Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved NIV-behandling på Intermediært Afsnit (IMA), Aalborg UH

Apparat: ResMed Lumis150 VPAP ST-A

 

 

 

 

Beskrivelse

NIV – Non Invasiv Ventilation

NIV er en form for respirationsstøtte, hvor man via en maske over næse og mund applicerer et inspiratorisk positivt tryk (IPAP) og et mindre ekspiratorisk positivt tryk (EPAP). IPAP øger tidalvolumen og reducerer dermed CO2 i blodet. EPAP øger trykket i alveolerne og kan øge saturationen lidt pga. rekruttering af alveoler. Når differencen mellem IPAP og EPAP (pressure support, PS) øges, forøges tidalvolumen og der udluftes mere CO2.

 

Vær opmærksom på:

 • • Der modtages primært patienter med KOL i exacerbation

 • • Patienten skal være under lungemedicinsk behandlingsansvar

 • • Patienten skal altid have foretaget røntgen thorax inden opstart NIV

Indikation

Følgende 2 kriterier skal begge være opfyldte

 • • pH < 7.35

 • • Billede 1PaCO2 > 6.0 kPa

Samtidig skal mindst 1 af følgende 3 kriterier være opfyldte

  • • Forværring i dyspnøe

  • • Respirationsfrekvens > 25

  • • PaO2 < 7 kPa uden O2-tilskud

Kontraindikationer

Er oftest relative

 • • Truende eller manifest respirationsstop. RF < 12/min

 • • Lavt bevidsthedsniveau (GCS ≤ 8) eller descenderende GCS

 • • Svære sekretproblemer, øvre luftvejsobstruktion

 • • Opkastning

 • • Hæmodynamisk ustabilitet, arytmier, kardiogent shock (lungeødem)

 • • Udræneret pneumothorax og pleuravæske

 • • Manglende patient kooperation

Opstart af behandling

 • • Patient og pårørende informeres kort om behandlingen. Pjecen NIV-behandling (rn.dk) kan udleveres. Informationen gentages løbende, da patienten ofte er urolig og bange, men desuden kan være bevidsthedssvækket, grundet CO2 ophobning.

 • • Patienten lejres med eleveret hovedgærde og puder under begge arme (Fowlers leje).

 • • Det kan være en god ide at være to personer hos patienten, en med fokus på patienten og en anden med fokus på apparaturet.

 • • Vælg masketype og størrelse. Brug maskemåler og tilpasningsfunktion på masken. Lækage tilstræbes så tæt på 0 l/minut, men max 24 l/minut. Se på displayet under Overvågning side 2/4.

 • • Fugter indstilles til maske og 31°. Temperaturen justeres eventuelt langsomt op, ud fra individuelle hensyn.

 • • Tjek startindstillinger ud fra skema

 • • NIV-apparaturet tændes først, når masken er sat på, vent eventuelt med at sætte masken fast.

 • • Ilt tilkobles, start med 1 l/minut, som øges til perifer saturation 88-92%, eller efter ordination.

 

Apparatur og masker

Følgende dele findes på hylde i depot. Herudover findes passende maske.

 • • NIV-apparat og fugter på rullebord. Fugter skal være under maskens højde

 • • Slangesæt inkl. bakteriefilter og konnektor

 • • Iltkonnektor – skal sidde mellem NIV-apparat og filter

 • • Iltslange

 • • Sterilt vand

 • • Maske – 3 typer:

  • • Full face, dækker næse og mund. Str. L, M og S

  • • Under the nose, sidder under næsen. Str. A, B og C – fx ved tryk på næseryg

  • • Airtouch med magnet. Str. M og L (må ikke anvendes hos patienter med pacemaker eller magnetiske metalimplantater/elektroder/plader/skruer, stents, VP-shunt)

  • • 

Et billede, der indeholder tekst, elementer, forskellig, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

Sygepleje

Monitorering

Arteriepunktur tages ved ankomst, efter 1 time og efter 4 timer, samt efter ordination. Desuden typisk arteriepunktur hver morgen og ved klinisk forværring.​ Arteriepunktur tages, mens patienten har maske på.

