Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Paracetamol på ambulancer og i paramedicinerbiler

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling med paracetamol.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Patientgruppe: Til symptomatisk behandling af patienter smerter og/eller til patienter med temperaturforhøjelse.

Medarbejdergruppe: Behandlere og paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Analgetika = Et lægemiddel, som ved systemisk indgift fremkalder smertelindring

Antipyretika = Et lægemiddel, som ved systemisk indgift virker febernedsættende.

 

Fremgangsmåde

Indikation:

 • • Patienter med milde til moderate smerter.

 • • Patienter med stærke smerte i kombination med fentanyl.

 • • Kan overvejes ved højfebrile patienter > 40 gr.

 • • Ved stærke smerter, samt kendt overfølsomhed for opiater.

 

Indgiftsform og -måde: Rektal, oral og intravenøs administration.

 • • Rektal administration:

 • Panodil suppositorie (stikpille): Til børn under 2 år. Indføres i endetarmen.

 

 • • Oral administration:

 • Pamol Flash: Til børn under 6 år skal tabletterne, før administration til barnet, opløses i en skefuld vand. Børn over 6 år kan sutte på tabletten, der hurtigt vil opløses i munden ved kontakt med spyttet.

 • Paracetamol tabletter: Tabletten synkes med vand.

 

 • • Intravenøs administration:

 • Paracetamol infusionsvæske: gives som infusion over 15 minutter.

 

Dosis og anvendelse:

 • • For smerter, alene eller i kombination med fentanyl:

 • < 2 år (6 til 12 kg): 125 mg panodil suppositorier (stikpiller)

 • 2 til 10 år (12 til 25 kg): 250 mg Pamol Flash.

 • 10 år til 15 år (25-50 kg): 500 mg Panodil tablet.

 • Over 15 år (>50 kg): 1000 mg Panodil tablet.

 

 • • Hvis hurtigt indsættende effekt ønskes, eller peroral administration er vanskelig, kan paracetamol indgives intravenøst:

 • Over 15 år (>50 kg): 1000 mg = 100 ml Paracetamol 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning. Gives over 15 minutter.

 

Generelt gælder:

 • Dosis gives med et interval på minimum 5 timer, max 4 gange i døgnet. Således er det vigtigt at afklare, om patienten har indtaget paracetamol før ankomst af ambulance.

 • Administreret dosis, administrationsvej og tid oplyses under overdragelsen.

 • Vurderes der, at patienten med milde til moderate smerter kan omvisiteres til anden transport jvf. færdigbehandling på stedet, kan der udleveres en dosis Paracetamol som oral administration inden patienten forlades.

 • Der skal konfereres med ALB-læge ved:

   • • Anvendelse til højfebrile børn

   • • Børn < 2 år

 

Kontraindikationer

 • • Overfølsomhed overfor paracetamol.

 • • Phenylketonuri (”Føllingssygdom”) (Kun ved Pamol Flash på grund af aspartam).

 • • Svær leverinsufficiens.

 

Forsigtighedsregler

 • • Der skal være skærpet opmærksomhed, hvis patienten er kendt med en eller flere af nedenstående tilstande:

 • Svær nyreinsufficiens.

 • Kronisk alkoholisme.

 • Kronisk malnutrition. (”Fejlernæring”)

 • Svær dehydrering.

 

Bivirkninger

 • • Allergiske reaktioner (fra simple hududslæt eller urticarie til anafylaktisk shock, der kræver, at behandlingen ophører).

 

Farmakodynamik

 • • Paracetamol er et effektivt analgetisk og antipyretisk middel. Det har imidlertid ingen antiinflammatorisk virkning.

 

Farmakokinetik

 • • Efter oral indgift absorberes paracetamol hurtigt og næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration nås indenfor 30 minutter til 2 timer.

 • • Ved rektal administration optages ca. 60% af stoffet. Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.

 • • Paracetamol infusionsvæske giver smertelindring i løbet af 5-10 minutter efter start af administrationen. Maksimal analgetisk effekt opnås i løbet af 1 time, og varigheden er almindeligvis 4-6 timer. Paracetamol infusionsvæske nedsætter feber indenfor 30 minutter efter start af administrationen, med varighed af den antipyretiske effekt i mindst 6 timer.

 • • Paracetamol metaboliseres i leveren og elimineres 90% via nyrerne indenfor 24 timer.

 

Holdbarhed

 • • Tabletter kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Paracetamol infusionsvæske må ikke opbevares ved temperatur over 25 grader. Datomærkning på pakken følges.