Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cone Beam CT os temporale

 

Beskrivelse

Cone Beam CT af os temporale giver bedre spatial opløsning og færre artefakter fra metal, end konventionel CT, og foretrækkes i de tilfælde hvor kun knoglestrukturerne skal vurderes.

Indikation

  • • til vurdering af dehiscence syndrome

  • • diagnostik af konduktivt høretab

  • • fremstilling af små ossikler i mellemøret

  • • anatomi ved cochlea implantater og kontrol af disses beliggenhed

  • • fremstilling af små devices i mellemøret

  • • otosclerose

 

Hvis der ved fremstilling af os temporale også ønskes fremstilling af bløddele og/eller paranasale sinus og lignende skal der visiteres til konventionel CT af os temporale.

Fremgangsmåde

Patienten lejres på ryggen med hovedet i hovedholderen. Pas på at patienten ikke ligger for langt oppe, så metalbeslaget i hovedholderen kommer med i billedet.

Kør herefter AP C-buen frem, dette kan gøres ved at vælge autopositionen "headside" under menuen "C-arm position" på touchskærmen. Når autopositionen er valgt, køres der i autoposition ved at holde fingeren på touchskærmen.

På touchskærmen vælges menuen "Examination"

Gå herefter i undermenuen "Acquisition"

Billede 1

Billede 2

Scroll ned og vælg funktionen "14sDCT Micro Dev Auto Dxt" eller "14sDCT Micro Dev Auto sin" for henholdsvis højre og venstre side.

Billede 4

Region

Fra sella turcica til under mastoidet (blå streger).

Udvid FOV fra øvre orbitarand til midt cavum oris (gule streger), så der undgås artefakter i top og bund i rekonstruktionerne.

Centrering

AP-plan

Der centreres således at cavum nasi medskannes (rød streg) men at der er luft udenom øret. Hvis øregangen ligger for lateralt i FOV kommer der artefakter ved rekonstruktionerne.

 

LAT-plan

Der centreres så vidt muligt midt i meatus accusticus internus, men tilpasset efter ovenstående skanningsregion.

 

Billede 5

Billede 6

Ovenstående fremgangsmåde gentages på modsatte side.

Efter endt undersøgelse skal billederne manuelt sendes i PACS. Det er kun serierne med navnet "DCT Head Clear Nat Fill Full HU Smooth Me[AX3D], der skal sendes.