Saturation, respirationsfrekvens og bevidsthedsniveau GCS monitoreres løbende.

Kommunikation

Observer og dokumenter GCS løbende og vær særlig opmærksom på fald eller stagnation i GCS, da det kan være et udtryk for, at behandlingen ikke virker. Ved lav GCS kan der være risiko for aspiration ved kvalme.

Angst

Informer ofte om behandlingen. Vær opmærksom på behov for p.n. beroligende. Lav eventuelt aftaler omkring pauser, hold aftalerne. Vær rolig og bliv hos patienten, hvis han/hun er utryg. Det at få masken på, kan for mange patienter være forbundet med ubehag og angst for ikke at kunne få luft. Forbered patienten på at han/hun ikke kan tale, spise eller drikke, mens masken er på.

Ernæring

I den akutte fase vil patienten ofte være fastende. Ernæring per os eller per sonde aftales med lægen og gives altid kun i forbindelse med pause i behandlingen. NIV-apparatet blæser med stort tryk, så opmærksomhed på om patienten har kvalme eller opkastfornemmelse, da der i så fald er stor risiko for aspiration. Giv eventuelt antiemetika (Ondansetron).

Mund- og øjenpleje

Vær opmærksom på mundtørhed og skorper. Det er vigtigt at udføre hyppig mundpleje, gerne hver anden time, hvis patienten kan undvære masken.

Hvis tendens til luftlækage mod øjnene kan anvendes viskøse øjendråber.

Tryk

Vær opmærksom på tryk på næseryggen. Brug ”under nose” masken, juster og let trykket ved hjælp af anordningen øverst på masken. Sæt evt. trykaflastende forbinding på. Masketilpasning udgør en stor del af behandlingen. Masken må ikke sidde for stramt, grundet risiko for tryk.

Mobilisering

Patienten må gerne mobiliseres til stol i det omfang vejrtrækningen tillader det også under NIV-behandlingen.

Dokumentation

På observationsskemaet dokumenteres saturation, respirationsfrekvens og bevidsthedsniveau løbende, efter ordination.

Ilttilskud, IPAP og EPAP dokumenteres ved ændringer. Se eksempel.

Billede 8

I EPJ oprettes en ”problemorienteret plejeplan (POP) ”Respiration - individuel” og der oprettes aktiviteter. I sygeplejestatus evalueres og dokumenteres i forhold til udvikling og ændringer. Desuden dokumenteres lækage og tidalvolumen (KOL ptt: 8-10 ml/kg) 1 gang i vagten. Lækage og tidalvolumen findes på displayet under Overvågning side 2/4.

Det tydeliggøres på observationsskemaet, hvornår patienten har holdt pause med behandlingen.

 

Eksempel på aktivitet.

Billede 1137937354

 

Rengøring

Apparaturet rengøres dagligt med universalklud.

Masken rengøres dagligt med universalklud samt ved synlig forurening, er holdbar i 4 uger.

Slangesættet skiftes hver 2. uge eller ved synlig forurening.

Bakteriefilteret skiftes dagligt i dagtid. Brug det bakteriefilter, der findes i afsnittet.

Luftfilter i NIV-apparatet skiftes af superbrugere hver 6. måned. Filter hentes i lungemedicinsk ambulatorium, rum 13, skab 13.

Billede 3

 

Pauser i og afslutning af behandling

Ved korte pauser i behandling slukkes kun NIV-apparaturet og ikke fugteren.

Ved længere pauser slukkes begge apparaturer. Ved genopstart skal man være opmærksom på at tømme kondens i slangen ned i kammeret. Desuden sikres at systemet er varmet op til 31° inden brug.

 

Når behandlingen er afsluttet på IMA, kan man med fordel sende slangesættet med patienten til lungemedicinsk sengeafsnit.

Apparaturet rengøres og sættes på hylde i rent depot. Alle dele undtagen maske lægges sammen med apparaturet, så det kan samles, når ny patient meldes.

