Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering igennem NordEPJ til Biokemi til LABKAII

Definition af begreber

KBAKlinisk Biokemisk Afdeling

RSMRekvisition Svar Modul

EPJElektronisk Svar Journal

LABKAIILaboratorie Information System i Biokemi

LABKAII Web

PTBPrøve Tagning Blanket

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale der rekvirerer diagnostiske ydelser

Formål

At klæde klinisk personale på til at benytte funktioner i NordEPJ hensigtsmæssigt

Problemstilling

At rekvirering gennem NordEPJ ikke er direkte sammenlignelig med tidligere funktioner fra Clinical, hvor LABKAII Webclient blev benyttet direkte. Adgang til WebClient kan ske via NordEPJ (Blomsten – Labka (patient). Her kan fremsøges tidligere svar, og funktioner og rettigheder er uændrede. Det anbefales altid at oprette rekvisitionerne direkte i NordEPJ:

Metode

 

Fremsøg din borger gennem NordEPJ, og benyt det aktuelle kontakt i

 • • Rekvisitioner og Svar

 • • Biokemi

 

Højreklik i billedet og vælg

 • • Opret rekvisition

  • • Uden valgte analyser

  • • Med valgte analyser marker relevante analyser via ”Ctrl+klik”

Billede 2

Vælg hvem der skal gennemføre prøvetagningen

 • • Klinisk Biokemisk Afdeling

  • • Her kan ændres i

   • • Prioritet

   • • Prøvetagningssted – hvis dette er forskellig fra det angivne forløb.

   • • Printer, hvis prioritet ikke er ”Runde”

 • • Rekvirent

  • • Her kan vælges printer til PTB-udskrivning.

 • • Rekvisitionshotel

  • • Rekvisitionen bliver hermed synlig for andre hospitaler, regioner og praksissektoren.

 • • Patient

  • • PTB printes lokalt og medgives patienten

 

Billede 1

Klik på Blyanten og vælg analyseprofiler, analyser og deres prioritet

 • • Materialetype skiftes evt fra ”Blod” til andet materiale.

 • • Profiler for andet afsnit kan vælges, hvis det benyttede afsnit ikke har adgang til den ønskede rekvisitionsprofil.

  • • Ved at åbne profilen kan analyserne tilføjes enkeltvis, eller hele profilen vælges.

 • • Analyser kan fremsøges enkeltvis i nederste felt. Der kan søges på analysens:

  • • Navn

  • • Analyseforkortelse

  • • NPU/IUPAC

 • • Svarhastigheden for den valgte ydelse kan ændres.

 • • Afslut på ”OK”

Billede 5

Får du en advarsel om at der er tidligere analysesvar på valgte analyser, betyder det at de pågældende analyser ikke giver klinisk værdi ved gentagelse.

 

Analyserne skal fravælges – tryk ”Nej”.

Billede 6

Afhængig af valgte analyser kan du blive afkrævet ”Supplerende oplysninger”. Disse er obligatoriske og afhænger af de valgte analyser.

 

 • • Udfyld

  • • Stue og seng, hvis patienten skifter opholdssted.

  • • Kliniske oplysninger

   • • Bevares på rekvisitionen, og kan ses NordEPJ svaroversigt

  • • Kommentarer

   • • Til prøvetager, ses ikke i NordEPJ svaroversigt

Hvis relevant

 • • Marker ”Kopi til egen læge”

 • • Markeres ”Kladde” sendes rekvisitionen ikke videre til LABKAII. Opgaven vil fremgå på listen ’Mine opgaver’ hos den der har oprettet kladden. Opgaven forsvinder, når rekvisitionen sendes uanset hvem, der gør det.

 • •  Afslut på ”OK”

Billede 9

I oversigten vil rekvisitiones analyser være markeret med deres status

 • • KOMM angiver at der findes et tekstsvar – Hold musen over feltet, for at se hvad kommentaren er

 • • Grønne vinger ved analyser ved rekvisition, som burde være udskrevet, betyder at rekvisition ikke er oprettet korrekt og ikke overført til LABKAII.

NordEPJ tillader ikke at du ændrer i rekvisitionen.

  • • Opret en ny.

  • • Fortsætter problemet, kontakt da ITSupport

 • • Udskrevet – betyder at LABKAII har modtaget rekvisitionen, og har sendt udskrivningsjobbet til den valgte printer.

 • • Modtaget betyder at prøvetagningen er gennemført,

 • • Er en rekvisition vist med ”Grønne vinger” er det muligt at rette i indholdet direkte fra NordEPJ

Denne funktion skal benyttes ved ændringer i

  • • Prøvetagningssted

  • • Stue og seng

  • • ydelser eller deres prioritet

 • • Oprettes i stedet en ny rekvisition til samme tidspunkt og materiale, skal den dække alle ønskede ydelser, og den oprindelige skal aflyses.

 • • Hotel betyder at rekvisitionen ligger utilgængelig for rettelser NordEPJ på rekvisitionshotellet. Det er muligt at slette rekvisitionen via ”Blomsten” i NordEPJ – ”Labka (Patient)

Billede 11