Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fælles Stamkort (FSK)

Beskrivelse

Fælles Stamkort (herefter FSK) udspringer fra det nationale program for Et Samlet Patientoverblik, som har til formål at understøtte koordinering, samarbejde og overblik på tværs af patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Grundidéen bag FSK er, at sundhedspersonalet altid har nyeste stamdata til rådighed, og at patient og pårørende ikke skal bruge tid på at gennemgå stamdata ved hvert møde med de forskellige instanser i sundhedsvæsnet. Der opereres derfor med en tankegang om, at FSK altid har det mest opdaterede data.

Det Fælles Stamkort giver mulighed for digital deling af patientens stamdata på tværs af Sundhedsvæsenets partner og med patienten selv og dennes pårørende. På Stamkortet på sundhed.dk har patienter mulighed for selv at oprette og ajourføre oplysninger omkring pårørende, midlertidig adresse, telefonnummer, tandlæge og det foretrukne kommunikationssprog. Oplysningerne deles mellem hospitaler, kommuner, egen læge og patienten selv.

Målgruppe

Læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre, der har adgang til NordEPJ, og som kan bruge et fælles overblik over patienters stamdata i sundhedsvæsenet.

Forudsætning for at kunne anvende FSK

Forudsætning for at kunne se data og overføre data til FSK er, at man er har en Digital Medarbejdersignatur.

Den udvidede kontekstbar

For at samle et overblik over patientens stamdata i henholdvis NordEPJ og i FSK, er alle stamdata nu samlet i den udvidede kontekstbar. Dette medfører samtidig at oversigten ’Personoplysninger’ udgår i NordEPJ.

I den udvidede kontekstbar er det tydeligt markeret, hvilke data, der stammer fra FSK, da de er indrammet i en blå boks:

Billede 1

Patientens navn, adresse og egen læge opdateres fortsat fra Regionens CPR-master.

Hvis patientens oplysninger opdateres på Fælles Stamkort af en anden aktør eller af patienten selv, bliver dette adviseret til NordEPJ, og patientens data bliver opdateret automatisk.

Patientens personoplysninger i den udvidede kontekstbar vil derfor altid vise et komplet billede af patientens sidste nye oplysninger, hvad enten disse oplysninger deles på Fælles Stamkort eller er lokale oplysninger.

 

Fælles Stamkort-dialog

I den udvidede kontekstbar vil det være muligt at tilgå Fælles Stamkort-dialogen (herefter FSK-dialogen) og opdatere patientens stamdata, hvis brugeren har adgang til FSK. For at få adgang til FSK, skal der logges ind med digital medarbejdersignetur. Hvis man tidligere samme dag har anvendt ens digitale medarbejdersignatur til at logge ind på fx FMK, kræves ikke gentaget login til FSK.

Åbn Fælles Stamkort-dialogen

 1. 1) Klik på pilen for at udvide ”rullegardinet

Billede 5

 

 1. 2) Tryk på ’Vis fælles stamkort’ eller på en af genvejstasterne ud for FSK-data Billede 3 .

Billede 2


 

 1. 3) FSK-dialogen åbner.

Billede 11

 

Hvis patienten er under 18 år vises oplysninger om forældremyndighedsindehaver:

Billede 9

Data på FSK-dialogen

Følgende data hentes fra FSK og vises i FSK-dialogen:

 • • CPR-nummer

 • • Navn og Adresse

 • • Sygesikringsgruppe

 • • Læge

 • • Tandlæge

 • • Børn under forældremyndighed

 • • Forældremyndighedsindehaver (vises indtil patienten fylder 18 år)

 • • Behandlingstestamente (ja/nej, om patient har udfyldt)

 • • Livstestamente (ja/nej, om patient har udfyldt)

 • • Organdonor (ja/nej, om patient har udfyldt)

Ydermere vises følgende data i FSK-dialogen, som kan redigeres i FSK-dialogen:

 • • Telefonnummer

 • • Midlertidig adresse

 • • Pårørende

 • • Foretrukket sprog

Er FSK ikke tilgængeligt vil dette blive vist som en besked i FSK-dialogen. Brugeren vil i disse tilfælde være nødsaget til at benytte de data der sidst blev hentet ind i NordEPJ fra FSK-dialogen, indtil FSK er tilgængelig igen.

Patienter med e-CPR bliver ikke oprettet i FSK. Det vil derfor ikke være muligt at tilgå FSK dialogen for patienter med e-CPR.

Tilføj, rediger og slet data på FSK-dialogen

Fra FSK-dialogen kan telefonnumre, midlertidig adresse, pårørende og foretrukket sprog ændres.

Alle dataelementer i FSK-dialogen vil blive mærket med, hvem der sidst har opdateret datafeltet, samt hvornår:

Billede 10

FSK-telefonnumre, midlertidig adresse samt pårørende vises også i den udvidede kontekstbar, men skal altid ændres i FSK-dialogen.

