Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Guidende principper for sygeplejen i Børne- Unge-Modtagelsen

 

Beskrivelse

 

Dette dokument er udarbejdet på baggrund af litteraturstudier, forældre-

perspektiver og fælles sygeplejefaglige drøftelser på 2 temadage dels i 2020 og i 2022.

Dokumentet er et udtryk for den sygepleje, som vi ønsker, at børn og forældre skal mødes med i vores Børne- Ungemodtagelse; samt for den samarbejdskultur som er gældende.

Dette dokument er en dynamisk proces, som tages op til revision årligt.

 

Sygeplejerskens relation til barnet/den unge i Børne- Unge Modtagelsen

 

 • • Barnet/den unge mødes omsorgsfuldt og positivt i en rummelig, rolig afslappet stemning gerne med brug af aldersvarende humor, leg og smil.

 

 • • Forældres tilstedeværelse og inddragelse anerkendes af sygeplejersken som væsentlige tryghedsskabende ressourcer for barnet/den unge.

 

 • • Barnet/den unge bliver spurgt om og lyttet til om dets historie med tidligere erfaringer, følelser og tanker, så barnet/den unge bliver set, hørt og forstået og oplever sig inddraget, medbestemmende og anerkendt.

 

 

 • • Tillid og tryghed skabes gennem ærlig dialog med aldersvarende forklaring på hvad der skal ske – så der er en forudsigelighed for barnet/den unge i situationen.

 

 • • Barnet/den unge har en oplevelse af, at der er tid og ro til at barnet/den unge bliver grundigt undersøgt samt at smertelindring bliver taget hånd om og der bliver brugt anbefalede smertescorer.

 

 • • Barnet/den unge hjælpes til at få skabt en fortælling som indeholder ros og anerkendelse som kobles til erfaringerne i børnemodtagelsen og peger på at mestre eventuelle nye møder med sundhedsvæsenet.

 

 • • Barnet/den unge oplever indbydende fysiske rammer som inviterer til leg, adspredelse og beskæftigelse.

 

Den gode modtagelse er for forældre kendetegnet ved

 

 • • At forældrene føler sig ventet og mødt positivt med omsorg, rummelighed, forståelse, smil, afstemt humor og at der altid er ”plads” til dem.

 

 • • At forældre medinddrages ved at blive lyttet til, anerkendt, respekteret, kan stille spørgsmål og indgår i samarbejde der omfatter konkret aftalt fælles plan for ”hvem der gør hvad”.

 

 • • At forældrene møder tilgængelige kompetente fagpersoner, som skaber tryghed og muliggør at ansvaret for barnets/den unges sygdom er i kompetente hænder så forældrene kan afgive det for en stund.

 

 • • At forældrene oplever sig ”set” også i den kortest mulige ventetid, samt at forældrene er informerede om, hvad sker der i ”kulissen”.

 

 

 • • At vi ser deres specifikke barn/unge og har en empatisk, omsorgsfuld tilgang til barnet/den unge, hvor vi behandler deres barn godt og hjælper forældrene til at hjælpe deres barn til at mestre det svære

 

 • • At forældres får information, undervisning og forklaringer: Hvad skal der ske: hvem, hvad, hvor længe? At de kender den opfølgende plan og ved, hvad de konkret skal holde øje med hjemme, samt om deres mulighed for direkte henvendelse efter kontakt med børnemodtagelsen

 

Den gode modtagelse er fra et sygeplejefagligt perspektiv desuden kendetegnet ved Fysiske rammer, der understøtter den gode modtagelse

 

 

 • • Sygeplejerskerne er forberedte, når barnet/den unge kommer:

Stuer og udstyr er klargjorte og funktionsdygtige: Udstyr er tjekket; skabe, skuffer mv. er fyldt op med det nødvendige

 

 • • Alle sygeplejersker er kompetente og opdaterede i forhold til gældende retningslinjer herunder kan arbejde ud fra ABCDE principperne, PRI, således at akutte sygdomme og tilstande behandles hurtigt og effektivt

 

 • • Alle sygeplejersker er fagligt velfunderede og gør brug af teoretisk viden, forskningsbaseret viden, erfaring og familiernes præferencer i sygeplejen.

 

 • • At der er de fornødne kompetencer til at matche opgaverne til stede i afsnittet på alle tidspunkter.

 

 • • At sygeplejersker udviser hjælpsomhed generelt og ved, hvor de specifikt kan få hjælp ved travlhed.

 

 • • Sygeplejerskerne løser og fordeler opgaverne i entydig, direkte, tæt og respektfuld dialog og anerkendende samarbejde både mono og tværfagligt, hvori den enkeltes funktion og kompetence er tænkt ind.

 

 • • Sygeplejersken laver en grundig anamnese og undersøgelse af barnet/den unge med god plads til triage, øvrige målinger og undersøgelser

 

 • • At sygeplejersker i børnemodtagelsen har lyst til og er i stand til at arbejde med inddragelse af børn og familier og fremmer trivsel og arbejdsglæde ved at udvise engagement, positiv stemning og bidrage til team-følelse.

 

 • • At sygeplejersker har ledelsesforankrede rammer og strukturer til faglig refleksion og kompetenceudvikling for at udvikle sygeplejen som refleksiv praksis, hvor der er mulighed for at særligt nyansatte indgår i mentorordning og vidensdeling på daglig basis

 

Fysiske rammer, der understøtter den gode modtagelse

 

 • • Børne-unge venlige gode fysiske rammer.

 

 • • At der er underholdning og beskæftigelse til barnet – herunder ex gaver, is, legetøj og klovne

 

Målgruppe – modtagelse

Personalet i Børne-Ungemodtagelsen og samarbejdspartnere.

Formål

Dokumentet er et udtryk for den sygepleje, som vi ønsker, at børn og forældre skal mødes med i vores Børne- Ungemodtagelse; samt for den samarbejdskultur som er gældende.