Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

F og O, Tåreveje, øjen-kir., DCR

Definition af begreber

Extern DCR: På øjen-OP, operation udefra via huden.

Endonasal DCR (eDCR): På ØNH OP, endoskopisk operation via næsen

Operationen tager cirka 1-2 timer.

Formål

 • • At sikre en ensartet og sufficient behandling af patienter

 • • At beskrive de sygeplejemæssige opgaver, både præ- og postoperativt

Beskrivelse

Øjne-patienterne bliver henvist til F/O via Bookplan og journal/labels leveres af sekretær fra øjen-sektor.

Ved ankomst

 • • Modtagelse af patienten

 • • Identifikation med id-armbånd

 • • Patientskjorte udleveres. Beholde egne bukser på medmindre de er for stramme

 • • Må ikke have smykker på

 • • Skal være 6-timers fastende og 2-timers tørstende før operation

 • • Patienterne venter i venteværelset og afhentes af OP-personalet

 

Præ-medicin: ordinationen står under Anæstesiologisk tilsyn. Ved manglende anæstesi-tilsyn kontaktes A-anæstesi (61751)

GIK-drop blandes og gives til patienten, som er nr. 1 på OP-programmet

GIK-drop til patient nr 2 + 3; der anlægges PVK og GIK-drop opsættes.

GIK-drop (rn.dk)

Ved behov for kontakt til øjen-OP kan der ringes til 62668

Postoperative observation

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet (rn.dk)

 

Ved patienter som har fået foretaget DCR skal der observeres for;

 • • Blødning fra næsen. Det er forventeligt, at det kan sivbløde lidt fra næsen. Der kan påsættes næsepølle og patienten opfordres til at sutte på is og eventuelt en is-fyldt handske på næsen. Blødning sker oftest når patienten rejser sig fra sengen første gang. Patienten observeres indtil blødning er ophørt.

Sådan forebygger og behandler du næseblødning

 • • Under operationen er der sat en silikoneslange gennem patientens tårekanal. Denne kan ses i øjenkrogen. Er denne gledet lidt op, trykkes den forsigtigt ned igen.

 • • Silikoneslangen er bundet i en knude inde i næsen, så hvis patienten mærker noget som generer, kan det være denne.

 • • Må kun indtage kolde drikke/madvarer det første døgn.

 

Smertebehandling

Patientbehandling i opvågningsafsnittet (rn.dk)

Udskrivelse

Udskrivelse efter generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus efter samme-dagskirurgisk eller ambulant indgreb

 

Tilses af øjenkirurg inden udskrivelsen, når dagens øvrige program tillader det. Øjenafdelingens forvagt kan evt. tilkaldes og udskrive patienten.

Patienterne skal udskrives efter observation til eget hjem – vanligvis 1-2 timer efter operationen.

Kun meget ældre og svagelige patienter uden pårørende hjemme tilbydes en overnatning på sengeafdeling.

Medicin og næseskylning

Patienten informeres om øjendråber og anden medicin, som er ordineret af kirurg og det sikres, at der er recept. Medicin ordination opstartes dagen efter.

Sikre at patient, pårørende eller hjemmesygeplejerske kan give øjendråber. Øjen-OP og Øjenambulatoriet på 8. sal er behjælpelig med at skrive til hjemmeplejen.

 

Patienten instrueres i opsnusning af saltvand i næseboret (dette for at undgå skorpe dannelse)

 1. 1. Start på dag 2 efter operation.

 2. 2. Skyl 3 x dagligt i 1. måned, 2 x dagligt i 2 måned, 1 x dagligt i 3 måned. Derefter tilrådes 2-3 x pr. uge.

Der udleveres ”flyers” til FLO næseskyl. Der kan også benyttes ”næsehorn”.

Det kan sive fra næsen et par dage. Der gives næsepøller med hjem.

Forholdsregler

Det frarådes at patienten har hovedet nedad (binde sko mm).

Må ikke selv køre hjem efter generel anæstesi. Evt. arrangerer transport.

Må gerne være alene i hjemmet.

Må kun indtage kolde drikke/madvarer det første døgn.

Skal forholde sig i ro det første døgn efter operationen.

Arbejde og vanlige fritidsaktiviteter må genoptages efter 1 uge.

Kontrol

Ambulant kontrol efter 1 måned - der fjernes silikoneslangen ved at klippe silikoneslangen over i øjenkrogen, og forsigtigt trække den ud af næsen. Hvis slangen inden månedskontrollen skubber sig op i øjenkrogen, kan man forsigtigt forsøge med en lillefinger at skubbe den ned i tårekanaler igen. Hvis det ikke lykkes, kontaktes øjenafdelingen. Patienten må ikke selv klippe slangen over.

 

Hvis behov for hjælp efter udskrivelse henvises til Øjne-afd. NHH (62455) eller øjenambulatoriet på 8. sal (62584/85)

Ved behov for overnatning kontaktes H-sekretær (62598)

 

Udleverer eventuelt følgende vejledninger til patienten:

Sådan renser du næsen med saltvand

Sådan forebygger og behandler du næseblødning

Sådan drypper du øjne

Dacryocystorhinostomi - DCR (rn.dk)

Nedlæggelse af silikoneslange (rn.dk)