Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT-vejledt lungebiopsi

Formål

 • • At sikre en ensartet og sufficient behandling af patienter.

 • • At beskrive de sygeplejemæssige opgaver ved forberedelse, observation og hjemsendelse.

Beskrivelse

Lungebiopsi-patienterne bliver henvist til F/O via Bookplan og journal/labels leveres af sekretær om morgenen på biopsi-dagen.

CT vejledt lungebiopsi i Radiologisk Afdeling (rn.dk)

Opgaver dagen før

Lungesekretær tjekker blodprøvesvar – noterer i Bookplan ang. svar mm.

Må max. være 72 timer gamle. Max 1 døgn ved AK-behandling

 • • INR < 1,4 APTT <40 Trombocytter >40 Hgb (udgangsværdi)

Ved aflysning eller opdages afvigelser DAGEN FØR, så kontakt Lungemed. sekr på 64803

Ved afvigelser PÅ DAGEN, kontakt Røntgen afd. 65202

Hvis patienten aflyses PÅ DAGEN kontaktes sekretær på 64803

Ved ankomst

 • • Modtagelse af patienten

 • • Identifikation med id-armbånd

 • • Patientskjorte udleveres. Beholde egne bukser på mindre de er for stramme

 • • Må ikke have halssmykker på

 • • Skal være 4-timers fastende og 2-timers tørstende før undersøgelsen

 • • Saturation og puls måles og noteres i ”Målinger” i Plan og Resultater/NordEPJ

 • • Vurderes pt. urolig/nervøs forud for undersøgelsen, kan der tilbydes tbl. Diazepam 2,5 - 5 mg

(Findes som delegeret ordination i Columna Medicin)

 • • Hvis patienten har thoraxkirurgisk beredskab pga. lav FEV (under 35%), anlægges venflon

Diabetespatienter

Ved DM-type 1 skal GIK-drop sættes op iflg. GIK-drop

AK-behandling

Blodfortyndende medicin pauseres i henhold til ”Tjekliste inden CT-vejledt lungebiopsi”

Fragminbehandling, OBS pause, afhængig af dosis, se bagsiden på gul ”Tjekliste inden CT-vejledt lungebiopsi”, som ligger i journalen.

 

Gul ”Tjekliste inden CT-vejledt lungebiopsi” udfyldes af sygeplejerske fra F/O.

Journal sendes med patienten til Røntgen.

Tjekliste til lungebiopsi

 

Alle patienter, som selv kan gå, skal henvende sig ved receptionen ved rtg og bliver derefter vist videre til røntgen stue. (Portør henter sengen senere).

 

Ring til røntgen stuen, hvis patienten skal hentes i sengen (dårligt gående eller fået beroligende) – tlf.nr ses på den gule tjekliste.

 

Observation efter lungebiopsi

 • • Roligt regime efter biopsitagning.

 • • Har toilettilladelse

 • • Patienten observeres i 1 time. Se notat på gul ”Tjekliste…”

 • • Saturation og puls måles ved ankomst.

 • • Vurderes respiratorisk

 • • Patienten tilbydes mad og drikke

Smertebehandling

Patienten VAS-scores for smerter. Ved behov kan gives tablet Paracetamol 1g. Findes som delegeret i Columna Medicin.

Kontrolrøntgen

Tidspunkt ses på gul ”Tjekliste…”

Bliver hentet af portør i F/O i seng.

Kontrol-røntgen ses af lungemedicinsk forvagt. Ring 64791 / 88-381 når patienen er retur fra kontrolrøntgen.

Dokumenter i EPJ hvilken læge, der har set røntgenbilledet. Skriv lægens brugerkode.

 

Hvis behov for hjælp i akutte situationer, kontaktes lungemedicinsk bagvagt 64790 / 88-382

Ved thoraxkirurgisk beredskab kontaktes T-bagvagt 64681 / 88-492 med det samme

 

Ved pneumothorax og behov for iltbehandling eller drænanlæggelse overflyttes patienten til 6V i EPJ.

Opret kontakt – flyt via kræftpakkeforløb til lungemed. afd. 6V.

 

Ved drænanlægges køres patienten til Medicinsk lungedag amb. og derfra videre til 6V

Forvagten skal melde patienten til koordinator 6V (64773) for at aftale overflytningstidspunkt.

Der adviseres til 6V på Cetreatavlen

 

Hvis patienten er velbefindende og røntgenbilledet er uden tegn på pneumothorax, kan patienten udskrives fra F/O

Udskrivelse

Patienten vejledes i at reagere på symptomer som pludselig dyspnø, smerter eller hoste med blodig sekret. Vagtlæge skal kontaktes.

 

Må gerne være alene i hjemmet.

Må ikke flyve i 6 uger frem.

 

Patienten skal gerne i forvejen have fået udleveret tid til svar i Lungemedicinsk ambulatorie. Evt. udleveret svarkort, hvis dette er i journalen. Mangler kontroltid kan sekretær kontaktes på 64805/64806