Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P-kateter – anlæggelse, replacering og fjernelse

Beskrivelse

Oversigt over sygeplejen til patienter, der skal have anlagt, replaceret eller fjernet P-kateter

Anlæggelse af P-kateter

Patienterne er informeret via P-dialysen på Nyremedicinsk Afdeling.

Patienten er til OP-klargøring på Nyre og Urinvejskirurgisk afdeling, hvor der samme dag udføres anæstesitilsyn.

Præoperativ klargøring af patienten

Patienten møder jf. Bookplan, og er som hovedregel altid nr. 1 på operationsprogrammet.

Operationen er laparoskopisk og foregår altid i Universel anæstesi

P-katetre sendes herind fra Nyremedicinsk Afdeling dagen før

 

Patienten klargøres således:

 • • Identifikation af patienten jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 • • Spørge om patienten har været i bad og er fastende fra midnat, har drukket 1-2 glas sød saft inden kl. 6, hvis aftalt med anæstesilæge

 • •  OP-tøj og dette som udgangspunkt til at ”Gå på OP” – operationsskjorte, langærmet skjorte, underbukser, langebukser og strømper (TED, kun hvis ordineret).

 • • Ved GI/GIK-drop følges GIK-drop (rn.dk)

 • • Papirpose med labels, ekstra underbukser

 

Postoperativ sygepleje

Når patienten kommer retur observeres patienten således:

 • • Tilbydes mad og drikke

 • • Observeres for smerter, og kan ved behov udover tablet Panodil 1g tilbydes kapsel Oxynorm 5 mg PN.

 • • Drop seponeres

 • • Informeres af operatør jf. P-dialysekateter, anlæggelse - lægeinstruks (rn.dk). Derudover er patienten orienteret om videre forløb via Nyremedicinsk Afdeling

 • • Observeres i afdelingen i 2 timer, hvis ingen komplikationer kan patienten gå hjem

 • • Ved komplikationer kontaktes 8Ø, og patienten sendes derud. P-dialyse afsnittet orienteres pr. telefon 63731.

 

Replacering af P-kateter

Patienterne er informeret via P-dialysen på Nyremedicinsk Afdeling.

Patienten er til OP-klargøring på Nyre og Urinvejskirurgisk afdeling, hvor der samme dag udføres anæstesitilsyn.

Præoperativ klargøring af patienten

Patienten møder jf. Bookplan, og er som hovedregel altid nr. 1 på operationsprogrammet.

Operationen er laparoskopisk og foregår altid i Universel anæstesi

 

Patienten klargøres således:

 • • Identifikation af patienten jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 • • Spørge om patienten har været i bad og er fastende fra midnat, har drukket 1-2 glas sød saft inden kl. 6, hvis aftalt med anæstesilæge

 • •  OP-tøj og dette som udgangspunkt til at ”Gå på OP” – operationsskjorte, langærmet skjorte, underbukser, langebukser og strømper (TED, kun hvis ordineret).

 • • Ved GI/GIK-drop følges GIK-drop (rn.dk)

 • • Papirpose med labels, ekstra underbukser

 

Postoperativ sygepleje

Når patienten kommer retur fra opvågningen observeres patienten således:

 • • Tilbydes mad og drikke

 • • Observeres for smerter, og kan ved behov udover tablet Panodil 1g tilbydes kapsel Oxynorm 5 mg PN.

 • • Drop seponeres

 • • Informeres af operatør jf. Laparoskopisk replacering af p-dialysekateter (rn.dk). Derudover er patienten orienteret om videre forløb via Nyremedicinsk Afdeling

 • • Efter 2 timers observation patienten gå hjem ELLER tilbageflyttes til Nyremedicinsk Afdeling, hvis de er indlagt til antibiotikabehandling

 • • Ved komplikationer kontaktes 8Ø, og patienten sendes derud. P-dialyse afsnittet orienteres pr. telefon 63731.

 

Fjernelse af P-kateter

Patienterne er informeret via P-dialysen på Nyremedicinsk Afdeling.

Patienten er til OP-klargøring på Nyre og Urinvejskirurgisk afdeling, hvor der samme dag udføres anæstesitilsyn.

 

Præoperativ klargøring af patienten

Patienten møder jf. Bookplan, og er som hovedregel altid nr. 1 på operationsprogrammet.

Det er en lille åben operation i lokal anæstesi – patienten skal derfor IKKE faste.

OBS! Nogle af disse patienter har peritonit og er i IV antibiotika behandling på Nyremedicinsk Afdeling

 

Patienten klargøres således:

 • • Identifikation af patienten jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 • • Spørge om patienten har været i bad

 • •  OP-tøj og dette som udgangspunkt til at ”Gå på OP” – operationsskjorte, langærmet skjorte, underbukser, langebukser og strømper (TED, kun hvis ordineret).

 • • Patienten tilbydes tablet Stesolid efter behov

 • • Papirpose med labels, ekstra underbukser

 

Postoperativ sygepleje

Når patienten kommer retur fra OP observeres patienten således:

 • • Tilbydes mad og drikke

 • • Observeres for smerter, og kan ved behov udover tablet Panodil 1g tilbydes kapsel Oxynorm 5 mg PN.

 • • Drop seponeres

 • • Informeres af operatør jf. Fjernelse af perironeal dialysekateter. Derudover er patienten orienteret om videre forløb via Nyremedicinsk Afdeling

 • • Observeres i afdelingen i 2 timer, hvis ingen komplikationer kan patienten gå hjem

 • • Ved komplikationer kontaktes 8Ø, og patienten sendes derud. P-dialyse afsnittet orienteres pr. telefon 63731.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og Social/sundhedsassistenter

Formål

Formålet er at sikre stringent pleje og observation af patienter til anlæggelse, replacering og fjernelse af P-kateter

Referencer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område | CFKR