Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant laserablation af tumor i blæren

Indikation

Patienter med recidiv af tidligere pTa LG eller pTa HG hvor man finder 7 eller færre recidiver op til 2 cm.  

Patienter med recidiv af blæresygdom, hvor et indgreb i generel anæstesi findes uhensigtsmæssig/kontraindiceret på grund af komorbiditet(er).    

Baggrund

Patienter med flere, mindre recidiver skal tilbydes ambulant laserbehandling af disse recidiver, som alternativ til cystoskopi med biopsi i generel anæstesi.

Behandlingen foretages med Thulium-laser. Patienterne møder, så de, en time før planlagt procedure, kan få installeret lokalbedøvelse i blæren.

Fremgangsmåde
Forberedelse

 • Når man ved kontrollen konstaterer mistanken om recidiv skal patienterne tilbydes laserbehandling af recidiverne. Behandlingen foregår, som ved operation, på en anden dag. Patienterne modtager en indkaldelse i E-boks 

 • Patienterne informeres om proceduren, samt risici (hæmaturi, UVI). 

 • Patienterne skal pausere blodfortyndende behandling som til TURV. 

 • Patienterne skal IKKE være fastende.  

 • Procedurens varighed afhænger af antallet og størrelsen af recidiver, men vil sjældent vare længere end 45-60 minutter. 

 • Ved 3 eller flere recidiver eller hvis en af recidiverne er >1cm skal der sættes 60 minutter af til behandling.  

 • Ved 2 eller færre recidiver skal der sættes 45 minutter af til behandling. 

 • Patienterne skal møde 75 minutter før behandlingen skal starte, så der sættes 15 minutter af til samtalen ved sygeplejersken og installation af Lidocain.   

 Kontraindikationer

 • Allergi over for Lidocain eller andre implicerede stoffer 

 • Blærekapacitet <100 mL 

 • Symptomatisk UVI 

Proceduredagen 

Ved sygeplejerske:  

Patienterne møder, så de, en time før planlagt laserbehandling, kan få installeret Lidocain 60 ml 20 mg/ml i blæren.  

Ved symptomer på UVI tages urinprøve til u-stix 

 

 • Sygeplejerske spørger til allergier samt kontrollerer at patienterne har holdt pause med deres blodfortyndende behandling, som instrueret.  

 • 60 ml Lidocain 20 mg/ml trækkes op i almindelig 60 ml sprøjte. 

 • Patienten kommer på lejet og der anlægges engangskateter til tømning af blæren.  

 • Efterfølgende installeres, via engangskateteret, 60 ml Lidocain 20 mg/ml.  

 • Patienten kan herefter gå i venteværelset indtil de har tid til behandlingen.  

 

Ved læge:  

 • Patienten kommer på lejet, vaskes af med klorhexidin/citramid ved meatus uretra externus og forberedes herefter til proceduren som ved en almindelig flexcystoskopi. Man benytter sterilt saltvand til proceduren.  

 • Man sikrer at der er samtykke til proceduren. 

 • Man kontrollerer, at flexcystoskopet er det rette og kan påsættes sugeknap og sættes til sug i væggen. 

 • Der startes med flexcystoskopi hvor man får overblik og identificeret de mistænkte recidiver.  

 • Der biopteres ALTID inden laserbehandlingen begyndes. Dette mhp. gradering.  

 • Herefter indføres laserfiberen og man kontrollerer at laseren er sat til standardindstillingerne (Ablation 0,5J/10hz, pulsvidde 2 – Hæmostase 0,6J/30hz, pulsvidde 3). Behandlingen kan herefter påbegyndes. 

 • Såfremt man opnår tilfredsstillende evaporation af recidiverne, planlægges ny tid til kontrol flexcystoskopi jf. DaBlaCa retningslinier. Den første kontrolcystoskopi efter laserbehandling skal bookes ved læge.  

 • Såfremt man ikke opnår tilstrækkelig behandling af recidiverne, må en ny tid til behandling planlægges.  

 • Når behandlingen er overstået skal blæren tømmes.  

Definition af begreber

NMIBC = ikke muskel-invasiv blærecancer 

LG = low grade 

HG = high grade 

Målgruppe – modtagelse

Vejledning til sygeplejersker og læger i Urologisk Ambulatorium i forbindelse med behandling af patienter med overfladiske blæretumorer.  

Formål

Ensartet behandling og behandlingstilbud til patienter med recidiv af pTa LG eller pTa HG NMIBC.  

Referencer

Wong KA, Zisengwe G, Athanasiou T, et al. Outpatient laser ablation of non-muscle-invasive bladder cancer: is it safe, tolerable and cost-effective? BJU Int. 2013 Sep;112(5):561-7

DaBlaCa Retningslinier 

PRI-instruks: Skylning med Mitomycin C ved pTa LG blæretumorer