Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP – Manglende bestilling af kørsel

 

Beskrivelse

Beskrivelse af procedure i tilfælde hvor du eller en kollega har glemt at bestille en kørsel (ambulancekørsel eller kørsel D).

 

Målgruppe

Sundhedsfaglige visitatorer i AMK-vagtcentralen.

 

Procedure

Der er taget udgangspunkt i tilfælde, hvor en indringer (f.eks. patient eller sundhedspersonale), rykker for en kørsel, som ved en fejl ikke er blevet bestilt af den sundhedsfaglige visitator.

 

Når indringer rykker for en kørsel, som ikke er bestilt, er proceduren:

 

  1. 1. Afklar med indringer om pt’s tilstand har ændret sig.

  2. 2. Orienter dig om den aktuelle beredskabskapacitet.

  3. 3. Bestil en kørsel.

Hastegraden vælges på baggrund af pt’s tilstand, varighed af tid pt har ventet forgæves, samt den aktuelle beredskabskapacitet.

  1. 4. Forklar situationen til indringer.

Sig f.eks. ”Jeg kan se, at ambulancen ved en fejl ikke er blevet bestilt. Det beklager jeg meget. Jeg bestiller en ambulance med det samme. Du kan forvente, at den er fremme indenfor xx antal minutter/timer”

  1. 5. Orientér den tekniske disponent om, at der er tale om en glemt kørsel.

Dette skal sikre, at kørslen ikke bliver udskudt/nedprioriteret.

  1. 6. Opret en UTH.

På den måde har vi et samlet overblik over, hvor ofte fejlen sker, og om vi skal have iværksat tiltag for at forebygge fejlen. Du har mulighed for at være anonym.

  1. 7. Hvis det er din kollega, der har glemt at bestille kørslen, er det vigtigt, at du gør din kollega opmærksom på det.

Dette for at forebygge, at fejlen sker igen.