Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientlister. Regler for brug.

 

Formål

Formål med patientlister er at give patientbehandlere (fx læger og genetiske vejledere (GV)) et redskab til at holde overblik over de patienter de har ansvaret for, og at fremme at patienter får den rigtigt behandling til den rigtige tid. Herunder er det et formål at andre på Klinisk Genetisk Afdeling (KGA), kan hjælpe med dette, hvis lægen/GV har uforudset forfald.

Beskrivelse

Læger og genetiske vejledere har en patientliste, med navnet [lægens for- og efternavn]s patientliste, fx ”Lone Sundes patientliste”.

Disse patientlister er beregnet til notater der er relevante for håndteringen at et patientforløb, e.l. Patientlister logges ikke, og slettede data kan ikke genskabes. Registrering i en patientliste kan derfor ikke erstatte den dokumentation der skal foregå i EPJ, familienotat eller stamtræ.

Patientlister oprettes af registreringsansvarlige sekretærer.
Se evt. bilag for arbejdsdagen.

Patientlisten har følgende felter, der udfyldes som beskrevet:

 • • Tilføjet (Dato): Udfyldes automatisk

 • • Personnummer: Udfyldes automatisk

 • • Fornavn: Udfyldes automatisk

 • • Efternavn: Udfyldes automatisk

 • • Notat: Her skriver man familienummer, efterfulgt af relevante notater

 • • Kommentar: Her kan man anføre man hvad der skal ske, pr. den dato der er anført i feltet ”Opfølgningsdato”. Feltets indhold vises ikke i tabellen, men man kan se det vha. funktionen ”Rediger”. Når der er data i dette felt, er der en sort trekant i feltet ”Opfølgningsdato”. Når man holder musen over den sorte trekant, kommer teksten i ”Kommentarer” også til syne.

 • • Ansv.: Her anfører man andre der har medansvar for patientens forløb i KGA. Fx kan lægen skrive initialer på den GV der er knyttet til pt. og vice versa, se Initialliste (K:\AUH-KLINGEN-FAELLES\Personale ”Nuværende og tidligere personale på KGA”)

 • • Opfølgningsdato: Her kan/skal man vælge en dato der er relevant ift. Status, se nedenfor.

 • • Status: Her kan vælges mellem:

 • Haster: Der er noget ekstraordinært der haster. Feltet Opfølgningsdato skal udfyldes med en deadlinedato, og der skal være relevant information i feltet ”Notat” eller i feltet ”Kommentar”.

 • Opfølgning: Der er ikke noget ekstraordinært der haster, men det er vigtigt at noget checkes/gøres på en dato. Feltet Opfølgningsdato skal udfyldes, med datoen, og der skal være relevant information i feltet ”Notat” eller i feltet ”Kommentar”.

 • Konference: Intet af ovenstående er tilfældet, men patienten er i lægens/GV’s bevidsthed fordi han/hun skal diskuteres på en konference. Feltet Opfølgningsdato kan udfyldes med dato for (den første) konference.

 • Interessant: Intet af ovenstående er tilfældet, men patienten er på anden måde interessant. Feltet Opfølgningsdato kan udfyldes med en dato der er relevant for lægen/GV.

 • Åben: Intet af ovenstående er tilfældet, men lægen/GV ønsker alligevel at have patienten på sin liste fordi denne har et åbent forløb i afdelingen. Feltet Opfølgningsdato kan udfyldes med en dato der er relevant for lægen/GV.

 • Afsluttet: Intet af ovenstående er tilfældet, men lægen/GV ønsker alligevel at have patienten på sin liste fordi denne tidligere har haft et forløb i KGA. Feltet Opfølgningsdato kan udfyldes med en dato der er relevant for lægen/GV.

Man tilføjer en patient til sin patientliste, ved at have patienten ”fremme” i Nord-EPJ, vælge PatientlisteTilføj patient til patientliste.

Man skal tilføje patienter til sin patientliste, som har Status ”Haster” eller ”Opfølgning”.

En patient som har Status ”Haster” eller ”Opfølgning” skal have ændret Status, hurtigst muligt efter at den anførte Status ikke længere er relevant.

Man sletter patienter fra patientlisten ved at højreklikke på patienten på listen, og vælge Fjern patientforekomst(er) fra liste

Tovholder
Lone Sunde, overlæge og professor