Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikavejledning for de Intensive afsnit, Aalborg Universitetshospital - patienter > 15 år

Formål

De anbefalede empiriske antibiotika regimer er målrettet initialfasen af en alvorlig infektion/sepsis hos voksne (> 15 år), da hurtig instituering af en dækkende antibiotika behandling er af afgørende betydning for prognosen. Så snart der foreligger yderligere afklaring af fokus og evt. dyrkningssvar, bør antibiotika behandlingen målrettes til en definitiv behandling, og hvor man ofte vil kunne benytte et mindre bredspektret antibiotikaregime.

Faktorer af betydning for valg af empirisk antibiotikabehandling

Ved formodet alvorlig infektion/sepsis bør antibiotika behandling institueres så hurtigt som muligt. Optimalt bør der forinden fratages alle relevante dyrkninger, men dette må ikke forsinke antibiotikabehandlingen, og hvor man da som minimum bør få frataget bloddyrkninger.

Det empiriske antibiotika regime tilrettelægges under hensyntagen til

  • • Formodet infektiøst fokus

  • • Samfundserhvervet (community-acquired) eller hospital-acquired infection

  • • Immunkompetence

  • • Selektion og resistensudvikling i forbindelse med forudgående antibiotika behandling

  • • Kendt kolonisation med resistente mikroorganismer

  • • Kendt allergi/anafylaksi, intolerance eller kontraindikationer ift. antibiotika

Empirisk antibiotika behandling

Nedenstående doser er for voksne med normal nyre-og leverfunktion og vægt. Ved påvirket nyre-/leverfunktion og overvægt: Se bilag: ”Vejledning for standard antibiotika dosering hos voksne med dosisjustering.

Sepsis/Septisk shock

Ved sepsis vil det initiale empiriske regime ofte være Ampicillin 2 g x 4 i.v. + Gentamicin 5 mg/kg + evt. Metronidazol i.v. (v. mistanke om abdominalt fokus). Men hvis behov for overflytning til intensivt regi vil der oftest være behov for skift til følgende regime

Empirisk behandling ved sepsis

Penicillin allergi,

Tåler Cefalosporiner

 

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5g) x 4 i.v.

Cefuroxim 1.5 g x 3 i.v. +

Gentamicin 5 mg/kg* x 1 i.v.

+ evt. tillæg af
Metronidazol 500 mg x 2 i.v.

(hvis mistanke om abdominalt fokus).

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(gives med anafylaksiberedskab) + evt. Metronidazol (hvis mistanke om abdominalt fokus)

Empirisk behandling ved septisk shock

Type 1 Penicillin

allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v.

 

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(gives med anafylaksiberedskab)

+ evt. Metronidazol i.v. (hvis mistanke om abdominalt fokus)

*Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

 

CNS-infektioner

Empirisk behandling samfundserhvervet bakteriel meningitis

 

Type 1 Penicillin

allergi

Benzylpenicillin 3 MIE (1.8 g) x 6 i.v. dgl. +

Ceftriaxon 4 g x 1 i.v. dgl. +

adjuverende Dexamethasone 10 mg x 3 i.v.

Hvis viral meningo-/encephalitis ikke kan udelukkes, suppleres tillige med

Aciclovir 10 mg/kg x 3 i.v. dgl.

 

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(gives med anafylaksiberedskab)

Empirisk behandling af healthcare relatede bakteriel meningitis/ventrikulitis + epidurale abscesser

(F.eks. opstået efter intervention hos neurokirurgiske, rygkirurgiske og onko-/hæmatologiske patienter + efter penetrerende traumer)

Type 1 Penicillin

allergi

Cefuroxim 3 g x 3 i.v.

 

Hos immunsupprimerede:

Meropenem 2 g x 3 i.v.

 

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(gives med anafylaksiberedskab)

 

Empirisk behandling af samfundserhvervet cerebral absces

Type 1 Penicillin allergi

Cefotaxim 3 g x 4 i.v. +

Metronidazol 500 mg x 3 i.v.

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(anafylaksiberedskab) +

Metronidazol 500 mg x 3 i.v.

