Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flytest – hypoxi provokationstest

 

 

 

 

 

 

Formål

At personalet ved, hvad en flytest (hypoxi test) er, og hvordan denne udføres

 

Beskrivelse

Instruksen beskriver udførelse af flytest, hvad formålet er, og hvordan resultaterne skal tolkes

     •  

Hvad er en flytest og hvad er formålet med denne?

Selve testen er en simulering af det ilttryk, der vil forekomme i en flyvemaskines kabine, svarende til trykket i 2500 meters højde. I denne højde falder ilttrykket, så det er svarende til indånding af 15,1 % ilt ved havets overfalde. Hos raske personer vil pO2 falde til mellem 7,0-8,5 kPa og saturationen til 85-91 %, hvilket fint tolereres af raske personer, men patienter med hypoxi ved havets overflade vil opleve en forværring af sin dyspnø, og kan muligvis ikke kompensere ved at øge ventilationen som raske personer kan

Ved testen vurderes det om der, for patienten, er risiko forbundet med en flyrejse, og i givet fald om der tilrådes ilttilskud under rejsen

     •  

Hvem skal man lave flytest på?

Patienter der planlægger en flyrejse og som lider af en kronisk lungesygdom og dyspnøe ved lettere anstrengelse (MRC-dyspnø skala 3-4) vil være relevante at henvise til en flytest

Ilt-patienter har som regel allerede fast kontakt til det lungemedicinske ambulatorium og vil oftest selv tage relevant lægekontakt, hvis justering i ilten under rejse kan være aktuelt

Tolkning af pulsoxymetri

 • • Saturation <92: Udfør flytest

 • • Saturation 92-95 % med tilstedeværelse af risikofaktorer: Overvej flytest

 • • Saturation 92-95 % uden tilstedeværelse af risikofaktorer: Intet iltbehov

 • • Saturation >95 %: Ingen risiko, intet iltbehov


Risikofaktorer

 • • Fev1 <50 %

 • • Ubesværet gangdistance <50 meter

 • • Interstitiel eller restriktiv lungesygdom

     •  

Hvordan udføres flytesten

 • • Patienten sættes på en stol i kombi rummet

 • • Der udføres identifikation af patienten

 • • Tjek at der forelægger en spirometri, røntgen af thorax og at patienten er røgfri (i henhold til hvad man skal være opmærksom på)

 • • Derefter findes en tilhørende maske som tilsluttes iltflasken der indeholder 15 % O2

 • • Åben for flasken og tjek at der er tryk på (viseren skal være over det røde felt)

 • • Masken sættes over patientens næse og mund og flowet indstilles til 9 L/min

 • • Patienten skal sidde i 20 minutter med masken på og derefter tages der en A-punktur

 • • A-punkturen analyseres. OBS der skal skrives, at det er en flytest i notefeltet når A-punkturen analyseres

 • • Masken fjernes, når A-punkturen er blevet analyseret

     •  

Hvordan tolkes flytesten

Ud fra A-punkturen vurderes iltbehovet

 • • PaO2 >7,4 kPa: Intet iltbehov

 • • PaO2 6,6-7,4 kPa: Grænseområde. Der er ingen præcise anbefalinger for om der her skal gives ilt, men det kan være gavnligt at supplere med en gangtest

 • • PaO2 <6,6 kPa: 2 liters ilttilskud under flyrejse

     •  

Hvad skal man være opmærksom på

 • • Der skal forelægge en spirometri på patienten som max må være 3 måneder gammel

 • • Røntgen af thorax må max være 1 år gammel

 • • Patienten må ikke have røget 8 timer forud for undersøgelsen

 • • Patienten bør undersøges ca. 4-6 uger før afrejse, og bør undersøges mens de er i deres habituelle tilstand, og ikke har haft nogen nylig sygdomsforværring

     •  

Flyattest

Attesten (se bilag) udfyldes af personalet og gives til patienten. Attesten er en konklusion på, om vi anbefaler at patienten flyver med eller uden ilt. Det er vigtigt at oplyse patienten om, at det udelukkende er en anbefaling