Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Solu-medrol

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling efter gældende retningslinjer for specifikke tilstande.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere og præhospitale akutlæger.

 

Indikation

 • • Akut astma-anfald

 • • Sekundær behandling til anafylaksi

 • • Særligt for paramediciner: Kontakt ALB ved tvivlstilfælde

 

Kontraindikation

 • • Allergi over for komælksprotein

 • • Graviditet – bør ikke anvendes

 • • Bør undgås ved kramper

 • • Ubehandlet infektionssygdom

 • • Ved exacerbation af kronisk obstruktiv lungelidelse iværksættes der ikke behandling med solu-medrol i det præhospitale forløb.

 

Dosering

 • • Voksne: 80 mg IV

 • • Børn: 2 mg/kg IV

 

Bivirkninger

 • • Behandling med glukokortikoider kan give anledning til talrige bivirkninger, dog kun sjældent ved éngangs- og korttidsbehandling. Der kan ses arytmi, hypertension, væskeretention, elektrolytforstyrrelser, dysregulering af blodsukker foruden psykiske bivirkninger, herunder eufori, depression, psykoser og personlighedsforstyrrelser.

 • • Op til 10 % af behandlede patienter vil opleve rødmen, varmefornemmelse og svedtendens i relation til injektion af solu-medrol

 

Beskrivelse/Virkemåde

Antiinflammatoriske og immunsuppressive virkninger.

 

Opbevaring

Jf. pakningsliste i original emballage.

 

Særlige forhold

Ved patienter der ikke er diagnosticeret med astma, men hvor der foreligger symptomatologi forenelig hermed, anbefales indgift af Solu-medrol.

 

Referencer

Promedicin.dk - Systemiske glukokortikoider (astma og KOL)

PRI- Alvorlig allergisk reaktion

PRI- Præhospital - Akut astma

https://lungemedicin.dk/astma-akut/

https://lungemedicin.dk/kol-exacerbation-og-niv/

http://danskallergi.dk/fagligt/instrukser-og-vejledninger/anafylaksi/