Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegering af pn-medicin administration i Urologisk Sengeafsnit og Dagafsnit (U9 + U10) Aalborg Universitetshospital.

Formål

Beskrivelse af delegeret medicinering til sundhedsfagligt personale (sygeplejersker og social- & sundhedsassistenter (SSA)) i Urologisk Sengeafdeling og Dagafsnit. At sikre patienter kan opstarte relevant behandling på baggrund af klinisk vurdering og berettet symptomer. At undgå forsinkelse af symptomlindrende behandling.

Beskrivelse

Sundhedsfagligt personale på Urologisk Afdeling kan ordinere og administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne maximale dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på den enkeltes faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken og/eller SSA, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder kun ikke-gravide voksne over 18 år, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den Cheflæge på Urologisk Afdeling i samarbejde med medicinansvarlig speciallæge. Revision foretages løbende.

Dosering, indikation og kontraindikation for rammeordinationerne er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Cheflægen har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt i PRI instruks

  • Plejepersonalet er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen beslutning til plejepersonale om at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og social-& sundhedsassistenter ansat i Urologisk Afdeling

Referencer

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (rn.dk)

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)