Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af isolation for COVID for patienter indlagt på de intensive afsnit, Aalborg Universitetshospital

 

Gælder for de intensive afdelinger på Aalborg Universitetshospital (Syd og Nord)

 

  • • Patienter skal ikke systematisk testes ved indlæggelse på intensiv afdeling, men kun ved symptomer på luftvejs infektion, hvor COVID mistænkes. Hvis COVID mistænkes, skal patienter isoleres indtil svar på PCR-test foreligger.

  • • Symptomfrie patienter indlagt under en anden diagnose, men som er COVID positive, isoleres minimum fire døgn efter positiv PCR-test.

  • • Patienter med symptomgivende COVID isoleres til symptom ophør dog mindst fire døgn. Behov for ilt < 5 l eller hoster er ikke alene tegn på COVID-symptomer.

  • • Patienter med positiv COVID-test, der er kendt immunsupprimerede eller er i immunsupprimerende behandling skal isoleres indtil der forligger to på hinanden følgende negative test med 24 timer imellem. I forhold til tidligere betragtes alle patienter indlagt på intensiv ikke som immunsupprimerede.

  • • Ved usikkerhed om af-isolation konfereres med infektionsmedicinsk bagvagt kode 88666.