Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Liaisonsomatisk notat på psykiatriske patienter

Beskrivelse

Patienter i Psykiatrien med behov for somatisk udredning og behandling, udover det Psykiatriens læger kan varetage, kan modtage udredning og behandling i Liaisonsomatik.

 

Liaisonsomatik er en medicinsk stuegang på psykiatriske sengeafdelinger, hvor der på et fast tidspunkt (f.eks. ugentligt eller hver 14. dag) kommer besøg af en somatisk læge og i nogle tilfælde også en sygeplejerske alt efter lokale behov. Der er psykiatrisk koordinator/støtte tilknyttet.

 

Ambulant liaisonsomatik er et tilbud om somatisk undersøgelse i ambulant psykiatrisk regi. Den ambulante liaisonsomatik udføres af en somatisk læge og i nogle tilfælde også en sygeplejerske alt efter lokale behov. Psykiatrisk personale, f.eks. patientens kontaktperson, kan være involveret ved den ambulante liaisonsomatiske udredning med henblik på at koordinere og skabe tryghed.

 

Støttet af psykiatrisk personale gennemfører somatisk læge og i nogle tilfælde også somatisk sygeplejerske somatiske udredninger af og iværksætter behandling af patienter i Psykiatriens sengeafsnit.

 

Efter en liaisonsomatisk udredning og behandling udarbejder somatisk personale, som hovedregel lægen, et liaisonsomatisk notat vedr. fund, indsats samt plan mv. Arbejdsdelingen er således, at en somatisk sekretær skriver notatet.

 

Som hovedregel er det somatisk sekretær fra det område, som den liaisonsomatiske læge udgår fra, der skriver det.

 

Liaisonsomatik fungerer i sin grundsubstans som et tilsyn, administrativt og teknisk, om end samarbejdet i liaisonsomatik er tættere, fast aftalt, mere systematisk og en koordineret klinisk samarbejdsform.

 

Liaisonsomatik må ikke forveksles med eller afregnes som almindelige tilsyn.

 

Liaisonsomatik er finansieret via politisk prioriterede midler, og indsatsen udmøntes gennem vagtplan/aftalte fremmøde-tider.

 

Sammensat aktivitet som et notat - indlagte

For at sikre kontinuitet og systematik er der oprettet en særskilt sammensat aktivitet bestående af nedenstående aktiviteter med koden ZZ0149AF, som liaisonsomatisk læge dikterer efter.

 

Den hedder Liaisonsomatik – Indlagt, og har følgende indhold:

 

Billede 1

 

 

 

Nedenfor vises de udfoldede aktiviteter:Billede 3

 

 

 

 

Vedr. den tekniske arbejdsgang omkring diktering på en psykiatrisk patient. Se PRI: Diktering af notater efter liaisonsomatisk indsats

 

Følgende afdelinger skriver liaisonsomatiske notater. Liaisonsomatik – Indlagt er en standard-aktivitet for disse.

Billede 2

 

Sammensat aktivitet som et notat - ambulante

Beskrivelse følger. Tekst er under udarbejdelse.

 

Skrivning af notatet

Se vejledning bilagt i siden vedr. skrivning af notat for henholdsvis

-Indlagte psykiatriske patienter

-Ambulante psykiatriske patienter (er under udarbejdelse)

 

Kopi af notatet til patientens egen læge

Somatisk sekretær sender notatet fra liaisonsomatik som et korrespondancebrev til egen læge for de indlagte psykiatriske patienter og som en epikrise for den ambulante psykiatriske patient.

Se procedure for begge dele bilagt i siden.

OBS: Ved negativt samtykke sendes der ikke epikrise il egen læge.

 

Definition af begreber

Liaisonsomatik indlagte - er medicinsk stuegang på psykiatriske sengeafsnit, hvor der på et fast tidspunkt (f.eks. ugentligt eller hver 14. dag) kommer besøg af en somatisk speciallæge og evt. også somatisk sygeplejerske. Afsnittets psykiatriske personale støtter i nødvendigt omfang, så somatiske udredninger og behandling kan gennemføres.

 

Liaisonsomatik ambulant - Ambulant liaisonsomatik er et tilbud om somatisk undersøgelse i ambulant psykiatrisk regi. Den ambulante liaisonsomatik udføres af en somatisk læge og i nogle tilfælde også en sygeplejerske alt efter lokale behov. Psykiatrisk personale, f.eks. patientens kontaktperson, kan være involveret ved den ambulante liaisonsomatiske udredning mhp at koordinere og skabe tryghed. Der er ambulant liaisonsomatik med ca. 14 dages mellemrum på nogle matrikler (Brandevej og Thisted) og ugentligt andre steder (Brønderslev).

Målgruppe – modtagelse

Somatisk personale omkring liaisonsomatik, primært somatiske sekretærer.

Formål

Formål med denne instruks er at sikre korrekt håndtering af liaisonsomatiske notater efter liaisonsomatisk udredning og behandling af psykiatriske patienter.

Problemstilling

For at nedbringe overdødeligheden har Psykiatrien og somatikken indledt et samarbejde, således at psykiatriske indlagte patienter kan blive undersøgt for og få behandlet deres fysiske sygdomme af læger med somatisk speciale.

 

Referencer

Liaisonsomatik (rn.dk)