Se Bakteriel meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

 

Endocardium

Empirisk behandling af infektiøs endocarditis ved native og protese klapper

 

Se Infektiøs endocarditis

 

Pulmonale infektioner

Empirisk behandling af svær samfundserhvervet pneumoni (CURB65 score 3-5)

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v. +

Clarithromycin 500 mg x 2 i.v.

Moxifloxacin 400 mg x 1 i.v.

Samfundserhvervet pneumoni hos voksne

 

 

Initial empirisk behandling af Hospital Aquired pneumoni

(HAP) + VAP og pt er IKKE tidligere behandlet med Piperacillin/Tazobactam

Vigtigt at gennemdyrke/ fratage trakeal til diagnostik inden opstart/skift af antibiotika

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v. +

evt. Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v. (hvis mistanke om hospitals-aquired Legionella, specielt ved immunsupprimerede – og der vil da samtidig være Pseudomonasdækning).

 

Meropenem 2g x 3 i.v. +

evt. Ciprofloxacin i.v. (hvis mistanke om hospitalserhvervet Legionella + Pseudomonas-dækning)

Initial empirisk behandling af HAP eller VAP

og patienten er tidligere i forløbet behandlet med Piperacillin/Tazobactam.

Vigtigt at gennemdyrke/fratage trakeal til diagnostik inden skift af antibiotika)

 

Type Penicillin allergi

Meropenem 2 g x 3 i.v. +

evt. Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v. (hvis mistanke om hospitals-acquired Legionella, specielt ved immunsupprimerede – og der vil da samtidig være Pseudomonasdækning).

Meropenem 2 g x 3 i.v.+

evt. Ciprofloxacin i.v.

Initial empirisk behandling af HAP eller VAP ved overflytning fra land uden for Skandinavien

Type 1 Penicillin allergi

Meropenem 2 g x 3 i.v. + Vancomycin i.v. ***+ evt Ciprofloxacin i.v.

Alternativt:

Meropenem 2 g x 3 i.v. + Linezolid 600 mg x 2 i.v.+ evt. Ciprofloxacin i.v.

Konfereres i øvrigt med KMA ift. prøvestatus

Uændret

***Vancomycin: Systemisk behandling

***Behandling med kontinuerlig infusion af Vancomycin via pumpe

Hospitalserhvervet pneumoni

 

Ved ny pneumoni og nylig antibiotisk behandling (< 4 uger) tilstræbes at øge dækningsgraden:
 

 

Tidligere behandling (indenfor < 4 uger)

 

Nu vælges

Penicillin

Amoxicillin/Clavulansyre

Cefuroxim +/- Ciprofloxacin

Piperacillin/Tazobactam

Moxifloxacin

Piperacillin/Tazobactam

Piperacillin/Tazobactam

Meropenem

 

 

 

Definitiv behandling ved verificeret ætiologi ved forskellige ”Atypiske pneumonier”

Definitiv behandling ved svær Legionella pneumoni

(Ved svær Legionella anbefales kombinationsbehandling, mens lettere Legionella tilfælde kan behandles sufficient med 1 stofs-behandling)

Alternativt

Clarithromycin 500 mg x 2 i.v. + Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v.

(Behandlingsvarighed ved svær Legionella:14-21 dage)

 

Moxifloxacin 400 mg x 1 i.v.

Definitiv behandling ved svær Mycoplasma eller Clamydia pnemoniae pneumoni

Alternativt

Clarithromycin 500 mg x 2 i.v. (evt. overgang til p.o. i forløbet)

(Behandlingsvarighed ved svær Mycoplasma pneumoni i.v. + p.o.: 7-10 dage)

 

Doxycycline 100 mg x 2 i.v./p.o. dgl.

