Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Integrilin behandling hos neurokirurgiske pateinter på NHH

 

Integrilin (Eptifibatid) er et blodfortyndende præparat, der i nogle tilfælde administreres i forbindelses med neurointerventionsbehandling (NIB). Dette værende både profylaktisk, men også som redningsterapi i tilfælde af akutte tromber efter NIB.

Som udgangspunkt administreres Integrilin kun på neurointerventionsstue 9 på RTG eller på intensiv. Men i tilfælde af fx akut opstået trombe hos NIB pt, der opholder sig på NHH, skal NHH initiere integrilinbehandling inden overflytning til intensiv. Denne hurtige opstart af Integrilin mhp at minimere eventuelle skader efter trombe. Det vil således være yderst sjældent, at der skal administreres Integrilin i NHH. Integrilin gives kun på ordination fra neurointerventionist og neurokirurgisk vagthavende. Disse læger beslutter, om der skal laves akut scanning forud for behandling (hvis risiko for reblødning) eller hvis aneurisme fuldstændigt lukket ved NIB, da opstartes Integrilin før scanning.

 

Handlingsalgoritme ifbm Integrilin behandling i NHH:

 • • Patient der har behov for integrilin skal være under opsyn hele tiden

 • • Der anlægges pvk, hvis ikke pt har iv adgang

 • • Integrilin rekvireres af neurokirurgisk vagthavende hos neuroradiograf eller neurointerventionist på 65219 (rum 9) eller 65165 (Svetlana). Neurointerventionist vil organisere levering af integrilin til NHH, lige meget tiden på døgnet.

 • • Der anlægges KAD før opstart af integrilin, OBS KAD anlæggelse må helst ikke forsinke opstart af integrilin, hvorfor gerne intervention fra flere sygeplejersker

 • • Behandlingen gives som bolus og efterfølgende vedligeholdelsesdosis og skal ordineres i medicin modulet af neurokirurgisk vagthavende

 • • Bolus gives ufortyndet iv i løbet af 5-10 sekunder (180 mikrogram/kg legemsvægt - se evt vejledende skema i Integrilin til neurointervention (rn.dk) )

 • • Kontinuerlige infusion iv gives ufortyndet på pumpe efter ordination fra læge (oftest 1-2 mikrogram/kg legemsvægt /min i 72 timer)

 • • Monitorering:

  • Før opstart:

   • ▪ TOKS

  • Efter opstart:

   • ▪ BT/P hver 30 min

   • ▪ GCS og neurologisk status hver time

   • ▪ tjekke indstikssted (lyske eller håndled) hver time

  • Grænseværdier: Systolisk BT skal være mellem 110-180 mm hg. Ved evt. afvigelser skal der behandles efter aftale med fv.

 • • FV skal være tilstede i NHH under administration af integrelin mhp at støtte sygeplejerske i integrilin behandling samt plan. Neurokirurgisk forvagt eller bagvagt vurderer, om der er behov for følge til evt. scanning samt overflytning til intensiv afdeling mhp. monitorering og observation. I så fald følger der en læge med under transporten.

 • • Integrilin behandling må ikke sættes på pause under evt. scanning, hvis opstart før scanning

 • • Patienten skal forblive i sengen under behandlingen

 • • Patienten faster indledningsvis indtil læge beslutter at pt må spise og drikke

 • • Der skal umiddelbart ikke tages blodprøver før eller under behandlingen

 • • Patienten skal overflyttes til intensiv så snart plads haves der.

 • • Husk information til pårørende.

 

 

 

For yderligere information omkring integrilin henvises til PRI dokument omkring Integrilin: Integrilin til neurointervention (rn.dk)

 

Se iv-vejledninger for yderligere information om håndtering – vigtige opmærksomhedspunkter:

 • • Integrilin er ikke forligeligt med furosemid

 • • Særlige forholdsregler ved opbevaring:

 • • Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).

 • • Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.