Justering af behandling, i samarbejde med lungemedicinsk læge

Justering af IPAP og EPAP gøres i samarbejde med lungemedicinsk læge.

Ilten justeres ud fra acceptabel saturation.

 

Oversigt over forslag til gradvis aftrapning af NIV-behandling:

 • • 1.døgn: mest muligt

 • • 2.døgn: ca. 16 timer med længerevarende pauser i dagtid

 • • 3.døgn: NIV til natten

 

 

Billede 6

Konfereres med vagthavende læge i forhold til indikation for evt. kontakt til intensiv vagthavende.

 

Startindstillinger

Tjekkes inden behandlingsstart. Apparatet starter med senest anvendte indstillinger.

Behandling

 

Funktion

S/T

IPAP

12 cm H2O

EPAP

5 cm H2O

iBR

Fra

Backupfrekv.

10

Ti max

2,0 s

Ti min

0,3 s

Stigningstid

Min

Trigger

Medium

Cyklus

Medium

Maske

Full Face

Komfort

 

Rampetid

Fra

Tilbehør

 

Slange

Standard

AB-filter

Ja

Ekstern fugter

Ja

Alarmer

 

Lav MV

Fra

Stor lækage

Til

Uvent. Maske

Fra

Lav SpO2

Fra

Apnø alarm

Fra

Alarmvol/test

Lav

Optioner

 

Adgang

Til

Bekræft stop

Til

Smart start

Fra

Beh. indikator

Fra

Påmindelser

Alle fra

Konfiguration

 

Sprog, dato, kl.

 

Desat. Regel

3%

Trykenhed

cmH2O

Temp. Enhed

°C

 

Gennemgang af parametre

 • • Funktion: Indstilles til ”ST”, som er en kombination af spontan og tidsindstillet respiration. Kan også indstilles til ”S” for spontan og ”T” for tidsindstillet – altså kontrolleret.

 • • IPAP: Inspiratory Positive Airway Pressure. Kan øges 2 ad gangen til 18 cm H2O inden for 30 min

 • • EPAP: Expiratory Positive Airway Pressure, svarende til PEEP.
  IPAP og EPAP justeres løbende efter patientens arteriepunktur og efter lægens ordination.

 • • iBR: Intelligent back up rate.

 • • Backup frekvens: Indstilles altid på 10 og kun andet, hvis dette ordineres. Hvis patienten har en egen RF på <10, vil maskinen overtage.

 • • Ti maks.: Maksimale tid til inspiration. Man indstiller tiden der må gå, inden NIV-apparatet går til eksspiration.

 • • Ti min.: Minimumsgrænsen for tiden til inspiration.

 • • Stigningstid: Hvor hurtigt maskinen blæser op til højeste tryk (IPAP). ”Hvor hurtigt luften bliver blæst ind i patienten”.

 • • Trigger: Under normale forhold trigger apparatet (påbegynder IPAP), når det registrerer ændringen i patientens vejrtrækning.

 • • Cyklusfølsomhed: Under normale forhold skifter apparatet cyklus (afslutter IPAP og skifter til EPAP), når det registrerer ændringen i patientens vejrtrækning.

 • • Rampetid: Skal være slået fra. Rampe er beregnet til at gøre begyndelsen af behandlingen mere behagelig. Angiver den periode, hvor EPAP gradvist øges fra Start EPAP til den ordinerede EPAP.

Referencer

Dansk Lungemedicinsk Selskab

https://lungemedicin.dk/kol-exacerbation-og-niv/

 

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

 

Ficher & Paykel fugter 950 - brugervejledning

F&P 950™ User Instructions | Fisher & Paykel Healthcare (fphcare.com)

 

ResMed Lumis VPAP ST-A – brugervejledning

Sundhedsprofessionelle | Apparater, Ikke-livsstøttende | Lumis™ 150 VPAP ST-A (resmed.dk)

 

Patient pjecen NIV-behandling (rn.dk)