Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Søgning i Clinical Suite Arkiv

Beskrivelse

Denne navigationsseddel beskriver, hvordan historiske journaloplysninger udsøges i Clinical Suite’s arkivløsning. Der lægges særlig vægt på brugen af afgrænsningsmulighederne, således de fremsøgte journaloplysninger bliver så specifikke som muligt, inden brugeren orienterer sig i journaloplysningerne eller udskriver dem.

Målgruppe

Alle faggrupper der skal orientere sig i en patients historiske journaloplysninger. Der gives to eksempler:

 1. A) En læge ønsker d. 02-11-2022 at læse og søge i behandlingsnotater i patientens journal for de sidste 10 år

 2. B) En læge ønsker at læse - og dernæst udskrive - alle behandlingsnotater for en bestemt kontakt

Forudsætning

Det forudsættes at brugeren har patienten i kontekst i NordEPJ, og at arkivløsningen startes via ’blomsten’.

Anbefalet fremgangsmetode

I NordEPJ sættes patienten i kontekst, og via ’blomsten’ trykkes der på Arkiv – Clinical Suite.
Herefter foretages der følgende handlinger, der uddybes i det efterfølgende:

 1. 1. Afgræns søgningen mest muligt

 2. 2. Tryk på [Søg]

 3. 3. Fold detaljer ud enkeltvis eller vha. [Fold rækker ud]

 4. 4. Læs, søg i eller udskriv journaloplysninger

OBS: Særligt punkt 1 er vigtig i forhold til kun at få fremsøgt det journaldata, der er nødvendigt i den givne situation. Visse patienter har betydelige mængder af historiske journaloplysninger, så for at opnå den bedste brugsoplevelse af arkivløsningen anbefales det at afgrænse søgninger mest muligt.

Introduktion til søgekriterierne

Arkivløsningen har forskellige søgekriterier, der kan bruges til at afgrænse søgningen på journaloplysninger.

 

Søgekriterierne ’Søg på’ og ’Kontaktafgrænsning’ (markeret med rødt) vises altid:

 

Picture 1

I ’Søg på’ vælges de kategorier, der skal søges på. Bemærk at Samtykke først kan vælges, når der er valgt en kontakt i ’Kontaktafgrænsning’.

 

I ’Kontaktafgrænsning’ kan en kontakt vælges fra en kontaktliste, der åbnes når der trykkes på [Vælg]. En valgt kontakts detaljer kan ses ved at trykke på [Vis], og kontakten kan fravælges igen ved at trykke på [Ryd].

 

Søgekriteriet ’Tidsafgrænsning’ (markeret med grønt) vises, hvis enten Notater og resultater eller

Picture 4Interventioner er valgt i ’Søg på’:

Her kan der indtastes en ’Fra’ og/eller ’Til’ dato, hvilket vil afgrænse søgningen for Interventioner og/eller Notater og resultater.

 

Picture 5Slutteligt er der søgekriteriet ’Kapitelvælger’ (markeret med orange), som vises, hvis Notater og resultater er valgt i ’Søg på’:

 

Som udgangspunkt er der ikke valgt nogen afgrænsning på kapitler. Kapitler kan vælges eller fravælges ved at trykke på [Vælg] og kan ryddes igen ved at trykke på [Ryd].
Kapitelvælgeren lægger sig op ad journalstrukturen fra Clinical Suite, så det f.eks. er muligt at finde lægenotater i kapitlet ’Behandling’, plejenotater i kapitlet ’Pleje’ og terapinotater i kapitlet ’Terapi’.
Afgræns altid videst muligt søgninger til kun at vise journaloplysninger fra de relevante kapitler.

Eksempel A

Scenarie: En læge ønsker d. 02-11-2022 at læse behandlingsnotater i patientens journal for de sidste 10 år.

Handlinger:

 1. 1) Vælg patienten i NordEPJ og åbn ’Arkiv – Clinical Suite’.

 2. 2) Picture 7Vælg Notater og resultater under ’Søg på’.

 

 1. 3) Picture 8Angiv datoen 02.11.2012 i feltet ’Fra’ under ’Tidsafgrænsning’.

 

 1. 4) Under ’Kapitelafgrænsning’ trykkes der på [Vælg] > kapitlet ’Behandling’ vælges.

Picture 11

 

 1. 5) Tryk på [Søg] for at fremsøge en liste af notater og resultater.

Picture 10

 

 1. 6) Tryk på [Fold rækker ud] for at folde alle de fremsøgte notaters og resultaters detaljer ud på én gang.

Picture 12

 1. 7) Picture 24Nu vises alle behandlingsnotater på patienten fra de sidste 10 år. Herefter er det muligt at søge i journaloplysningerne ved at anvende browserens søgefunktion, der kan åbnes ved genvejen [Ctrl]+[f].

 

Eksempel B

Scenarie: En læge ønsker at læse - og dernæst udskrive - alle behandlingsnotater for en bestemt kontakt.

Handlinger:

 1. 1) Vælg patienten i NordEPJ og åbn ’Arkiv – Clinical Suite’.

 2. 2) Picture 14Vælg Notater og resultater under ’Søg på’.

 

 1. 3) Under ’Kontaktafgrænsning’ trykkes der på [Vælg] > der trykkes på [Vælg] ud for den ønskede kontakt i kontaktlisten. Den valgte kontakts oplysninger kan herefter ses i ’Kontaktafgrænsning’.

Picture 25

 

 

 1. 4) Picture 17Under ’Kapitelafgrænsning’ trykkes der på [Vælg] > kapitlet ’Behandling’ vælges.

 

 

 1. 5) Tryk på [Søg] for at fremsøge en liste af notater og resultater for den valgte kontakt.

Picture 18

 

 1. 6) Nu vises kontaktens behandlingsnotater.
  Tryk på [
  Fold rækker ud] for at folde alle de fremsøgte notaters og resultaters detaljer ud på én gang.

 

Picture 26

 

 1. 7) Picture 27Tryk på [Udskriv] for at danne en udskrift af det, der vises på skærmen.

 

 1. 8) Vælg Billede 3

 

Der må ikke vælges andre udskriftsmuligheder end Print til PDF. Hvis andre muligheder vælges, kan det ikke garanteres, at al tekst kommer med.

 

OBS: Det er muligt at søge på tekst i den dannede PDF.

 

På første side i udskriften vises:

 • • Brugernavnet på brugeren, der har dannet udskriften

 • • Patientens CPR-nummer og navn

 • • Alle søgekriterier der er brugt til at afgrænse søgningen

På alle sider i udskriften vises:

 • • Tidspunktet for dannelsen af udskriften

 • • Sidetal. Husk første gang, der dannes en udskrift fra CCS Arkivet, at slå sidehoved og sidefod til for at få sidetal med. Det gøres under Flere indstillinger – sæt flueben i Sidehoveder og Sidefødder.