Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subakut vurdering i Psykiatrisk Skadestue for patienter i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syds optageområde

 

Beskrivelse

Procedure for subakut vurdering i Psykiatrisk Skadestue

  • • Bagvagten i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd kan, ved kontakt fra praktiserende læge/vagtlæge i afdelingens optageområde udenfor almindelig dagtid, henvise voksne patienter (dvs. 18+ år), som ikke er tidligere kendt i psykiatrisk regi til enten akut vurdering i Psykiatrisk Skadestue med det samme eller til subakut vurdering den næste dag.
     

  • • Subakut vurdering kan ske alle hverdage kl. 9.00 i Psykiatrisk Skadestue, dvs. ikke i weekender og på helligdage.

 

  • • Der er én tid til subakut vurdering hver dag.

 

  • • Det er udelukkende bagvagten i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd, der kan visitere patient til subakut vurdering i Psykiatrisk Skadestue. Praktiserende læge/vagtlæge har ikke mulighed for at visitere til subakut vurdering.

 

  • • Ved subakut vurdering bliver patienten set af forvagten, som vil foretage vurdering og dokumentation som ved almindelig skadestuepatient. Forvagten kan indlægge patienten, henvise til Enhed for Selvmordsforebyggelse eller afslutte patienten til praktiserende læge med konklusion på samtalen efter vanlige principper for skadestuekontakt.

Der henvises til: Arbejdsgange i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse S4 (rn.dk)