Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmodning fra forsikrings- og pensionsselskaber

 

 • • Vi modtager per post eller mail med 3 blanketter fra selskabet: Anmodning om f.eks. journaloplysninger, underskrevet samtykke fra patienten og en blanket vi skal udfylde.

 • • Slå patienten op.

 • • Find den læge der primært har med patienten at gøre og læg blanketterne til lægen.

 • • Hvis patienten ikke er kendt i afdelingen afvises forespørgslen.

 

 • • Anmodningen er udfyldt af selskabet, og samtykkeerklæringen er underskrevet af patienten.

 • • Lægen udfylder vores blanket og underskriver den. Oftest beder lægen om at vedlægge journalnotater fra x-dato til og med x-dato - ellers dikteres der.

 • • Tag kopi af den underskrevne blanket.

 • • Anmodning, samtykkeerklæring og kopien af den udfyldte/underskrevne blanket gemmes i eDoc. For vejledning til eDoc, gå til eDoc (rn.dk).

 • • Mail svar til selskabet på den angivne mailadresse. Hvis der ikke står angivet en mailadresse, så print ud og send pr. post.

 

 • • Dokumentér i EPJ ved at oprette "Aktindsigt/udl. journalmateriale".* Aktiviteten kan registreres både på forløbsansvaret og ligge kontekstløst, såfremt forløbsansvaret er afsluttet.

 • • Under udleveret materiale skrives f.eks. "Journalnotater fra xx.xx.xxxx til og med d.d."

 • • Under supplerende skrives f.eks. "Sendt til AP Pension d.d."

 • • Sæt pågældende læge på.

 

Eller (alt efter om der er bedt om journaloplysninger eller en statusattest)

 • • Dokumentér i EPJ ved at oprette et journalnotat med tillægskode BVAC20 "Udfærdigelse af erklæringer og attester".

 • • Under beskrivelse skrives f.eks. "Statusattest sendt til AP Pension d.d."

 • • Sæt pågældende læge på.

 

 

* I Region Nord er det ikke obligatorisk at procedureregistrere LÆ-blanketter i Psykiatrien.