Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korrespondancebreve

Visning af korrespondancebreve
På oversigten Hjemmepleje i patientkontekst ses korrespondancer, som er sendt til hjemmeplejen, mens oversigten Korrespondancebreve viser alle korrespondancebreve, som er sendt omhandlende den pågældende patient.
Hvis det ønskes udelukkende at se korrespondancer, som er relevant ift. hjemmeplejen, kan man derfor bruge oversigten Hjemmepleje, mens oversigten Korrespondancebreve bruges, hvis man ønsker at se alle korrespondancebreve inkl. korrespondancer til hjemmeplejen.

Billede 2

 

Billede 3

Besvar korrespondancebrev og medtag tekst fra original korrespondancebrev

Når du vælger at besvare et korrespondancebrev, så kan du medtage oprindelig tekst. Højreklik på et modtaget korrespondancebrev og vælg ”Besvar korrespondancebrev”. Teksten fra det originale korrespondancebrev kan indsættes i feltet Meddelelse via ikonet i højre hjørne.

Billede 713719627

Billede 992008357

 

Håndtering af postkassen ”Korrespondancebreve – modtaget”

I organisatorisk kontekst under Modtaget findes oversigten Korrespondancebreve – modtaget, som viser de korrespondancebreve, som er sendt til afdelingen. For at håndtere og fjerne korrespondancebrevet fra oversigten skal det afklares internt, hvilken af følgende arbejdsgange der skal praktiseres i afdelingen.

Efter visning af korrespondancebrevet (højreklik og vælg ”Vis korrespondancebrev”) skal det vurderes, om der skal oprettes en opgave til en medarbejder.

Billede 13

Arbejdsgang A (hvis behov for oprettelse af opgave)

Hvis der skal oprettes en opgave, dobbeltklikkes eller højreklikkes på korrespondancebrevet og vælges ”Gå til korrespondancebrev”.

Billede 8

Oversigten Korrespondancebreve åbnes, og korrespondancebrevet er markeret. Herefter kan der højreklikkes og oprettes en opgave til medarbejderen.

Billede 10

Bagefter kan der påny højreklikkes på korrespondancebrevet og vælges ”Marker som læst”.

Billede 11

Korrespondancebrevet er nu markeret som læst, hvorfor det ikke længere vises på oversigten Korrespondancebreve - modtaget.

Mulig arbejdsgang for opgavemodtager

Fra oversigten Mine opgaver under Afdelingsopgaver markerer opgavemodtageren den ønskede opgave og kan åbne det vedhæftede korrespondancebrev, som findes under Beskeddetaljer. Billede 17

Fra visningsvinduet kan korrespondancebrevet markeres som læst ved at klikke på kuverten med det grønne flueben øverst i vinduet.

Billede 18

Arbejdsgang B (ingen behov for oprettelse af opgave)

Hvis der ikke er behov for at få oprettet en opgave i relation til korrespondancebrevet, kan korrespondancebrevet markeres som læst fra visningsvinduet ved at klikke på kuverten med det grønne flueben øverst i vinduet.

Billede 14

Alternativt kan korrespondancebrevet markeres som læst ved højreklik på korrespondancebrevet fra oversigten ”Korrespondancebreve - modtaget” og vælge ”Marker korrespondancebrev som læst”.

Billede 16

Korrespondancebrevet er nu markeret som læst, hvorfor det ikke længere vises på oversigten ”Korrespondancebreve - modtaget”.

Fortryd Marker som læst

Hvis det ønskes, at et læst korrespondancebrev igen skal stå som ulæst, er dette muligt. Fra oversigten Korrespondancebreve - modtaget kan sættes et flueben i ”Vis læste” og angives en periode. Så vil alle modtagne og læste korrespondancebreve blive vist.

Billede 19

Højreklik på det ønskede korresondancebrev og vælg ”Gå til korrespondancebrev”.

Billede 22

Herfra højreklikkes på korrespondancebrevet og vælges ”Marker som ulæst”.

Billede 24

 

Korrespondancebrevet vises nu igen på oversigten Korrespondancebreve - modtaget.Fejlliste – Håndter eller gensend fejlet korrespondance

Under arbejdsområdet Fejllister findes oversigten Korrespondance – fejlet, som giver et overblik over afsendte epikriser, henvisninger, korrespondancebreve, genoptræningsplaner, beskeder til hjemmeplejen, fødselsmeddelelser og billeddiagnostiske epikriser, hvor der opstod en fejl ifm. afsendelsen. Modtageren har altså ikke modtaget korrespondancen.
Fra oversigten er det muligt at håndtere en fejlet korrespondance ved at højreklikke på korrespondancen i listen og vælge enten Gensend eller Håndtér. Skriv i dialogboksen hvordan korrespondancen er håndteret (f.eks. at der er taget telefonisk kontakt til modtager), vær opmærksom på, at korrespondancen ikke er gensendt når der vælges Håndtér.
 

Sammenspil mellem korrespondancebreve og opgaveliste

Det er muligt at generere en opgave hos en valgfri modtager, hvor et korrespondancebrev er vedhæftet.
For at oprette en opgave vedrørende et korrespondancebrev, højreklikkes på korrespondancebrevet og vælges “Opret opgave” eller genvejen Alt + F8.

Billede 4
 

Billede 1915816540Huset på oversigt Patienter pr. opholdsadresse
Under arbejdsområdet Patientoversigt og oversigten Patienter pr. opholdsadresse vises et lille hus ud for patientens navn, hvis der er kommunikation med hjemmeplejen. Ved at klikke på ikonet fremkommer patientens hjemmeplejekorrespondancer.
 

Ved at holde musen hen over huset gives et overblik over kommunikationens status.

Billede 1850313953
 

Oprydning i oversigten Korrespondancebreve - ikke færdige

I oversigt Korrespondancebreve – ikke færdige, som findes i organisatorisk kontekst under Afdelingsopgaver, vises korrespondancebreve, der har status ”Sendt uden godkendelse”, ”Kladde” samt ”Under udarbejdelse”. Selvom status er ”Sendt uden godkendelse”, er korrespondancebrevet afsendt succesfuldt til modtageren.

For at få korrespondancebrevet med status ”Sendt uden godkendelse” til at forsvinde fra oversigten Korrespondancer – ikke færdige gøres en af to ting:

  • Højreklik på korrespondancebrevet og vælg ”Vis korrespondancebrev”. Herefter vises en udskrift af korrespondancebrevet, og man kan i øverste linje vælge ikonet med en silhuet og et grønt flueben. Så markeres korrespondancebrevet som ”Sendt”

Billede 6

 

  • Højreklik på korrespondancebrevet og vælg "Gå til korrespondancebrev". Så åbnes oversigten Korrespondancebreve, og det ønskede korrespondancebrev åbnes ved at dobbeltklikke, og der vælges "Godkendt" til højre i vinduet.

Billede 5

Ovenstående handlinger ændrer kun status på korrespondancebrevet, og korrespondancebrevet sendes ikke igen.