidligere rekvisition eller et tidligere svar. Højreklik og vælg Opret rekvisition, Med valgte analyser. Dette kan også gøres ved at markere analyserne og derefter bruge Crtl+klik

Billede 20

 

Rekvisitionen indeholder nu de forvalgte analyser og ved at klikke på blyanten, kan du tilføje flere.

Billede 21

 

 

 

Ret rekvisition

 

Hvis du bestiller analyser på en patient, hvor der allerede foreligger en rekvisition til runde bestilt af samme afsnit, skal de yderligere analyser tilføjes til denne. Dette er muligt, så længe analyserne i rekvisitionen er markeret med grønne flueben.

 

Højreklik i søjlen med rekvisitionen og vælg Vis/rediger rekvisition

Billede 18

 

Du får nu vist de allerede bestilte analyser/analyseprofiler og ved at klikke på blyanten, kan du komme til at tilføje yderligere eller fjerne allerede bestilte.

Billede 19

 

Hvis der foreligger en rekvisition på hotellet, skal denne slettes i Labka, og en ny rekvisition skal oprettes (se nedenfor)

 

 

 

Aflys rekvisition

 

Så længe analyserne i en rekvisition til runde er markeret med grønne flueben, kan denne aflyses. Højreklik i søjlen med rekvisitionen og vælg Aflys sendt rekvisition.

Billede 4

 

 

 

Slet rekvisition

 

En hotelrekvisition slettes ved at klikke på blomsten

Billede 14

 

Vælg Labka (patient)

Billede 7

 

Marker rekvisitionen ved at klikke på den (1), klik herefter på Slet (2)

 

 

 

 

 

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Marker Jeg vil gerne slette denne rekvisition fuldstændigt. Tryk på OK

Billede 33

 

Rekvisitionen er nu slettet, og en eventuel ny kan oprettes.

 

 

 

 

 

Yderligere information

 

Rekvisitionsoplysninger

 

Kliniske oplysninger bruges til at angive information om patienten, f.eks. en specifik grund til prøvetagning. Kliniske oplysninger vises på rekvisitionen og svaret i NordEPJ samt i Labka.

 

Kommentarer bruges til at angive information til bioanalytikeren, der skal tage prøven. Kommentarer udskrives på prøvetagningsblanketten (PTB).

Billede 9

 

 

 

 

 

Ved afkrydsning i Fortroligt, kan kun rekvirerende afdelings personale se svaret i NordEPJ.

Personale fra andre afdelinger kan dog se svaret, hvis de tiltvinger sig adgang.

Billede 11

 

 

 

Ved afkrydsning i Kopi til egen læge, sender Labka også svaret til egen læge.

Billede 30

 

Feltet Gruppe er et fritekst felt, hvor man kan skrive oplysninger, der vises i kolonnen Gruppe på listen Svar til godkendelse.

Det kan f.eks. være, at afdelingen er inddelt i to områder, øvre og nedre abdominalkirurgi. Så kan man under Gruppe skrive Øvre eller Nedre, så man allerede på listen kan se, om prøvesvar er relevant for eget område.

Billede 32

 

 

 

Ved udfyldelse af Godkender person, dannes der en opgave på personens liste Mine opgaver, når svaret foreligger.

Ved udfyldelse af Godkender afsnit, dannes der en opgave på dette afsnits liste Svar til godkendelse, når svaret foreligger. Svaret vil fortsat også vises på rekvirerende afdelings liste Svar til godkendelse.

Billede 34

 

 

 

Ved afkrydsning i Kladde, dannes en opgave på listen Mine opgaver hos den person, der har gemt kladden.

Kladderekvisitionen vises også på oversigten Biokemi, men sendes først til Klinisk Biokemisk Afdeling, når den er færdiggjort.

Billede 35

 

Hvis du skal færdiggøre en kladde, kan du dobbeltklikke på rekvisitionen, så åbner den.

 

 

 

Billede 40

 

Du kan også højreklikke i den kolonne, hvor kladden er vist, og vælge Vis/Rediger rekvisition

Billede 2

 

Hvis du vil rette i rekvisitionen, skal du klikke på blyanten, hvorefter du kan tilføje eller fjerne analyser.

 

Billede 6

 

Hvis du stadig vil gemme som kladde, skal du igen markere dette.

 

 

Billede 38

 

OBS husk at tilrette Tidspunkt, Prøvetagningssted og Stue og seng, hvis disse har ændret sig

 

 

Når du er færdig med rekvisitionen, klikker du på OK, så bliver rekvisitionen sendt.

 

 

Billede 39

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale, der bestiller laboratorieydelser