Definitiv behandling ved svær Chlamydia psittaci pneumoni (ornitose)

 

Alternativt

Doxycyclin loadingdosis 200 mg initialt og derefter 100 mg x 2 i.v. dgl. (evt. overgang til p.o. i forløbet)

(Behandlingsvarighed ved svær ornitose i.v. + p.o.:14-21 dage)

Clarithromycin 500 mg x 2 i.v. (Samme behandlingsvarighed og evt. overgang til p.o. i forløbet)

 

 

Ved tilstand med primær eller sekundær immunsuppression må bl.a. overvejes Pneumocystis Jirovecii pneumoni (PCP)

 

Behandling af svær Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP)

(PaO2 < 8 kPa)

Mulige alternativer

Regimer

Sulfamethoxazol/Trimetoprim (TMP-SMX), hvor der doseres efter Trimetoprim komponenten (TMP) med TMP 15-20 mg/kg/ døgn i.v. fordelt på 4 doser +

Ved svær PCP gives tillige adjuverende: Solu-Cortef 100 mg x 2 i.v. til almentilstanden tillader overgang til p.o.

Adjuverende steroid gives jf. aftrapningsplan i 21 døgn - se nedenstående link

Clindamycin +

Primaquin

eller

Trimetoprim +

Dapsone

eller

Pentamidine

Se #

# Hospitalserhvervet pneumoni

Abdominale infektioner

Ved galdevejs-/abdominalt fokus vil det initiale empiriske regime ofte være Penicillin 2 MIE x 4 i.v. + Gentamicin 5 mg/kg i.v.* + Metronidazol 500 mg x 2 i.v., men hvis behov for overflytning til intensivt regi vil der oftest være behov for skift til følgende regime:

Empirisk behandling af galdevejs- og

abdominale foci med sepsis/septisk shock

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v.

 

(Piperacillin/Tazobactam er tillige anaerobt dækkende, men ved svær sepsis anbefales suppleret med Metronidazol 500 mg x 2 i.v.)

 

Vancomicin i.v.*** +

 

Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v. +

Metronidazol 500 mg x 2 i.v.

 

 

Ved sepsisgennembrud på Piperacillin/Tazobactam bør afklares om der er sufficient drænage ved evt. radiologisk udredning og gennemdyrkes inden empirisk antibiotika skift til

Type 1 Penicillin al-

lergi

Meropenem 2 g x 3 i.v. + Metronidazol 500 mg x 2 i.v.

Meropenem 2 g x 3 i.v.+

Metronidazol i.v.

 

Alternativt

Vancomicin i.v.*** +

Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v. +

Metronidazol 500 mg x 2 i.v.

* Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

***Vancomycin: Systemisk behandling

*** Behandling med kontinuerlig infusion af Vancomycin via pumpe

Urogenitale infektioner

Ved urosepsis/pyelonefritis vil det initiale empiriske regime ofte være Ampicillin 2 g x 4 i.v. + Gentamicin

5 mg/kg x 1 i.v.*, men ved behov for overflytning til intensivt regi vil der oftest være behov for skift til følgende regime

Initial empirisk behandling af urosepsis/

pyelonefritis

Penicillin allergi

Tåler Cefalosporiner

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v.

 

 

Hvis der nyligt er isoleret Pseudomonas i urin bør Piperacillin/Tazobactam behandlingen suppleres med Gentamicin eller Tobramycin 5 mg/kg x 1 i.v. dgl.* (max i 3 døgn) eller Piperacillin/Tazobactam + Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v. Vigtigt at se resistenssvar i KMA-web

 

Cefotaxim 1-2 g x 3 i.v. +

evt. Gemtamicin

5 mg/kg x 1 i.v.* (max i

3 døgn)

 

Obs: Cefotaxim regime dækker ikke Pseudomonas. Hvis nyligt isoleret Pseudomonas bør ved penicillin allergi i stedet vælges regime med Me-ropenem 2g x 3 i.v. + Gentamicin/Tobramycin*eller Meropenem + Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v.

Ciprofloxacin 400-600 mg x 2 i.v. +

evt. Gentamicin 5 mg/kg x 1 i.v.*

Alternativt:

Meropenem 2 g x 3 i.v.

 

Hvis nyligt isoleret Pseudomonas vælges regime med Meropenem + Gentamicin/Tobramycin* eller Meropenem + Ciprofloxacin

* Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

 

Nekrotiserende bløddelsinfektion (NSTI) og Toksisk Shock Syndrom (TSS)

Empirisk behandling ved nekrotiserende fasciitis +Toksisk Shock syndrom

Type 1 Penicillin allergi

 

Meropenem 2 g x 3 i.v. +

Clindamycin (Dalacin) 600 mg x 3 i.v.

