Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-grafi

Formål

 • • At sikre en ensartet og sufficient behandling af patienter.

 • • At beskrive de sygeplejemæssige opgaver ved forberedelse, observation og hjemsendelse.

Beskrivelse

A-grafi-patienterne bliver henvist til F/O via Bookplan og labels leveres af sekretær.

Angiografi - Efterbehandlinger (rn.dk)

Opgaver dagen før

 • • Karkiurgernes sekretær tjekker Se-Kreatinin/Se-eGFR følger automatisk. eGFR ønskes >40 – det noteres i Bookplan.

 • • I indkaldelsesbrev er der opfordret til rigelig væske inden mødetid i F&O

 • • Karkirurgisk bagvagt (88-444) kontaktes ved ubekendt lav eGFR dagen før. Ikke ny kontrol af eGFR

AK-behandling

Ved ankomst

 • • Modtagelse af patienten

 • • Identifikation med id-armbånd

 • • Patientskjorte, underbuks og strømper udleveres

 • • Må ikke have halssmykker på

 • • Løftestykke i sengen

 • • Skal ikke være fastende

 • • Sikre at patienten har en voksen, der overnatter hos sig, ellers reserveres plads på Patienthotellet/afd. V

 • • Blodtryk, puls og temperatur måles og noteres i ”Målinger” i Plan og Resultater/NordEPJ

 • • Der anlægges lyserød venflon - anæstesisygeplejerske kan bestilles i Columna Opgavesystem, hvis behov

 • • Ved lav eGFR <30 opstartes iv NaCl 500 ml forud for interventionen

 • • Tjek af lysker. Ved tegn på svamp kontaktes røntgenlægen på 65199 eller 65178. Ved meget behåring i lyskerne klippes dette væk med saks

 • • Notér tilstande på ben/fødder; hudens tilstand, farve, kold/varm, evt. sår

 • • Labels sendes med patient til Røntgen

Smertebehandling

Tjek i Columna Medicin at rammeordinationen er aktiv

Spørg ind til smerteproblematik og smertestillende; iskæmiske smerter, natte uro o. lign.

Vigtigt at patienten er godt smertedækket inden procedure

Smertestillende i forbindelse med indgreb: Ved eGFR > 40 gives tablet Morfin 5 eller 10 mg.

Ved eGFR < 40 gives tabl Oxycodon 2.5 eller 5 mg.

 

Patienten vurderes for nervøsitet og uro forud for indgrebet – evt. udlevere tabl. Dormicum (3,75 mg)

(Findes som delegeret ordination i Columna Medicin)

Dokumenter medicingivning i Columna Medicin.

 

Diabetespatienter

Blodsukkermåling

BS >12, kontakt Karkirurgisk forvagt (tlf. 64682). Patienter i Metformin-behandling skal have udleveret ”Informationsmateriale til pt. i behandling med præparater der indeholder Metformin”. Ligger i papirform i bakken ”karkirurgisk/A-grafi”.

Observation efter A-grafi

Information om hæmostase tidspunkt og indgrebets art findes i Diagnostisk Radiologisk notat. Pt. skal være T.L. i to timer efter undersøgelsens afslutning og derefter EL i 1 time inden udskrivelse. Informere patient om ikke at bruge sengegalge. Blodtryk og puls måles. Indstiksted tilses hver ½ time i 2 timer. Ved blødning eller hævelse komprimeres indstikstedet i 10 min. Evt. lejring i Trendelenburg, hvis fortsat blødning. Kontakt karkirurgisk forvagt: 64682. Markér evt. hæmatom. Ved smerter kan karkirurgisk bagvagt kontaktes kode 88-444 Ved stentanlæggelse, gives inj. Fragmin iht. ordination, 2 timer efter undersøgelsen. Patienten tilbydes mad og drikke.

Udskrivelse

Karkirurgisk bagvagt kodes (88-444) for udskrivelse af patient, denne informerer om resultat samt videre plan og evt. AK-behandling. Informere patienten om at drikke 1-2 liter væske resten af døgnet. Løfterestriktioner max. 1-2 kg. i hver hånd det næste døgn. Opstår der blødning fra indstiksstedet efter udskrivelse, informeres patient om selv at komprimere og evt. ringe 112 Plaster må fjernes efter 24 timer.

Referencer

Sygepleje til patienter ved arteriografi eller PTA (rn.dk)