Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse til uroradiologisk intervention og procedure

 

Billede 1

 

Ved pausering af AK-behandling SKAL FMK opdateres.

Husk plan for genoptag AK behandling.

 

Acetylsalicylsyre: Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Magnyl, Kodimagnyl, Herjmin, Treo®

Clopidogrel: Plavix®, Grepid®, Cloriocard®), Prasugrel (Efient®), Ticagrelor (Brilique®),

Lavmolekylær heparin: Dalteparin (Fragmin®), Enoxaparin (Klexane®), Tinzaparin (Innohep®).

Profylaktisk dosis < 5000 IE/Døgn.

Terapeutisk Dosis 150-240 IE pr Kg pr Døgn (Ex 9000 IE ved 60 kg pt. 12500 IE ved 80 kg pt)

Warfarin: Marevan/ Marcoumar / Waran®

P = Pause, dvs P2 = pause 2 døgn osv.

P1/2 = Pause 1 døgn hvis eGFR >50 / Pause 2 døgn hvis eGFR <50

P1.5/3 = Pause 1.5 døgn hvis eGFR >50 / Pause 3 døgn hvis eGFR <50

P2/3 = Pause 2 døgn hvis eGFR >50 / Pause 3 døgn hvis eGFR <50

P3/4 = Pause 3 døgn hvis eGFR >50 / Pause 4 døgn hvis eGFR <50

P5/7= Pause 5 døgn ved Trombocytter >40 / Pause 7 døgn ved Trombocytter <40

P3+3= Pause 3 døgn før og 3 døgn efter procedure.

P12t* = Pause 12 timer før procedure hvis Heparin >3500 IE/døgn

(X) BP hvis pt. er kendt med øget blødningsrisiko (Eks. Kendt lever/nyresyg)

 

Blodprøver opfordres til at blive taget DAGEN FØR proceduren. Max være 7 dage gammel ved raske pt./3 dage ved pt. med kendt blødningstendens/1 døgn ved maravan, macumar,heparin beh.

 

Brug DSTH til vurdering af evt. bridging ved events indenfor 12 mdr.

 

Smertepakke: Tabl. pamol 1 g + caps. Oxynorm 5mg.

 

Henvisninger:

Indikation herunder om midlertidig eller permanent løsning.

Udspecificer hvis ønske om primær anlæggelse af ballon kateter/UroMed.

AK-behandling/Kendt blødningstendens.

Plan for opstart

Kendt nyresvigt.

Behov for liggende transport.

Hvis Vital indikation, skal dette noteres i henvisning.