Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cordarone behandling, RHN

Beskrivelse præparat

Cordarone (Amiodaron) er et klasse III antiarytmika uden negativ inotrop effekt som forlænger aktionspotentialevarigheden og refraktærtiden for såvel atrier som ventrikler (QT-forlængelse).

 

Indikation

Akut konvertering eller rytmestabiliserende behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier.

 

Behandling

Akut

Kun indiceret ved hæmodynamisk truende ventrikulære takykardi.

Administreres via CVK eller velfungerende grøn/grå PVK anlagt i større vene (v. mediana cubiti).

300 mg Cordarone opløst i 100 ml isoton Glukose. Infusionshastighed 2-300 ml/time.

 • Bolus Cordarone 150 mg i.v. kan evt. gentages efter lægelig ordination.

Ved behov for kontinuerlig infusion gives der 1200 mg Cordarone opløst i 1000 ml isoton Glukose. Infusionshastighed 42 ml/time svt. 50 mg /time.

Døgndosis må ikke overstige 1200 mg.

Patienter der modtager bolus/ infusion skal være på telemetri.

 

Rytmestabiliserende

Ved tidligere tendens til svær bradykardi og/eller svært hjertesvigt skal dette foregå under indlæggelse med telemetri. Der tilstræbes en mætningsdosis på 10 gram for at give den fulde effekt.

Der anbefales højdosis opstart f.eks. nedenstående eller efter individuel vurdering.

Opstart

 • Tbl. Cordarone 600 mg x 2 (1-7 dage) (Indlæggelse)

 • ↓ Tbl. Cordarone 400 mg x 2 1 uge (Ambulant), herefter

 • ↓ Tbl. Cordarone 400 mg x 1 1 uge, herefter

 • ↓ Tbl. Cordarone 200 mg x 1, som er vedligeholdelsesdosis

 

Ambulant startes der maksimalt med 400mgX2 og herefter nedtrapning.

Ved opstart skal der foreligge en vurdering om mulig ned justering af anden frekvensregulerende medicin.

 

Kontrol

Blodprøver

Før start og ved hver kontrol, tages der;

Kreatinin, Natrium, Kalium, Hæmoglobin, Alanintransaminase (ALAT), Basisk fosfatase, Laktatdehydrogenase (LDH), Bilirubin, TSH, T3 & T4.

Rtg. Thorax

Ved opstart (eller < 6 mdr. før opstart) og herefter årligt.

Udvidet LFU

Skal foretages ved opstart, såfremt der planlægges længere behandling. Ved kort behandlingstid vurderes behovet individuelt.

Ambulant opfølgning

Ved sygeplejerske 3 og 6 måneder efter opstart og herefter hver 6 måned i henhold til separat instruks ”Cordaronekontrol ved sygeplejerske i RHN Hjertemedicinsk Ambulatorium”.

 

EKG

Dagligt under indlæggelse og ved hver ambulante kontrol.

Ved QTc > 500ms skal cordarone seponeres.

 

AK-behandling ved atrieflimren/atrieflagren

Før cordarone opstart skal der være iværksat AK-behandling som minimum i 3 uger før eller forudgået af TEE som ikke viser tegn på tromber eller spontan ekkokontrast i atrierne, hvorefter AK-behandling iværksættes.

Cordarone øger warfarins (Marevan) virkning med ca. 25% hvorfor der skal ske en dosis ændring.

Der er set øget blødningsrisiko ved samtidig brug af dabigatran.

 

Medicin interaktion

Cordarone har talrige mulige interaktion, for fyldestgørende liste henvises til Pro.Medicin.dk.

Få udvalgte af de vigtigste er;

 • Simvastatin bør reduceres til 20 mg/dgl.

 • Digoxin, bør dosisreduceres

 • QT-forlængende præparater (psykofarmaka, antiarytmika, methadon og visse svampemidler)

 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed for jod.

Thyroideadysfunktion.

Sinusbradykardi.

Sinoatrialt blok.

Syg sinus syndrom, medmindre patienten har pacemaker.

Alvorlige atrioventrikulære overledningsforstyrrelser, medmindre patienten har pacemaker.

 

Bivirkninger

Meget almindelige > 10%

 • Partikelaflejring i øjnene

 • Muskelsvaghed

 • Fotosensibilitet

Almindelige 1-10%

 • Bradykardi

 • Hyper- og hypotyroidisme

 • Svimmelhed

 • Leverinsufficiens

 • Bronchiolitis obliterans

 • Interstitiel alveolitis/pneumonitis

 • Lungefibrose

 • Eksem

 • Hypotension

Meget sjældne <0,01% (Udvalgte)

 • Eksem

 • Anæmi

 • Myopati

 • Neuropati

 • Vasculitis

 • Parkinson

 • Delirium og hallucinationer

 • Dyspnø

Referencer

https://nbv.cardio.dk/

https://www.escardio.org/Guidelines

www.pro.medicin.dk

https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318345#a000

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1091