Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korrespondancebreve – modtaget, Ortopædkirurgisk O1 og O2 samt Geriatrisk sengeafdeling, Aalborg

Beskrivelse

Oversigten Korrespondancebreve - modtaget giver et overblik over korrespondancebreve, som er modtaget i afdelingen, herunder korrespondance omkring plejeforløbsplaner, korrespondance fra andre afdelinger samt korrespondance fra praktiserende læger/speciallæger

 

Hvad gør sengeafsnitssekretæren?

Sengeafsnitssekretæren foretager den primære sortering og fordeling af modtagne korrespondancebreve via den organisatoriske oversigt ”Korrespondance – modtaget” under menuen ”Modtaget” herunder

  • • oprettelse af personlige opgaver til læger, hvor indkomne korrespondancebrev kræver gennemsyn og/eller reaktion fra relevant læge

 

Såfremt der fortsat efter patients udskrivelse ligger korrespondancebrev på patient på den organisatoriske oversigt ”Korrespondance – modtaget”

  • • sendes mail til relevante KAK samt ledende oversygeplejerske herom med henblik på håndtering af disse

 

Hvad gør plejepersonalet på sengeafdelingen?

Plejepersonalet tjekker løbende under indlæggelse af patient for modtagne korrespondancebreve fra kommune/Udskrivningsenhed og

  • • markerer korrespondancebrevet ”læst” efter håndtering

    • ➢  i patientkontekst, vælg menuen ”Korrespondance” og ”Korrespondancebreve”, højreklik og vælg ”Marker som læst”

Målgruppe – modtagelse

ORTO/GERI-sekretærer, ORTO-plejepersonale på Ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 samt GERI-plejepersonale på Geriatrisk Afdeling.

Formål

At sikre korrekt arbejdsgang i forhold til håndtering af indkomne korrespondancebreve samt herunder eventuel relevant reaktion herpå.