Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmodning om Neuropsykologisk undersøgelse under indlæggelse – Neurologisk Afdeling (6Ø/106)

Beskrivelse

Anmodning om Neuropsykologisk undersøgelse under indlæggelse sker via funktionen ”Opret til-syn/undersøgelse” i NordEPJ.

 

Formålet med neuropsykologisk undersøgelse under indlæggelse er at afklare rehabiliteringspotentiale og -niveau, samt hjælpe med igangværende diagnostisk udredning 

  • • Relevante indlagte patienter tilses af neuropsykolog 1-2 dage efter henvisning fra læge. Ellers træffes der aftale om ambulant undersøgelse i umiddelbar forlængelse af indlæggelsen, hvis det er mere relevant.

  • • Der er kun undtagelsesvist nødvendigt at dokumentere akutte kognitive forstyrrelser, hvis patien-ten forventes overflyttet til rehabiliteringsafdeling.

  • • Korte vurderinger kan besvare et akut opstået spørgsmål vedr. optræningsregi, optræningspo-tentiale, problemer med adfærd i afdelingen.

  • • Kun undtagelsesvist udføres fulde diagnostiske undersøgelser under indlæggelse.

  • • Der skal være skærpet opmærksomhed på patienter med minimale førlighedstab i den er-hvervsaktive alder, når det er sandsynligt, at kognitive funktionstab vil medføre forringelse af livsførelse.

  • • Der skal være skærpet opmærksomhed på brug af neuropsykolog ved udarbejdelse af genop-træningsplaner for patienter med overvejende kognitive og adfærdsmæssige tab, når de udskri-ves til eget hjem.

  • • Ved differentialdiagnose over for ikke-neurologisk sygdom skal det overvejes, om pt. uden tilsyn kan anbefales henvist til ambulant psykiatrisk tilbud eller Enheden for funktionelle lidelser.

  • • Krisehjælp ydes som hovedregel ikke. Men der kan tilbydes hjælp til korrekt henvisning, også af pårørende til patienter.

 

Anmodning om Neuropsykologisk undersøgelse i NordEPJ.

Anmodning om Neuropsykologisk undersøgelse oprettes af den koordinerende sygeplejerske, når stuegangsgående læge har vurderet, at der er behov neuropsykologisk undersøgelse under indlæggelse

 

 

1) Tryk på ikonet Patientlister og vælg ”Tilføj patient til patientliste”

 

Billede 1

 

 

 

2) Brug søgefunktionen og vælg ” Neuropsykolog – 6Ø/106. Tryk herefter OK.

Billede 5

 

 

3) Herefter udfyldes Henvisningsårsag med kort beskrivelse af problemstilling og formålet med den neuropsykologiske undersøgelse (Vurdering af genoptræningsbehov/diagnostik).

Plan/Aftalt skal ikke udfyldes. Dette felt anvendes af neuropsykologerne til at koordinere, hvem der laver undersøgelse og hvornår den laves.

 

4) Neuropsykologerne tjekker patientlisten hver dag, hvor Plan/Aftalt udfyldes.

 

5) Neuropsykologernes sekretær fjerner patienten fra patientlisten, når journalnotatet er skrevet.

 

Målgruppe – modtagelse

Tværfagligt personale på Apopleksiafsnittet og Neurologisk Sengeafsnit

Formål

Retningslinje for anmodning om neuropsykologisk undersøgelse under indlæggelse på Apopleksiafsnittet og Neurologisk Sengeafsnit