Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægelig bemyndigelse til sygeplejersker med specialfunktion i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN

 

Beskrivelse

Sygeplejerske med specialfunktion varetager funktioner med opgaveglidning fra det lægefaglige område.

se instruks; Sygeplejerske med specialfunktion i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN (rn.dk)

 

Funktionerne varetages selvstændigt indenfor definerede gynækologiske undersøgelser og behandlinger.

Sygeplejerske med specialfunktion er i den sammenhæng bemyndiget til at ordinere medicin og iværksætte behandling til patienter indenfor de delegerede rammer (rammedelegation).

Det delegerede ansvar udmøntes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

 

Medicin administration

Ordination af medicin og behandlingen hermed sker under forudsætning af, at sygeplejersken er bekendt med præparatets farmakologi, inklusive indikationer og kontraindikationer, samt er i stand til at diagnosticere og behandle eventuelle komplikationer, som opstår ved brug af præparatet.
Der henvises desangående til 
www.pro-medicin.dk

 

Medicinen ordineres og administreres i Columna Medicin i NordEPJ.

Fælles medicinkort (FMK) afstemmes og ajourføres i forbindelse hermed.

 

Følgende medicin indgår i rammedelegationen:

 

Medicinsk provokeret abort:

Tbl. Mifegyne (Mifepriston) 200mg, 1 stk

Tbl. Cytotec (Misoprostol) 0,2 mg, 4 stk.

Tbl. Paracetamol 500mg, 2 stk. max x 4 dagligt.

Tbl. Ibumetin 400mg, max 4 gange dagligt

Rhesonativ 625IE/ml, 2 ml (1250IE) im injektion.

 

Kirurgisk abort:

Tbl, Cytotec (Misoprostol) 0,2 mg, 2 stk.

Tbl. Paracetamol 500mg, 2 stk. max x 4 dagligt.

Tbl. Ibumetin 400mg, max 4 gange dagligt

Rhesonativ 625IE/ml, 2 ml (1250IE) im injektion.

 

Smertebehandling ved indlæggelse:

Tbl. Paracetamol 500mg, 2 stk. max x 4 dagligt.

Tbl. Ibumetin 400mg, max x 4 dagligt.

Tb. Tradolan 50mg, max x 4 dagligt.

 

Kvalmebehandling:

Tbl. Metoclopramide (Metoclopramidhydrochlorid) 10 mg, 1 stk. max x 3 dagligt.

 

Lokalbedøvelse, ved behov ifm. forskellige procedurer

Citanest 30mg/ml + 0,54mikrogram/ml prilocain.hydrochlorid + felypressin

Lidbree 42mg/ml, intrauterin lidocaingel

 

 

Behandling af kondylomer

Verrutop 0,10ml ampuller

 

 

Ansvar

Ledende overlæge samt ledende sygeplejerske har det overordnet ansvar i forhold til at sikre sygeplejerskens kompetencer og kvalifikationer i varetagelsen af rammedelegationen.

 

Sygeplejersken, der har delegeret ansvar i forhold til medicinadministration, er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen. Sygeplejersken er ansvarlig for at frasige sig en opgave, hvis den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre denne forsvarligt.

 

Der foreligger underskrevet skema; Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

 

Definition af begreber

 

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker med særlig funktion i ambulatorium for Kvindesygdomme.

Læger og sygeplejersker ansat i Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel.

 

Formål

At have en instruks der beskriver hvilken bemyndigelse sygeplejerske med specialfunktion har i forhold til medicinadministration indenfor definerede gynækologiske undersøgelser og behandlinger, i Ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer

 

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort

Sygeplejerske med specialfunktion i ambulatorium for Kvindesygdomme, RHN (rn.dk)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)