Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stikuheld - Forholdsregler mod smitte med hepatitis B og C, Aalborg Universitetshospital, Farsø

Formål

Beskrivelse af forholdsregler ved stikuheld mod smitte med hepatitis B og C, Aalborg Universitetshospital, Farsø.

Beskrivelse

Stikuheld. Forholdsregler mod smitte med hepatitis B & C, Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 

Smitterisiko

Smitterisiko foreligger definitionsmæssigt ved uheld med eksposition for blod eller sekreter (men ikke sekreter, som ikke er blodtilblandede) fra HBV- eller HCV-positiv person eller person, som stærkt må mistænkes at være inficeret med et af disse vira (se nedenstående Risikogrupper). Eksponeringen kan ske ved penetrerende hudlæsion med spidst eller skærende instrument, som har været brugt hos HBV- eller HCV-smittet, og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne. Smitterisiko foreligger endvidere ved stikuheld ved håndtering af tilfældigt fundne kanyler under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger. Desuden regnes eksposition for blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr for at medføre smitterisiko for både HBV og HCV. Stik på andre uidentificerede kanyler (også fra ”kanyleboks”) anses derimod ikke for at medføre betydende risiko.

Risikogrupper:

Hepatitis B

 • • Intravenøse stofmisbrugere.

 • • Indvandrere fra højrisikoområder.

 • • Ikterus uden påvist årsag.

 • • Patienter med Downs syndrom samt andre mentalt retarderede, der bor på institution.

 • • Homoseksuelle med mange seksualpartnere.

 

Hepatitis C

 • • Intravenøse stofmisbrugere.

 • • Indvandrere fra højrisikoområder.

 • • Ikterus uden påvist årsag.

 • • Hæmofilipatienter.

 • • Patienter i hæmodialyse.

 • • Tidligere multitransfunderede patienter.

 

Andre risikofaktorer:

 • • Kanyle fundet under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger.

 • • Blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr.

 

Praktisk:

 • • Foretag altid skylning/afvaskning med vand og sæbe. I øjne, mund og næse skylles med vand.

 • • Hudlæsioner påføres et spritholdigt middel Ethanol 70-85% 2 gange.

 • • Snarest efter uheldet (indenfor 48 timer af hensyn til evt. vaccination) kontakter man en

sygeplejerske hos Medicinsk Dagafsnit, Farsø på tlf. 53557.

 

Når medarbejderen (medbring data på den involverede patient) henvender sig i medicinsk dagafsnit grundet en stikskade, er det sygeplejerskens opgave at gøre følgende: 

 • • Tjekke at hudlæsionen er rengjort og renset i henhold til instruks.

 • • Kontakte en medicinsk læge med henblik på journalskrivelse samt risikovurdering.

 • • Hvis lægen vurderer, at medarbejderen skal vaccineres, sendes medarbejderen på Laboratoriet med henblik på blodprøvetagning. Inden da forudbestilles blodprøver i Labka.

 

Har skadelidte ikke forud for stikuheldet gennemført de tre HBV-grundvaccinationer, eller er grundvaccination gennemført, men immunitet ikke demonstreret ved påvisning af HBsAb > 10, tilbydes 1. vaccination / boostervaccination imod HBV.

 

Den, som giver vaccinen, har pligt til at registrere i Det danske Vaccinationsregister via FMK online.

 

Skema for vaccination og blodprøvetagning efter stikuheld:

 

Dato

Blodprøver

Vaccination

Hurtigst muligt

Anti-HBs, HBsAG, HIV-antistoffer (HIVab) og HCV-antistoffer (HCVab)

1 ml Engerix-B 20ug IM

1 måned efter eksposition

HCV-RNA, HIV-antistof (HIVab)

1 ml Engerix-B 20ug IM

2 måneder efter eksposition

 

1 ml Engerix-B 20ug IM

3 måneder efter eksposition

HBsAg, HCV-RNA, HIV-antistof (HIVab) og HCV-antistoffer (HCVab)

INGEN

6 måneder efter eksposition

HCV-antistoffer (HCVab)

INGEN

12 måneder efter eksposition

INGEN

1 ml Engerix-B 20ug IM

 

 • • Hvis den skadelidte tidligere er vaccineret for hepatitis B for > 25 år siden, skal man have en boostervaccination, hvilket indebærer en enkelt injektion Engerix-B, dog altid efter en lægelig vurdering.

 • • Hvis den skadelidte tidligere er vaccineret for hepatitis B for < 25 år, bør man være dækket ind, dog med undtagelse af immuninkompetente personer. Lægen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til behov for vaccination.

 

Drejer det sig om en arbejdsskade, anmodes skadelidte om at henvende sig til sin arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant for at få uheldet anmeldt som en arbejdsskade.

 

Mistænkes smitterisiko for hepatitis B, hepatitis C og HIV, gøres følgende:

I dagtid på hverdage kontaktes medicinsk sygeplejerske som beskrevet ovenover.

Herudover, Jævnfør 48 timers reglen, kontakter man skadestuen i Aalborg, ved stikuheld.

 

 • • Skadelidte får akut taget ”Stikuheldsprofil” (indeholder HBsAg, HBsAb, HCVAb samt HIVAb).

 • • Hvis muligt, undersøges smittekilden efter samtykke med samme stikuheldsprofil (for at fastslå, om vedkommende har været smittefarlig).

 • • Når blod til analyser er udtaget, gives umiddelbart 1. dosis hepatitis B-vaccine, med mindre immunitet efter fuld vaccinationsserie i forvejen er demonstreret ved måling af HBsAb >10.

 • • Ansatte på matriklen i Farsø vil blive vaccineret efter vaccinationsskema (se skema for vaccination og blodprøvetagning).

 • • Bemærk: Er der også mistanke om eksposition for HIV, bør reaktionstiden være 1-2 timer. Se retningslinje HIV – forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld (2.6.1).

 

Definition af begreber

Ingen.

Referencer

Stikuheld. Forholdsregler mod smitte med hepatitis B & C, Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 

HIV – forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld (2.6.1)