Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker i Kardiologisk S2, Kardiologisk Afdeling

Sygeplejersker ved Kardiologisk S2, Kardiologisk Afdeling, har, såfremt den kliniske vurdering nødvendiggør dette, delegeret ret til at give p.n.-medicin til indlagte patienter på Kardiologisk S2 uden forudgående kontakt til læge på følgende præparater (OBS ved mindste tvivl kontaktes læge):

Præparatnavn

Dosis

Adm.

form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed (se Medicin.dk for øvrige bivirkninger)

Bivirkninger og særlige kontraindikationer

Acetylsalicylsyre

Bolus 300 mg x 1

Tablet

Forud for planlagt KAG + PCI + CTO

 

Se PRI: ”KAG/PCI i senge- og dagafsnit”

 

Opmærksomhed ved tidligere gastro-intestinal blødning og anden blødningstendens.

Se pro.medicin.dk

 

Clopidogrel

Bolus 600 mg x 1

Tablet

Forud for planlagt PCI +

CTO

 

Se PRI: ”KAG/PCI i senge – og dagafsnit”

 

Opmærksomhed ved tidligere gastro-intestinal blødning og anden blødningstendens.

Se pro.medicin.dk

 

Morfin

2,5–5 mg pn. Max. x 2

IV

Stærke smerter / akut fase af højtrykslungeødem / terminale patienter

 

 • • Nedsat lever-/nyrefunktion: øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

 • • Nedsat lungefunktion: øget risiko for hypoxi og hypercapni.

 • • Øget sederende effekt ved samtidig indgift af benzodiazepiner.

Se pro.medicin.dk

 

Morfin

 

 

5-10 mg pn. Max x 2

Tablet

Stærke smerter

 

 • • Nedsat lever-/nyrefunktion: øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

 • • Nedsat lungefunktion: øget risiko for hypoxi og hypercapni.

 • • Øget sederende effekt ved samtidig indgift af benzodiazepiner.

Se pro.medicin.dk

 

Metoclopramid

5–10 mg pn. max. x 1

IV

Kvalme

 • • Nedsat lever-/nyrefunktion: øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

 • • Minimumsinterval 6 timer. Risiko for bradykardi ved hyppigere administration.

 • • Injiceres langsomt over min. 3 minutter

 

Se pro.medicin.dk

 

Metoclopramid

10 mg pn. max. x 1

Tablet

Kvalme

 • • Nedsat lever-/nyrefunktion → øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

 • • Minimumsinterval 6 timer → risiko for bradykardi ved hyppigere administration.

 

Se pro.medicin.dk

 

Furosemid

10–40 mg pn. Max. x 1

IV

Højtrykslungeødem / inkompensation

 

Ved hypotensive patienter (sys <90) → forværring i hypotension og evt. vigende diureser.

Systolisk tryk skal være over 100.

 • • OBS elektrolytter – især kalium

Se pro.medicin.dk

 

Adrenalin

0.3 mg

Dosis kan gentages efter 10-15 min.

IM

Anafylaktisk

shock

 

Se pro.medicin.dk

 

Zopiclon

3,75 mg pn. max. x 1

 

Tablet

Søvnbesvær

Ældre har forøget risiko for at blive konfuse, aggressive og hallucineret.

Se pro.medicin.dk

 

Glyceryltrinitrat resoribletter

 

0,25 – 0,5 mg pn. max. x 4

Sublingualt

Angina pectoris / højtrykslungeødem

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klaps stenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycerin kan medføre synkope.

 

Se pro.medicin.dk

 

Glyceryltrinitrat spray

 

0,4 – 0,8 mg pn. max. x 4

Sublingualt

Angina pectoris / højtrykslungeødem

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klaps stenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycerin kan medføre synkope.

 

Se pro.medicin.dk

 

Paracetamol

1 g pn. max. x

4

 

Tablet

Mod smerter

Doseringsinterval min. 4 timer.

 

Forud for CTO gives T. Paracetamol 1 g

Se pro.medicin.dk

 

Lactulose

15-30 ml pn. max. x 4

 

Mikstur

Obstipation

Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

 • • Langvarig behandling med høj dosis kan øge insulinbehov ved diabetes.

Se pro.medicin.dk

 

Laxoberal

10-20 dr. x 1 dagligt

 

Dråber

Obstipation

Virkningen indtræder efter 6-12 timer.

 • • Langvarig behandling kan medføre elektrolytforstyrrelser.

Se pro.medicin.dk

 

Gangiden

1 pulver max. x 3

 

Pulver

Obstipation

Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 • • Langvarig behandling kan medføre elektrolytforstyrrelser.

 

Se pro.medicin.dk

 

Alminox

1-3 tyggetabl. max. x 4

 

Tyggetablet

Mod dyspepsi

Se pro.medicin.dk

 

Diazepam

2-5 mg x 1

Tablet

Beroligende inden KAG/PCI

 

Hos ældre samt patienter med lever, nyre og respirationsinsufficiens reduceres dosis.

 

Se pro.medicin.dk

 

Combivent

2,5 + 0,5mg/beholder x 1

Inhalation

Bronkospasme

Virkningen indtræder hurtigt efter max. 30 minutter og varigheden er op til 6 timer.

 • • Virker stimulerende på betareceptorer, kan medføre øget puls og heraf øget iltbehov til hjertemusklen. Kan derved give takykardi/arytmi (SVT) og som følge heraf angina.

 

Se pro.medicin.dk

 

Nicorette produkter

Mod rygetrang

 

Se pro.medicin.dk

 

 

Rammeordination – delegation til social-og sundhedsassistent i Kardiologisk S2, Kardiologisk Afdeling

Social- og sundhedsassistent ved Kardiologisk S2, Kardiologisk Afdeling, har delegeret ret til at administrere Bolus Acetylsalisyre 300 mg til patienter, indkaldt til elektiv KAG i S2-dagafsnit (OBS ved mindste tvivl sparres med sygeplejerske, kontaktes læge):

Præparatnavn

Dosis

Adm.

form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed (se Medicin.dk for øvrige bivirkninger)

Bivirkninger og særlige kontraindikationer

Acetylsalicylsyre

Bolus 300 mg x 1

Tablet

Forud for planlagt KAG

 

Se PRI: ”KAG/PCI i senge- og dagafsnit”

 

Opmærksomhed ved tidligere gastro-intestinal blødning og anden blødningstendens.

Se pro.medicin.dk