Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supervisorrollen ift. dikteringsmodulet

Tildeling af supervisor-rollen

Supervisor rettigheden til Omilon tildeles ved at sætte flueben i ’Supervisor’ rettigheden under Diktering (Omilon) i OneSystem, på samme måde som man tildeler fx dikterings eller afskriver rettigheden. Brugeradministratorerer på den enkelte afdeling kan altså selv tildele rettigheden. Vores klare anbefaling er dog, at man holder det relativt begrænset ift., hvem der får rettigheden. Det fordi der med udvidede rettigheder altid vil være en større risiko for UTH’er, idet man kan lave handlinger på vegne af andre.

Nogle handlinger kan foretages direkte via NordEPJ, mens andre foretages fra Omilon NoteList, som kan fremsøges i startmenuen.

 

Billede 1

 

Sletning af diktater i kladde

Supervisorrollen giver mulighed for at slette andre brugeres kladdediktater. Normalvis er det kun brugeren selv, der kan slette et diktat i kladde, hvorfor det selvfølgelig skal afstemmes med den pågældende bruger, at diktatet kan slettes.

I NordEPJ slettes et kladde-diktat ved at højreklikke på diktatet og vælge ”Slet diktat”. Dette gøres inde fra patientkontekst. Når først diktatet er slettet kan det ikke genskabes. Det er ikke muligt at slette diktater der er lagt klar til afskrivning.

Billede 4

 

Fra kladde til afskrift

Et diktat i status kladde kan lægges klar til afskrivning fra NordEPJ. Dette gøres ved at åbne det pågældende diktat og vælge ”til afskrift”. Ofte er der ikke valgt en diktatkategori – denne skal vælges inden diktatet kan lægges klar til afskrivning.

 

Billede 5Ligesom med sletninger er det naturligvis vigtigt, at en opdatering af et diktat i status kladde er afstemt med den, der har oprettet diktatet.

 

Afskrevet diktat tilbage til klar til afskrivning

Supervisorrollen giver mulighed for i NoteList at hente diktater med status ’Afskrevet’ tilbage til status ’Klar til afskrivning’, hvis et diktat er gemt som afskrevet ved en fejl. Det gøres ved at fremsøge og åbne diktatet i NoteList og klikke på ’klar til afskrivning’.


Billede 7

Vær opmærksom på, at diktatet også her efterfølgende skal opdateres i NordEPJ. Dette gøres ved at højreklikke på diktatet i NordEPJ og vælge ”Opdater status”, hvorefter det skifter status fra afskrevet til klar til afskrivning.

 

Billede 8

 

Ophævning af parkering af diktat

I Notelist er det muligt at ophæve en parkering af et diktat, noget der ellers kun kan gøres af den bruger, der har parkeret diktatet. Dette gøres ved at fremsøge og åbne diktatet i Notelist, og gemme diktatet som afskrevet. Herefter lægges diktatet klar til afskrivning igen, ved at åbne det fra Notelist og vælge ”klar til afskrivning”.
Vær opmærksom på at status-filtret i Notelist skal være vinget af til også at vise afskrevne diktater, for at disse vises i listen.


Billede 9

 

Sortering

I Notelist er det muligt at sortere alle oprettede diktater i forhold til f.eks. indtaler eller afskriver. Herved kan fremsøges f.eks. hvor mange diktater en given person har afskrevet.


I Notelist vises en oversigt over dikterede diktater på alle patienter. Det er muligt at sortere på visningen af diktater ved at vælge afdeling øverst.

 

Billede 6


Det er ydermere muligt at sortere på visningen ved at trykke på tragten ud for de enkelte kategorier.


Billede 2

 

Vær opmærksom på, at tiden et diktat gemmes, efter det er markeret afskrevet, er 60 dage. 60 dage efter et diktat er markeret afskrevet slettes det og kan ikke længere gendannes.

Når der sorteres i Notelist kan der desuden filtreres efter diktatets status – vær opmærksom på om alle vinger er sat ift. den ønskede visning.