Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Columna Flow – Returtransport og nyt bestilleroverblik til Opgavesystemet

Gældende for Sygehus Syd, Sygehus Nord, Thisted Sygehus og Hjørring Sygehus

 

Retur transport

 

Som noget nyt bliver der i Opgavesystemet implementeret en ny funktionalitet ifm. oprettelse af en Patienttransport. Denne funktionalitet kaldes ”Returtransport” og muliggør at der kan oprettes en returtransport (B til A) af patienten i samme omgang hvor patienttransporten (A til B) oprettes. Det vil sige at de to samme destinationer (til og fra) i patientransporten vil indgå i returtransporten, men destinationerne vil i returtransporten være byttet om.

Returtransporten oprettes ved at vinge feltet for ”Opret returtransport” af (se Figur 1), når patienttransporten oprettes.

Billede 9

Figur 1 - Oprettelse af en returtransport.

 

Hvis en returtransport er oprettet, vil det i opgavedetaljevisningen fremgå af to modsatpegende pile, som vist på Figur 2.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Figur 2 - To modsatpegende pile indikerer, at der bliver oprettet en returtransport af patienten.

 

Returtransporten (B til A) bliver dog først oprettet i systemet, når patienttransporten (A til B) er udført og kan derfor først ses i bestilleroverblikket herefter som en inaktiv opgave. Det vil sige at opgaven skal aktiveres, før opgaven når ud til portørerne, se figur 3.

 

Det er muligt at redigere den inaktive opgave, før den aktiveres, hvis man eksempelvis ønsker at ændrer slutdestinationen i returtransporten til et andet sted end det originalt angivet fra patienttransporten.

 

 

 

 

 

 

 

Billede 5

Figur 3 – Aktivering af inaktiv returopgave. Til venstre ses den udførte opgave, der udløste den inaktive returopgave der er vist til højre i grå farve. Ved at trykke på den inaktive opgave, kan man trykke på de tre prikker øverst til højre, for enten at aktivere eller redigere den inden aktivering.

 

Location mode  

Hidtil har det kun været muligt for bestillere i Opgavesystemet at se de opgaver som deres egen organisation har bestilt. Dette skyldes standardkonfigurationen Organisation Mode. Med den nye konfiguration ”location mode”, bliver det nu muligt for brugeren at vælge hvilke steder han/hun ønsker at se opgaver for. Formålet med location mode er, at det skal give bestillerne større fleksibilitet i visning af opgaver i Opgavesystemet.

 

Login og valg af steder

Når brugeren logger ind, skal han/hun vælge sin organisation. Baseret på den valgte organisation vises de hertil mappede steder i et lokationstræ. IT-afdelingen har i samarbejde med sygehuset på forhånd opsat hvilke steder der er relevante at se indgående og udgående opgaver for, for en given organisation. Brugeren kan vælge de steder han/hun vil se opgaver for ved at vinge dem af med musen, eller ved at trykke vælg alle/fravælg alle (se Figur 4).

Har brugerne behov for at se andre steder end dem der er mulige at vælge mellem i deres organisation, kan IT kontaktes, og vi kan ændre på opsætningen, så længe det giver mening.

 

Billede 4

Figur 4 - Dialog efter login i bestilleroverblikket, hvor brugeren har valgt organisation og hvor der herunder vises lokationstræet med de for organisationen mappede steder, der kan vælges.

 

Systemet husker gang fra gang hvilke steder brugeren har valgt at vinge af, når de har logget ind. Hvis man gerne vil holde øje med nogle af de opgaver, som andre har oprettet, så skal man huske at vinge den tilsvarende lokation/sted af. Vær opmærksom på at selvom man ikke har vinget et sted af, så kan man stadig bestille til dette sted – dvs. man kan stadig bestille til ALLE steder, og ikke kun til de steder man har valgt at vinge af.

Når bestilleren vælger at se opgaver for et bestemt sted, så vil vedkommende se alle opgaver, der vedrører dette sted – dvs. alle opgaver, der både foregår her, men også alle transporter gående ud fra dette sted og hjem til dette sted.

Udover at foretage valgene i lokationstræet skal brugeren indtaste sit telefonnummer som hidtil. Herefter får brugeren vist opgaveoverblikket, hvor de viste opgaver nu er baseret på de valgte steder i tillæg til opgaver oprettet af brugeren selv.

Brugerindstillingerne kan altid tilgås fra menuen, hvis brugeren ønsker at ændre organisation eller de valgte steder i lokationstræet.

 

Filtrering af opgaver

Da man nu også vil få vist opgaver som portører mv. selv har oprettet, kan der vises flere opgaver end i er vant til på overblikket. Derfor kan det være en god ide at bruge filtreringsfunktionen, for at skabe et bedre overblik (Se figur 5).

Billede 3

Figur 5 - Filtreringsfunktionen

 

Mobilt bestilleroverblik

Den mobil/tabletvenlige version af opgavesystemets bestillerapplikation, vil også operere i Location mode, hvis opgavesystemet sættes op hertil. Opsætningen i den mobile version hentes fra brugerens seneste opsætning af desktopversionen. Det vil sige, at de senest valgte steder, valgt fra computeren, vil være de samme steder der vil være valgt på det mobile bestilleroverblik, og disse valg kan kun ændres på computeren.