Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning til Siemens epoc NXS til præhospital blodprøvetagning

Formål

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt anvendelse af Siemens epoc NXS til præhospital blodprøvetagning.

Definition af begreber

epoc = Siemens epoc NXS

Gyldighedsområde

Paramedicinere der håndterer epoc.

Beskrivelse

Epoc er et blodgas apparatur, der anvendes ved prøvetagning i patientens eget hjem/skadestedet. Apparaturet består af tre enheder: 1) Reader, 2) Host og 3) testkort. Testkort er til engangsbrug. Ved hver test udfører apparatet en selvtest.

Billede 16

Analyserepertoire

Epoc har følgende analyserepertoire på målte parametre:

pH

pCO2

pO2

TCO2

Na+

K+

Ca++

Cl

Hct

Glu

Lac

Crea

BUN

Urea

 

 

Analyserepertoire på beregnede parametre

cHgb

cHCO3

cTCO2

BE(ecf)

BE/b)

cSO2

eGFR

AGap

AGapK

BUN/Crea

Urea/Crea

A

A-a

a/A

 

 

Fremgangsmåde

1. Logon

 • • Tænd epoc Reader og Host ved at trykke på ”Tænd/sluk” ikon på bege dele

 • • Scan QR-kode på ID-kort for at logge ind.

 • • Host bipper, når QR-kode er scannet

 • • Hvis QR-kode ikke virker, så bruges QR-kode (1234) på forsiden af readeren

 • • Der oprettes forbindelse til Reader samt konfigurering og kontrol. Det tager ca. 15 sekunder.

 

2. Forberedelse af testkort

 • • Når Reader konfiguration er færdig, indsættes testkort i Reader.

 • • Stregkoden på testkortet skal vende nedad. Indsæt testkortet med en jævn bevægelse helt i bund. Hvis der fremkommer en fejlmeddelelse om, at stregkoden ikke er læst, så tages testkortet ud og sættes i igen

 • • Testkortet er sat korrekt i, når den lille bloddråbe på Readeren lyser grønt

 • • Der foretages kalibrering af testkortet. Det tager ca. 3 minuter.

 

3. Injicer blodprøve

 • • Systemet er klart til at injicering, når ”Injicer prøve” vises. Pres eventuel luft ud af sprøjten vha. adapter, som ligger sammen med sprøjten

 • • Med et let nedadrettet tryk fastgøres sprøjtens spids i prøveindføringsporten.

 • • Tryk sprøjtestemplet ned med en jævn bevægelse til der høres et bip. Når prøven er injiceret korrekt, blinker Readeren grønt

 • • Scan stregkode fra patientens sundhedskort eller indtast patient-id (CPR-nummer). Hvis CPR-nummer ikke haves, så bruges QR-koden (1234) på forsiden af readeren

 • • Vælg prøvemateriale ”venøst” (paramedicinerberedskab) eller ”arteriel” (akutlægebil)

 • • Analyserne fuldføres og resultaterne vises under ”Gasser”, ”Kemi” og ”Metabolisme” fane

 • • Print analyseresultaterne på medfølgende printer

 

Glemt indtastning af ID:

 • • Hvis testresultater ikke vises på displayet, efter testresultaterne er færdige, kan det skyldes manglende indtastning/scanning af patient-id. Scan stregkoden på patientens sundhedskort eller tast det ind. Tryk gem (diskette ikon) i højre hjørne

 • • Resultater fremkommer efter få sekunder

 

4. Afslutning

 • • Fjern testkort og kassér det efter gældende retningslinjer

 • • Tryk på ”Log af” ikon

 • • Slet patientdata, se afsnit 5.

 • • Sluk for både Reader og Host

 

5. Sletning af data

Patientdata slettes efter turens afslutning og senest ved afslutning af vagten (jf. procedure for ZOLL). Patientdata slettes ved at logge på som administrator. QR-kode til administrator-login er på undersiden af readeren (QR-kode bruges både til brugernavn og kodeord).

 • • Vælg ”Vis blodprøvehistorik”

 • • Tryk på Picture 12 - ikonet i højre hjørne, tryk ”Vælg alle”

 • • Tryk igen på Picture 15 - ikonet i højre hjørne, tryk ”Slet”

 • • Der kommer et bekræftelsesvindue frem, tryk ”JA”

 • • Log af

 

OBS! Resultaterne slettes permanent og kan IKKE genfindes!

Referencer

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx

Præhospital – vejledning til paramedicinere til samarbejde med Alles Lægehus

Samarbejde mellem Alles Lægehus og paramedicinere

Præhospital – vejledning til paramedicinere til blodprøvetagning