Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Seponering af blærekateter efter radikal prostatektomi

Beskrivelse

Når der bookes tid til radikal prostatektomi præbooker operationssekretærerne også tid til kateterseponering i ambulatoriet, typisk 7 dage efter operationen. Når patienten udskrives medgives/tilsendes tiden til kateterseponering i ambulatoriet. Patienten møder på sygeplejelinjen S1.

Fremgangsmåde

Sygeplejersken vurderer i hvilken rækkefølge informationen og kateterseponeringen skal foregå. Oftest benyttes denne fremgangsmåde:

Der spørges ind til følgende:

 • Smerter og brug af smertestillende medicin

 • Afføring og brug af laksantia

 • Sivning af lymfevæske

 • Opfølgning på om patienten har tid til seponering af agraffer hos e.l. 10 dage postoperativt.

Herefter informeres om bækkenbundstræning og der henvises til hjemmesiden. Følgende kan gennemgås:

 • Evt. gennemgå anatomi med billede

 • Ikke spænde i mave, lår og baller ved knib

 • Lukke bagtil – fornemmelse af at holde på en prut

 • Tjek om der er fat i bækkenbunden ved brug af spejl uden tøj på eller forsøgsvis ‘kappe strålen over’ (må ikke træne således)

 • Variation og progression i træningen: lave øvelser både liggende, siddende og stående og variér øvelserne løbende - korte og lange knib

 • Funktionelle knib ved stillingsændring og løft, host, nys osv.

Der vejledes i indlæggenes størrelse og fiksering og der udleveres pjece ang. bestilling af indlæg og henvises til hjemmesiden. Der informeres om at patienten har ret til indlæg fra afdelingen i op til et år postoperativt, hvorefter sygehuset anmoder patientens hjemkommune om bevilling på indlæg, alternativt egenbetaling.

Der følges op på muligheden for henvisning til Sexologisk Center og tilbydes henvisning og information om lang ventetid.

Kateterfjernelse

Remedier

 • Desinfektionsserviet, 82 % Ethanol 0,5% Klorhexidin

 • Bivent prop

 • 10 ml. sprøjte til tømning af ballon

 • 60 ml. janetsprøjte

 • Steril nyreskylleskål

 • 2x100 ml. varmt sterilt saltvand

 • Sterilt stykke

 • Indlæg fra Abena str. 4

 • Sugende stykke

 • Sterile handsker

Fremgangsmåde

Alle remedier pakkes ud på assistancebord og gøres klar. Sterilt Nacl fyldes i nyreskålen.

Patienten lejres på lejet og der lægges et sugende stykke under kateter og penis.

Med rene handsker og en desinfektionsserviet 82% Ethanol 0,5% Klorhexidin aftørres kateterstudsen samtidig med at kateterposen tages af. Biventprop påsættes med aseptisk non touch teknik. Kateter med biventprop lægges på det papir, som biventproppen har ligget i. Alternativt kan kateter med biventprop lægges på et grønt sterilt stykke.

Vha. non touch-teknik fyldes blæren med nacl. via biventproppen - en 60 ml sprøjte fyldes med Nacl. Når patienten mærker vandladningstrang stoppes fyldningen. Herefter fjernes det sugende underlag samt papiret fra biventproppen og der lægges en sugende ble under penis.

Ballonindholdet tømmes og stempel og sprøjte skilles ad og sprøjten påsættes kateterventilen for at udligne kravedannelse på kateteret.

Patienten bedes tage et par dybe vejrtrækninger og på en udånding seponeres kateteret samtidig med at den penoskrotale vinkel udrettes.

Opfølgning

Patienten informeres om:

 • Histologisvar efter ca. 4 uger – brev/tlf./fremmøde afhængigt af operatør

 • Tlf. Udyn 3-4 uger postop.

 • Fysisk kontrol med flow, rest, ambuflex og PSA efter 3-4 mdr.

 • Tlf.-kontroller ved spl. 6 og 12 mdr. postoperativt - afsluttes til e.l. efter 1 år.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i ambulatoriet der seponerer blærekateter efter radikal prostatektomi