Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker på sengeafsnit for Hjerte, Lunge og Hormonsygdomme

Beskrivelse

Skal synliggøre hvilke lægemidler, sygeplejersker og SSA ud fra en klinisk vurdering, har delegeret ret til at give som p.n. medicin til indlagte patienter på sengeafsnit 202A, ved mindste tvivl skal der konfereres med en læge. Ved mere information anbefales www.pro.medicin.dk

 

Præparat

Dosis

Adm. form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed

Morfin

2,5-10 mg

pn max x 4

iv

Stærke smerter,

Akut fase af lungeødem, terminale patienter, under pågående zoll pacing

Nedsat lever-/nyrefunktion -> øget halveringstid, øget plasmakoncentration -> reduceret dosis.

Nedsat lungefunktion -> øget risiko for hypoxi og hypercapni.

Øget sederende effekt ved samtidig indgift af benzodiazepiner

 

Kan administreres af SSA efter oplæring. Se ark med SSA kompetencer i medicinrum

Tradolan

50 mg

pn max x 1

Tablet

Stærke smerter

Nedsat lever-/nyrefunktion -> øget halveringstid, øget plasmakoncentration.

Kan administreres af SSA efter oplæring. Se ark med SSA kompetencer i medicinrum

Paracetamol

1000 mg

pn max x 4

Tablet

Mod smerter

 

Nitromex reso.

0,25-0,5 mg

pn max x 4

Sublingualt

Angina Pectoris

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal gerne være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klapsstenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycerin kan medføre synkope.

Spray Nitroglycerin

0,4-0,8 mg

pn max x 4

Sublingualt

Angina Pectoris

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal gerne være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klapsstenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycerin kan medføre synkope.

Zopiclon (Imozop)

3,75-7,5 mg

pn max x 1

Tablet

Søvnløshed

Hos ældre patienter med lever, nyre og respirationsinsufficiens reduceres dosis.

Metoclopramid

(Primperan)

5-10 mg

pn max x 4

iv

Kvalme

Injiceres langsomt over mindst 3 minutter

Nedsat lever-/nyrefunktion -> øget halveringstid, øget plasmakoncentration -> reduceret dosis.

Minimumsinterval 6 timer -> risiko for bradykardi ved hyppigere administration. Overholdes også hvis der forsat er opkastninger efter første dosis givet.

Kan administreres af SSA efter oplæring. Se ark med SSA kompetencer i medicinrum

Præparat

Dosis

Adm. form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed

Metoclopramide

 

20 mg

max x 1

Sup-

positorier

Kvalme

Nedsat lever-/nyrefunktion -> øget halveringstid, øget plasmakoncentration -> reduceret dosis.

Minimumsinterval 6 timer -> risiko for bradykardi ved hyppigere administration. Over- holdes også hvis der forsat er opkastninger efter første dosis givet.

Furosemid

(Furix)

10-80 mg

pn max x 1

iv

Lungeødem,

inkompensation,

behov for forcerede diureser

Ved hypotensive patienter (sys <90) -> forværring i hypotension og evt. vigende diureser.

Obs elektrolytter – især kalium.

Kan administreres af SSA efter oplæring. Se ark med SSA kompetencer i medicinrum

Kaleorid

750 mg

4 stk x 1

Tablet

s. kalium < 3,0

Hyppig kontrol af s. kalium. Såvel Hypo- som Hyperkaliæmi kan medføre arytmi.

Mix Kaliumklorid

75mg/ml

10-40 ml

Max x 1

Mixtur

s. kalium < 3,0

Hyppig kontrol af s. kalium. Såvel Hypo- som Hyperkaliæmi kan medføre arytmi

Atropin

0,5-1 mg

pn max x 1

iv

Vagusbetinget BT fald, svær bradykardi

Maksimal dosis 3 mg.

Kontraindiceret ved konfusion og/eller demens. Forsigtighed hos ældre.

Har en meget stærkt antikolinerg effekt og kan medføre konfusion/delir, svimmelhed, faldtendens, hukommelsesbesvær. Men også ortostatisk hypotension, mundtørhed, kvalme, obstipation. Uskarpt syn og forstørrede pupiller.

Må ikke adm. af SSA

Adrenalin

0,3-1 mg

pn max x1

iv/im

Hjertestop, anafylaktisk shock

Ved anafylaksi gives 0,3 mg im. Dosis kan gentages efter 10-15 min.

Ved hjertestop gives 1 mg iv – ALS algoritmen følges.

