Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til ekkokardiografi fra ikke-kardiologisk afdeling

Formål

At detektere behandlingskrævende hjertesvigt, hjerteklapsygdom, perikardieekssudat eller sjældne fænomener såsom hjertetumorer og intrakardielle tromber.

 

Henvisning/Tilsyn skal indeholde

 • •  Mistænkt kardiologisk diagnose og primær diagnose

 • •  Kendt hjertesygdom

 • •  Resultat af og tidspunkt for evt. tidligere ekkokardiografi

 • •  Aktuelle symptomer

 • •  Relevante kliniske fund;

 • Mislyd

 • Halsvenestase

 • Stasekrepitation

 • Deklive ødemer, uden anden oplagt årsag

 • •  Parakliniske undersøgelser;

 • Thorax røntgen

 • Blodprøver (TnT, NT-proBNP)

 • Bloddyrkning (ved endocardit mistanke)

 • <4 dage gammelt ekg

 • Opdateret FMK

 • • Telefon nr. på afdelingen ved indlagte patienter.

 

Akutte undersøgelser bestilles telefonisk hos kardiologisk bagvagt 40832, svar på undersøgelsen vil

fremgå i NordEPJ under procedure. Ved akut behov orienteres henvisende læge/afdeling telefonisk.

 

Undersøgelser der ønskes under indlæggelse – der sendes et TILSYN og der kan tages kontakt til Ekko koordinator 40813 fra 7.30-15.

 

Elektive patienter – der sendes Henvisning og patienten kaldes ind ambulant.

 

Visitation: Foretages flere gange dagligt af speciallæge i kardiologi. Det er visiterende læge der afgør,

om patienten skal møde fastende mhp. TEE.