(Clindamycin hæmmer toxinproduktionen, hvis agens er toxinproducerende hæmolytiske streptokokker eller toxinproducerende Staphylococcus Aureus, hvorfor vigtigt at starte så tidligt som muligt – Clindamycin er tillige anaerobt dækkende)

 

Hvis mistænkt eller verificeret gruppe A streptokokker (GAS) gives adjuverende intravenøs immunoglobulin (IVIG) behandling de første 3 døgn med initialt 1 g/kg første døgn, og derefter 0.5 mg/kg de følgende 2 døgn (dog max 100 g dgl.)

Meropenem 2 g x 3 i.v.

(anafylaksiberedskab)

+

Clindamycin 600 mg x 3 i.v. +

evt.adjuverende IVIG

Hurtig og aggressiv kirurgi med fjernelse af nekrotiseret væv, debridement og drænage er livreddende og bør straks iværksættes ved mistanke om nekrotiserende bløddelsinfektion

Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Febril neutropeni

Ved sepsis og neutropeni er det vigtigt at gennemse KMA-web mhp. hvilken bakterieflora og resistens-profil der har været repræsenteret i nylige prøver, idet man ved det initiale empiriske antibiotika regime bør tage hensyn til evt. mere resistente bakterier og da konferere med KMA

 

Initial empirisk behandling ved febril neutropeni/sværere immunsuppresion

Type 1 Penicillin allergi

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v. +

Gentamicin 5 mg/kg x 1 i.v. eller Tobramycin *(max 3 døgn) eller

Piperacillin/Tazobactam (4 g/0.5 g) x 4 i.v. + Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v.

Ved ovennævnte regimer er der tillige dækning for Pseudomonas infektion

 

Ved mistanke om fokus abdominalt, perianalt, i genitalia eller tænder suppleres ovennævnte regime med Metronidazol 500 mg x 3 i.v.

 

Ved mistanke om i.v. kateter relateret infektion suppleres ovennævnte regime med Vancomycin i.v.**

 

Ved mistanke om Candida infektion suppleres ovennævnte regime tillige med

Caspofungin 70 mg x 1 i.v. (loadingdosis dag 1) og derefter 50 mg x 1 i.v. dgl.

 

Meropenem 2 g x 3 i.v.+

Gentamicin/Tobramycin 5 mg/kg x 1* i.v. eller Meropenem 2 g x 3 i.v. + Ciprofloxacin 600 mg x 2 i.v.

 

Og der suppleres med henholdsvis Metronidazol og/eller Vancomycin og/eller Caspofungin som anført under ”ikke allergi-regimet”

Obs: Gentamicin eller Tobramycin er kontraindiceret til patienter, som har modtaget Cisplatin og bør kun benyttes til myelomatose patienter under speciel opmærksomhed på nyrefunktionen.

 

Endvidere bør der ved neutropeni /immunsupprimerede patienter overvejes opportunistiske infektioner, f.eks. Pneumocyste Jirovecii pneumoni, Aspergillus/skimmelsvampe infektion, CMV-infektion eller TB

 

* Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

***Vancomycin: Systemisk behandling

*** Behandling med kontinuerlig infusion af Vancomycin via pumpe

Empirisk svampebehandling

I særlige situationer kan det være relevant at supplere empirisk antibakteriel behandling med svampebehandling. Overvejelser om empirisk svampebehandling vil oftest være ved vedvarende feber hos

  • • Immunsupprimerede hæmatologiske/onkologiske patienter med neutropeni

  • • Kritisk syge abdominalkirurgiske patienter med øvre gastrointestinal perforation, anastomoseinsufficiens, massiv blødning (A-kir. eller T-/karkir. patienter) ect.

  • • Kritisk syge thoraxkirurgiske patienter med f.eks. esophageusperforation eller massiv blødning

 

Obs: Multifokal kolonisation med Candida (f.eks. i urin, trakeal) skal kun meget sjældent give anledning til anti-mykotisk behandling og da kun efter konference med KMA.

