Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinafstemning for personale i Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Ansat jordemoder og sygeplejerske på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel (KGF), Regionshospital Nordjylland

Formål

At tydeliggøre jordemoderens og sygeplejerskens opgave vedr. medicinanamnese og medicinafstemning i FMK i forbindelse med indlæggelse og behandling.

Beskrivelse af det delegerede ansvar for medicinanamnese og medicinafstemning.

Definition af begreber

Indlagt: alle gynækologiske patienter betragtes pr definition som indlagt, og derfor skal der ske en medicinanamnese og medicinafstemning. Alle fødende betragtes som indlagte, da de indlægges, men som udgangspunkt føder ambulant.

 

Dokumentation: den måde hvorpå det dokumenteres korrekt i medicinmodulet samt i journal.

En ukompliceret situation: en patient der har et forventeligt og ukompliceret forløb i forhold til det patienten er indlagt med.

Kompliceret forløb: En patient som frembryder komplicerede forhold under indlæggelsen der kræver at pt. indlægges til yderlige behandling i sengeafsnittet.

Medicin Modulet: det medicinmodul som anvendes på alle sygehuse i Region Nordjylland.

Delegeret ordination: er en forud defineret ordination fra læge.

Beskrivelse

Ambulant graviditetsforløb og fødsel - jordemoder.

Alle fødende kommer ind via fødegangen og indlægges.

 

Såfremt det handler om et ukompliceret graviditets- og fødselsforløb, hvor den gravide/fødende ikke er i kontakt med læge, men udelukkende har kontakt med jordemoder, skal det sikres at jordemoder ved de planlagte kontakter gennemgår medicinen i FMK med den gravide/fødende således at den gravides/fødendes medicinliste er ajourført i FMK. Ved tvivl kontaktes relevante læge – for råd, vejledning og ordination. I NordEPJ kan jordemødre tilgå standardplaner hvor aktiviteten ’Medicinanamnese’ anføres.

 

Ved et kompliceret graviditets- og fødselsforløb, hvor læge er til stede, tilfalder det lægen at sikre afstemning af FMK.

 

Når den fødende indlægges, skal der optages medicinanamnese af jordemoderen og aktuel medicin overføres til Medicinmodulet fra FMK.

 

Akut indlæggelse

Ved akutte indlæggelser er det lægens ansvar at optage en indlæggelsesjournal indeholdende en medicinanamnese samt sikre medicinafstemning mellem FMK og Medicinmodulet.
 

Sygeplejerskerne kan medvirke til at sikre at der foreligger en medicinanamnese samt medicinafstemning. Hvis den ikke foreligger, så skal sygeplejersken tage kontakt til jordemoder eller læge afhængig af patientens indlæggelsesforløb.

 

 

Dokumentation

Medicinanamnese dokumenteres som led i udfyldelse af standardplanerne.

 

Problemstilling

Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (rn.dk)

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (rn.dk)

Patientjournalen Region Nordjylland

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (rn.dk) indeholder Bilag med skema til delegation fra læge til jordemoder, som skal udfyldes for KGF.

 

Referencer

Medicinering - lægemiddelordination

Jordemoderkonsultation (rn.dk)

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (rn.dk)