Billede 6

 

Telefonnummer

Der kan tilknyttes tre FSK-telefonnumre på patienten. I nogle brevskabeloner (fx hjemmeplejebesked og kommunal henvisning) forudfyldes med patientens telefonnummer, og det vil ske efter følgende rangering: Mobil, Hjemme, Arbejde.
Skal der registreres yderligere telefonnumre på patienten, kan dette gøres som lokal registrering i NordEPJ (disse overføres ikke til FSK).

Tilføj/rediger telefonnummer

 1. 1) Indtast eller overskriv telefonnummer i en af rubrikkerne. Gentag ved flere telefonnumre.
  Billede 8
   

 2. 2) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 7

Slet telefonnummer

 1. 1) For at slette telefonnummer i FSK, slettes blot indholdet af rubrikken og trykkes på ’OK’.
  Billede 17

Midlertidig adresse

Tilføj/rediger midlertidig adresse

 1. 1) Udfyld adresserubrikkerne med gadenavn og husnummer, postnummer, by og land.
  Billede 13
   

 2. 2) Startdato skal udfyldes.
   

 3. 3) Slutdato kan udfyldes. Når denne overskrides, vil den midlertidige adresse automatisk slettes og overføres til ’Midlertidige adresser’, som findes i ’Rediger lokale personoplysninger’.
   

 4. 4) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 12

Slet midlertidig adresse

 1. 1) For at slette den midlertidige adresse i FSK, klikkes på ’Slet midlertidig adresse’.

Billede 16
Når denne slettes, vil den midlertidige adresse overføres til
’Midlertidige adresser’, som findes i ’Rediger lokale personoplysninger’.
 

 1. 2) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 14

 

Pårørende

Patientens pårørende beskrives i FSK med navn, relation, telefonnummer og et fritekstfelt. Hvis en patient eller andet fagsystem vælger at slette en pårørende i FSK, vil denne også blive slettet i NordEPJ.

Det er stadig muligt at oprette lokale pårørende i NordEPJ, som ikke overføres til FSK. Se også afsnittet ’Tilknyttede personer’.

Tilføj pårørende

 1. 1) Højreklik i feltet og vælg ’Tilføj’
  Billede 24
   

 2. 2) Udfyld med fornavn, efternavn og relation. Relation vælges fra dropdown-menuen.
  Her er plads til tre telefonnumre, men disse er ikke obligatoriske at udfylde. Det samme gælder Supplerende.
  Billede 25

 

 1. 3) Tryk på ’OK’ for at gemme den pårørende.
  Billede 19
   

 2. 4) Tryk på ’OK’ igen for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 26

Rediger pårørende

 1. 1) For at redigere pårørende i FSK, højreklikkes på den relevante pårørende og vælges ’Rediger’.
  Billede 28
   

 2. 2) Nu åbnes samme dialogboks som ved oprettelse af pårørende. Her redigeres og/eller tilføjes det, der skal redigeres.
   

 3. 3) Tryk på ’OK’ for at gemme den pårørende.
  Billede 37
   

 4. 4) Tryk på ’OK’ igen for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 38

 

Slet pårørende

 1. 1) For at slette pårørende i FSK, højreklikkes på den relevante pårørende og vælges ’Slet’.
  Billede 29
   

 2. 2) Der klikkes ’Ja’ til at man er sikker på at ville slette denne pårørende.
  Billede 27
   

 3. 3) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 22

Foretrukket sprog

Patientens foretrukne sprog er i FSK automatisk sat til dansk. Det er kun muligt at registrere ét foretrukket sprog.

Rediger foretrukket sprog

 1. 1) Vælg sprog fra drop down-menuen, eller skriv i feltet og vælg ud fra søgeresultatet.
  Billede 4
   

 2. 2) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 41

Rediger lokale oplysninger

Lokalt i NordEPJ kan være gemt oplysninger, som ikke overføres til FSK og dermed ikke deles med øvrige aktører. Som nævnt tidligere kan det fx være telefonnumre, der ikke kan dækkes ind af de tre i FSK-dialogen.

Telefonnumre

Fra den udvidede kontekstbar (”rullegardinet”) kan klikkes på ’Rediger lokale oplysninger’, hvorefter en dialogboks åbner. I denne kan der registreres lokale telefonnumre, som ikke synkroniseres til FSK.

Billede 42

CPR-nummer, navn og adresse samt kommune i denne dialogboks er hentet fra CPR-master.

Hvad sker der med eksisterende telefonnumre?

Telefonnumre som er registreret i NordEPJ, når Region Nordjylland kobler sig på FSK, forbliver som lokale telefonnumre.

 

Midlertidige adresser

På denne oversigt listes tidligere midlertidige adresser (når slutdato sat i FSK-dialogen overskrides).

De tidligere midlertidige adresser kan genbruges fra denne dialogboks. Fx en patient, der bor i sommerhuset flere måneder hvert år. Her kan adressen nemt genbruges, og synkroniseres til FSK igen.

