Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sådan får du et samlet overblik over patientens aftaler i NordEPJ

Beskrivelse

Med opgradering af NordEPJ medio marts 2023 introduceres ’Aftaleoversigten’, som er en del af det nationale program, ”Et Samlet Patientoverblik”, som er søsat af Sundhedsdatastyrelsen.
 

Aftaleoversigten giver patienter og pårørende mulighed for at få et samlet nationalt overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner, egen læge og speciallæger. Patienterne kan få overblik over aftaler via sundhed.dk og via den nordjyske portal for aftaler og selvbooking, MineAftaler (booking.rn.dk + app).

 

Den samlede nationale aftaleoversigt eksisterer desuden i diverse fagsystemer hos de forskellige sundhedsaktører – for Region Nordjyllands vedkommende i NordEPJ Booking, hvormed det er muligt for sundhedspersoner at koordinere aftaler på tværs af sundhedsaktører.

 

Forudsætninger

For, som sundhedspersonale, at få indsigt i patientens nationale aftaleoversigt, er der nogle forudsætninger, der skal være på plads:

 

 1. 1. Brugerrettigheder til afdelingens bookingafdeling

 2. 2. Det rette certifikat:

  1. a. Sundhedspersonale med autorisations-ID har automatisk adgang

  2. b. Medarbejdere uden autorisations-ID skal være ’udstyret’ med en digital signatur + rettigheden ’Et Samlet Patientoverblik’ (tildeles i brugerstyringssystemet OneSystem – ligger under NordEPJ)

  3. c. Medarbejdere som hverken har a eller b, kan på vanlig vis kun få vist RN hospitalsaftaler

 

Den Nationale Aftaleoversigt i NordEPJ Booking

Få et samlet overblik over patientens aftaler via en aftaleliste

 1. 1. Sæt patienten i kontekst i NordEPJ og fremsøg aftalelisten ’Andre aftaler’ via bookingmenuen.

 

Billede 1

 

 1. 2. Tryk på F5 for at fremsøge patientens aftaler

 

Billede 2

 

 1. 3. I øverste halvdel af billedet vises et overblik over patientens aftaler på nordjyske hospitaler

 

Billede 4

 

 1. 4. I nederste halvdel af billedet vises den samlede nationale aftaleoversigt

  1. a. De gule aftaler er nationale aftaler

  2. b. De hvide aftaler er RN hospitalsaftaler og afspejler de aftaler, der vises i øverste halvdel af billedet (kan klikkes væk ved at fjerne fluebenet i øverste højre hjørne af overblikket)

 

Billede 6

 

Få et samlet overblik over patientens aftaler i forbindelse med booking

I bookingsituationen er det også muligt at orientere sig i patientens nationale aftaleoversigt, hvilket giver mulighed for at koordinere patientens aftaler på tværs af sundhedsaktører.

 

En lille blå/rød trekant ved den valgte dato på datolinjen, indikerer at patienten har flere aftaler den pågældende dag.

 

Ved klik på trekanten, folder patientens aftaler sig ud. Listen inkluderer både RN hospitalsaftaler (de hvide) og nationale aftaler (de gule).

 

Billede 3

 

Spærring for visning af aftaler via sundhed.dk

Den nationale aftaleoversigt medbringer behov for en ny forståelse for de aftaler vi booker her i regionen. Fremadrettet deler vi ikke bare patientens aftaler med patienten selv, men også med andre sundhedsaktører (egen læge, speciallæger, kommunen, andre regioner) omkring patienten.

 

Det er på den baggrund væsentligt at være opmærksom på, i tilfælde af patientens negative samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger, at patientens RN-aftaler stadig vil blive delt med egen læge og andre sundhedsaktører.

 

Hvis patienten ikke ønsker, at aftaler bliver delt med diverse sundhedsaktører omkring, har vedkommende selv mulighed for at benytte spærringsfunktionen på sundhed.dk, hvor der er mulighed for at spærre for visning af aftaler på forskellige niveauer.

 

Billede 3