 

Valg af empirisk anti-mykotisk behandling

Da forekomsten af Candida glabrata/krusei er stigende (C. glabrata/crusei er ”født resistente” overfor Fluconazole), og Fluconazole tillige benyttes hyppigt som profylakse til neutropeni-patienter, så er Enchinocandinerne anbefalet som den initiale empiriske Candida behandling ved mistanke om systemisk Candida infektion.

Hvis der ved dyrkning verificeres fx Candida Albicans/Tropicalis/Parapsilosis kan behandlingen deescaleres til Fluconazol i.v.

Obs: Enchinocandiner penetrerer ikke sufficient til CNS/øje, hvorfor azol eller Liposomal amphotericin B bør anvendes ved CNS infektion eller chorioretinitis/endopthalmitis

 

Mistanke om invasiv Candida infektion

1. valg (Echinocandiner)

2. valg ved manglende effekt af echinocandiner

 

Caspofungin 70 mg x 1 (loading dag 1)

Derefter 50 mg x 1 dgl. (Ved vægt > 80 kg: 70 mg x 1 dgl.)

Alternativt

Anidulafungin 200 mg x 1 (loading dag 1)

Derefter 100 mg x 1 dgl.

 

Liposomal Amphotericin B

3 mg/kg x 1 i.v. dgl.

Mistanke om invasiv skimmelsvampeinfektion (hyppigst Aspergillus)

1. Valg

2. valg ved manglende effekt af Voriconazole

Voriconazole 6 mg/kg x 2 i.v. (loading dag 1)

Derefter 4 mg/kg x 2 i.v. dgl.

Alternativt

Isavuconazole 200 mg x 3 i.v. dgl. de første 48 t (loading)

Derefter 200 x 1 i.v. dgl.

 

Liposomal Amphotericin B 3-5 mg/kg x 1 i.v. dgl.

Vejledning for behandling af systemiske svampeinfektioner hos voksne

Hvis det kun drejer sig om f.eks. en oral candidiasis uden mistanke om systemisk candida-infektion anbefales fortsat behandling med Fluconazol 100 mg x 1 dgl. i 7-10 dage

Multiresistente bakterier

For behandling af infektioner med multiresistente bakterier konfereres altid med KMA. Omfatter b.la.

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

CPO/CPE (Carbapenemase-producerende organismer)

VRE (Vancomicin-resistente enterokokker)

MRSA (Methicillin resistente Staphyloccocus Aureus)

Se bl.a.: Systemisk behandling af methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) infektioner hos voksne

Allergi/Anafylaksi

Type 1 Penicillinallergi er en IgE medieret allergi, hvor symptomerne varierer fra urticaria til anafylaksi med stridor, angioødem, bronkospasme og/eller tachycardi, hypotension. Der er ca.5-7% krydsallergi mellem penicillinerne og cefalosporinerne. Hvis der tidligere ved behandling med et penicillin præparat har været anafylaksi symptomer, bør der ikke anvendes cefalosporiner. Da anbefales i stedet at anvende Carbapenemer eller et antibiotikum fra en anden stofgruppe.

Da carbapenemerne også er betalaktam antibiotika, bør det første gang gives under anafylaksiberedskab.

 

Referencer

1.The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2022, 52 Edition. David N.Gilbert, Henry Chambers et all

2. Kucers´s: The use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal and Antiviral drugs. 7th Edition. M.Linsay Grayson et all

3. Mandell, Douglas and Benett´s: Principle and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition

4. IDSA Clinical Practice Guidelines. Infectious Diseases Society of America

5.Metlay J.P., Waterer G.W et all: Diagnosis and Treatment of Adults with Community-aquired pneumonia: An official Clinical Guideline of The American Thoracic Society and Infectious Diseases. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 2019

6. UpToDate

7.J. Sutep et all: Population Pharmacokinetics and Monte Carlo Dosing Simulations of Meropenem during the Early Phase of Severe Sepsis and Septic Shock in Critically Ill Patients in Intensive Care Units. Antimicobial Agents and Chemotherapy. June 2015, Vol.59; s.6