Genbrug tidligere midlertidig adresse

 1. 1) Højreklik på den tidligere midlertidige adresse og vælg ’Gem og overfør til Fælles Stamkort’
  Billede 43
   

 2. 2) FSK-dialogen åbner automatisk og har udfyldt rubrikkerne til Midlertidig adresse.
  Startdato er udfyldt med dags dato.
  Sæt slutdato, hvis denne kendes.
  Billede 44
   

 3. 3) Tryk på ’OK’ for at gemme og overføre til FSK.
  Billede 45

Tilknyttede personer

Som tidligere nævnt er der stadig muligheder for at registrere lokale pårørende i NordEPJ, som ikke automatisk overføres til FSK. Pårørende, som er synkroniseret med FSK vises i den blå boks på billedet nedenfor.

Billede 46

Fra oversigten ’Tilknyttede personer’ (kan tilgås via ”rullegardinet” ved klik på ’Gå til lokale tilknyttede personer’) kan man også se, hvorfra data er lagret:

Billede 47

I dette tilfælde gælder det, at hvis patienten selv går på sit FSK og sletter mor som pårørende, så vil hun stadig fremgå af ’Tilknyttede personer’, da hun også er skrevet ind lokalt.

Overfør lokal pårørende til FSK

Ønsker man at overføre en lokal pårørende til FSK er dette muligt via NordEPJ.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke relationer i NordEPJ har en tilsvarende relation i FSK. Eksempelvis overføres NordEPJ-relationen ’Værge’ til FSK-relationen ’Uspecificeret’.

 1. 1) Fra oversigten ’Tilknyttede personer’ højreklikkes på en lokal pårørende og vælges ’Overfør til Fælles Stamkort’.
  Billede 48
   

 2. 2) Overførslen sker automatisk, og du skal ikke foretage dig yderligere.
   

 3. 3) Ved tjek af Pårørende i den udvidede kontekstbar (”rullegardinet”) ses, at patientens mor nu står registreret to gange; den ene oprindelige fra FSK (med unikt ID), og den nye overført fra NordEPJ (der får sit eget unikke ID):
  Billede 49

  1. a) Samtidig ses det, at der ikke længere er lokale pårørende, der ikke er synkroniseret med det Fælles Stamkort.

  2. b) Markeringen af primær kontakt er kun synlig i NordEPJ og følger ikke med til FSK.

Hvad sker der med eksisterende pårørende?

Pårørende som er registreret i NordEPJ, når Region Nordjylland kobler sig på FSK, forbliver som lokale tilknyttede personer.

Hvis patienten selv har angivet pårørende på Stamkortet på Sundhed.dk, kan det hænde at samme pårørende er registreret både som en FSK-pårørende og en lokal pårørende i NordEPJ. Da vil det være relevant at foretage en oprydning af pårørende.

Spærring

Patienter kan via Min spærring på Sundhed.dk, spærre for enkelte sundhedspersoners adgang til patientens FSK. Desuden kan der samme sted laves en generel spærring af adgangen til patientens Fælles Stamkort.

Generel spærring

Hvis en patient har lavet en generel spærring, vil det resultere i, at der ikke hentes oplysninger fra patientens FSK til FSK-dialogen i NordEPJ.

Der vises i den udvidede kontekstbar, at pt. har valgt at spærre for tilgang af oplysninger:

Billede 21

Spærring for enkelt bruger

Hvis en patient har lavet en spærring på en eller flere sundhedspersoner vil opdateringen af patientdata foregå uændret, som hvis der ingen spærring var. Til gengæld vil der hver gang FSK-dialogen åbnes i NordEPJ, for at vise eller opdatere patientens oplysninger, blive foretaget tjek på, om patienten har angivet spærring for den aktuelle bruger. Hvis der er spærring for den aktuelle bruger, vil det være muligt for denne at bryde patientens spærring, hvis patienten giver eksplicit samtykke hertil eller ved værdispring.

Hvis spærringen er rettet mod en anden bruger end den der aktuelt forsøger at tilgå patientens data, vil denne få direkte adgang til patientens data.

Mulighed for at bryde spærring

Når der er en generel spærring, eller der er spærret for adgang specifikt for den aktuelle bruger, vil der blive vist en dialog, som den der kendes fra NordEPJs adgangstjek for behandlerrelation og skærmning, som vist her, hvori der kan angives en begrundelse for at spærringen brydes:

Billede 23

Hvis der i dialogen angives en årsag til at brugeren skal have adgang til patientens FSK-data på trods af spærringen, vil der ved tryk på ’OK’ blive hentet FSK-data, som synkroniseres med data i NordEPJ, hvorefter FSK-dialogen vises.
Det vil blive logget, at brugeren har brudt spærringen. Adgangen til patientens FSK-data vil være gældende i 12 timer. På den måde vil efterfølgende kald for at åbne FSK dialogen ikke resultere i, at der skal angives endnu en begrundelse.

Hvis patienten selv ophæver spærring

Hvis en patient selv går ind på Sundhed.dk og ophæver sin spærring, så vil data automatisk blive læst ind i NordEPJ igen, og man behøver som bruger ikke at foretage sig yderligere.