Må ikke adm. af SSA

Ipramol Steri-Neb 05/2,5 mg

2,5 ml pn

Inhalation

Bronkiespasmer, Lungeødem

Virker stimulerende på betareceptorer, kan medføre øget puls og heraf øget iltbehov til hjertemusklen. Kan derved give takykardi/arytmi (SVT) og som følge heraf angina.

Nicorette produkter

 

Plaster, tyggegummi, sugetabletter

Mod rygetrang

Nicorette produkter

Alminox

1 tbl

pn max x 3

Tyggetablet

Mod dyspepsi

 

Præparat

Dosis

Adm. form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed

Gangiden

1 pose pulver

pn max x 3

Pulver

Obstipation

Opmærksomhed på elektrolytter

Kontraindiceret ved ileus eller mistanke herom samt svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Laktulose

15 ml

pn max x 4

Mixtur

Obstipation

 

Toilax

7-15 dråber pn man x 1

Dråber

Obstipation

Kontraindiceret ved svær hypokaliæmi og svær dehydrering.

Glukagon

(Glucagen hypokit)

1 mg

im

Svær hypoglykæmi -> bls < 4,0 og samtidig typiske symptomer

 

 

Andre lægemidler

Præparatnavn

Dosis

Adm. form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed

Nasal ilt

Max 5 l/min

 

SpO2 < 94%

Obs KOL patienten

Iltbehandling til den akut syge voksne patient i præhospital behandling og under hospitalsindlæggelse (rn.dk)

Airvo

 

 

Lungeødem, atelektase, øget iltbehov -> 5 l/min

Brug af Airvo Highflowfugter/varmtvandsfugter (MR950)- Medicinsk Afdeling, RHN (rn.dk)

NaCl

0,5-1 liter

iv

Behandling af hypovolæmi, hyponatriæmi

Monitorering af væske og elektrolytbalance ved indgift af større mængder.

Korrektion af hyponatriæmi bør ikke overstige 8 mmol/l/døgn.

Glukose 50mg/ml

0,5-1 liter

iv

 

Forsigtighed ved nyreinsufficiens især ved store mængder, da glukosetolerance kan være nedsat -> insulin og/eller kalium behov kan ændres -> kontrol af blodglukose samt elektrolytter

Glukose 100 mg/ml

250 ml

iv

Behandling af hypoglykæmi

Forsigtighed ved nyreinsufficiens især ved store mængder, da glukosetolerance kan være nedsat -> insulin og/eller kalium behov kan ændres -> kontrol af blodglukose samt elektrolytter. Bør administreres i CVK eller i velfungerende kanyle i en større vene.

Særlig for SDU/efter kursus i D-dimer og DVT

Præparatnavn

Dosis

Adm. form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed

Xarelto

15 mg

max 3 stk.

tabletter

Mistanke om DVT

Fremkommer patient med forhøjet D-dimer hvor det ikke er muligt at få verificeret diagnosen DVT ved UL samme dag, må sygeplejerske i SDU udlevere;

  • 1 tbl. Xarelto 15 mg til indtagelse med det samme, samt

  • 2 tbl. Xarelto 15 mg som gives med patienten hjem til indtagelse samme aften og næste dags morgen.

 

Vanlig opstarts dosis er 15 mg x 2 i 3 uger, herefter 20 mg x 1 dgl

 

Obs. Patienten skal vurderes i forhold til blødningsrisiko, lever- og nyrefunktion samt po-

tentiel medicininteraktioner. Ved evt. fundskal der konfereres med læge inden

Xarelto udleveres.

 

Kan administreres af SSA efter oplæring i SDU. Se ark med SSA kompetencer i med.rum

Eliquis

5 mg

max 6 stk.

Tabletter

Mistanke om DVT

Fremkommer patient med forhøjet D-dimer hvor det ikke er muligt at få verificeret diagnosen DVT ved UL samme dag, må sygeplejerske i SDU udlevere;

  • 2 tbl. Eliquis 5 mg til indtagelse med det samme, samt

  • 4 tbl. Eliquis 5 mg som gives med patienten hjem til indtagelse samme aften og næste dags morgen.

 

Vanlig opstartsdosis er 10 mg x 2 i 7 dage. Herefter 5 mg x 2 i mindst 3 mdr.

 

Obs. Patienten skal vurderes i forhold til blødningsrisiko, lever- og nyrefunktion samt po-

tentiel medicininteraktioner. Ved evt. fund skal der konfereres med læge inden

Eliquis udleveres.

 

Kan administreres af SSA efter oplæring i SDU. Se ark med SSA kompetencer i med.rum