Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overbelægning i Karkirurgisk Afdeling

 

Formål

Handleplan ved overbelægning i Karkirurgisk Sengeafsnit V.

 

Beskrivelse

Ved overbelægning er det ifølge Brandmyndighederne ikke tilladt at placere senge på gangene. Ved overbelægning, herunder inddragelse af alle sengepladser på Hjerte-Lungekirurgisk Sengeafsnit T, iværksættes følgende handleplan:

 

  1. 1. Det vurderes om selvhjulpne patienter kan overflyttes til Patienthotellet efter nærmere aftale med Patienthotellet. Desuden vurderes, om der er patienter, der kan udskrives til videre opfølgning ambulant.

 

  1. 2. Muligheden for overflytning af patienter til andre sygehuse / afdelinger afklares med udgangspunkt i patientens behov for pleje og behandling samt kapaciteten på andre sygehuse / afdelinger.

 

  1. 3. Inddragelse af patienternes opholdsstue til en sengeplads

 

  1. 4. Specialeledelsen eller, i deres fravær, bagvagten tager konkret stilling til alle planlagte indlæggelser den følgende dag med henblik på om nogen af de planlagte indlæggelser kan udsættes.

 

I dagtiden og på normale arbejdsdage er det specialeledelsen, der er ansvarlig for at handleplanen følges. I vagter og på helligdage skal den ansvarshavende sygeplejerske tage kontakt til bagvagten, der har beføjelser til at foretage nødvendige kontakter til andre afdelinger og sygehuse samt til at udsætte planlagte indlæggelser.