Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplaner i Akutmodtagelsen

Beskrivelse

 

 • Behandlingsplaner for patienter, der er under ansvar af akutlægen, skal i tidsrummet 08:00 - 18:00 skrives direkte ind i NordEPJ.

 

 • Det skriftlige notat svarer til en journaloptagelse eller et skadekorts konklusion og behandlingsplan.

  • Konklusionen skal indeholde komprimerede oplysninger om eventuelle komorbiditeter, anamnestiske oplysninger og eventuelle fund, der er gjort i modtagelsen.

  • Behandlingsplanen skal indeholde den egentlige plan, ordinationer, patientens samtykke samt hvilken bagvagt der er konfereret med.

 

 • Notatet præsenteres dernæst for bagvagten, som godkender i NordEPJ (samme fremgangsmåde som beskrevet ved oprettelse af behandlingsplan) og skriver ”Behandlingsplan godkendt”. Hvis planen ikke kan godkendes, tilrettes planen af journalskrivende læge indtil den kan godkendes.

Oprettelse af behandlingsplan i NordEPJ

 

 1. 1. I NordEPJ tilgås “Plan og resultater” (Findes under feltet “Dokumentation” i venstre nedre kvadrant)

 2. 2. Her foldes det aktuelle forløb ud (“SOMA Modtagelse af patient”). (Forløbet oprettes ved modtagelse af patienten.)

 3. 3. I højre side dobbeltklikkes ved det korrekte tidspunkt under journaloptagelse, hvorefter journaloptagelsen åbnes.

 

Billede 2

 

 

 1. 4. Konklusion og Plan vinges af og udfyldes. Notatet kan med fordel oprettes som kladde forud for godkendelse, da det derved er muligt at rette notatet efter det er konfereret med bagvagten.

 

 

Billede 4

 

 

 

Ved diktering nævnes det for sekretæren at behandlingsplan er indført i NordEPJ samt hvilket tidspunkt det er indført.