Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blødning efter KAG/PCI/CTO i Kardiologisk afsnit S2

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejerskens observation og behandling af blødning efter KAG/PCI/CTO i Kardiologisk afsnit S2.

 

Gældende for alle indstikssteder

Der ydes håndkomprimering ikke kun svarende til indstikssted og over hæmatomet, men også 1-2 cm proximalt for indstiksstedet, hvor selve punkturen af arterien er lokaliseret.

Hvis patienten får infusioner med trombocythæmmer, skal PCI-operatør/ bagvagt tage stilling til om dette skal pauseres/seponeres – (Integrillin eller Cangrelor).

 

Sivblødning

En overfladisk blødning fra indstiksstedet, typisk en lille strøm eller konstant fremkomst af en bloddråbe.

Behandling

Ved indstikssted fra arterie radialis/brachialis:

 • Håndkomprimér i 10-15 min.

 • Påsæt Coban bånd med en gazekrølle under.

Ved indstikssted fra arterie femoralis:

 1. 1. Håndkomprimér i 10-15 min.

 2. 2. Tilse indstikssted. Ved fortsat sivning gentag komprimering i 10-15 min.

 3. 3. Kontakt PCI-operatør/ bagvagt ved fortsat sivblødning mhp. evt. suturanlæggelse.

 

Hæmatomer

En større eller mindre blødning fra arterie radialis, -brachialis eller -femoralis, der er opstået under proceduren, i tilknytning til sheatfjernelse og kompression eller i efterforløbet på sengeafsnittet. Hæmatomet føles fast og velafgrænset under huden.

Sygeplejerskerne i Kardiologisk Laboratorium sikrer, at der er hæmostase ved afgang fra rummet. Hæmatomets størrelse anføres ved at tegne omridset.

På S2 noteres umiddelbart ved patientens ankomst om der er udvikling af hæmatomet. Ved nytilkommet hæmatom indtegnes dette og nedenstående behandling iværksættes.

Patienten informeres omkring behandling/observation, evt. længerevarende sengeleje, mulighed for rygaflastning samt smertestillende behandling. Patienten opfodres til at kontakte plejepersonalet ved gener, f.eks. en varm fornemmelse af væske ved låret eller smerter i håndled/arm og lyske.

 

Behandling ved arteriel blødning og hæmatom

Ved indstikssted fra arterie radialis:

 1. 1. Ved blødning trods Terumo armbånd (TR-bånd), påsættes BT-manchet, som pumpes op til 200mmHg, hvorefter TR-bånd sættes korrekt.

 2. 2. Hæmatom i udvikling håndkomprimeres 10-15 minutter. Ved progression trods komprimering påsættes BT-manchet, som pumpes op til 200mmHg og arm placeres i “skorsten” (eller 90° eleveret ved hjælp af puder). PCI-operatør/ bagvagt kontaktes straks derefter.

Ved indstikssted fra arterie brachialis:

 • Hæmatom i udvikling håndkomprimeres 10-15 minutter. Ved progression trods komprimering påsættes BT-manchet, som pumpes op til 200mmHg og arm placeres i “skorsten” (eller 90° eleveret med puder). PCI-operatør/ bagvagt kontaktes straks derefter.

Ved indstiksstiksted fra arterie femoralis:

 1. 1. Blødning eller udvikling i hæmatom håndkomprimeres 10-15 minutter.

 2. 2. Ved fortsat progression gentag komprimering i 10-15 min, såfremt patienten er stabil ift. blodtryk, puls, almen tilstand samt fravær af smerter i nedre del af abdomen (retroperitoneal blødning)

 3. 3. Ved fortsat progression fortsættes komprimering, og kollega tager kontakt til PCI-operatør/bagvagt

 • Kontrol af kapillærrespons samt benets farve og temperatur undervejs.

 • Der sikres to velfungerende IV-adgange.

 • Telemetri påsættes pga. risiko for tryk på nervus vagus og dermed vasovagal reaktion.

 • Efter lægeordination ved manglende stabilitet kan karkirurgisk læge tilkaldes og følgende blodprøver bestilles som livsvigtig: Blodtype, BAC-test, hæmoglobin og hæmatokrit.

 1. 4. Under forløbet skal patienten være sengeliggende. Hovedgærdet må max eleveres 45°. Patienten må ikke vende sig, tage armene over skulderhøjde eller løfte hovedet.

 2. 5. Mobilisering efter hæmostase er efter lægeordination.

 

Pseudoaneurisme

Defineres som en udposning fra karret der går igennem alle karrets lag og dermed ikke begrænses af karvæggen. Det karakteriseres ved en pulserende, evt. smertefuld udfyldning svarende til indstiksstedet i arterien. Diagnosticeres ved ultralyd. Skal behandles uanset størrelse.

 

Ved mistanke om pseudoaneurisme kontaktes PCI-operatør/ bagvagt.

 

 

Referencer

Behandlingsvejledning | Kronisk koronart syndrom (cardio.dk)

Hæmostase ved hjælp af TR-bånd (rn.dk)